Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Disfuncția erectilă. Consideraţii epidemiologice, medicale și sociale


Autor: Dumbrăveanu Ion
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.40 - Urologie şi andrologie
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Adrian Tănase
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document15.06 Mb / în română

Teza

CZU 616.64 -036 (043.2)

Adobe PDF document 5.99 Mb / în română
243 pagini


Cuvinte Cheie

disfuncție erectilă, prevalență, factori de risc, marker precoce, aderență la tratament

Adnotare

Structura tezei: introducere, șase capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 339 titluri, 11 anexe, 201 pagini de text de bază, 86 tabele, 67 figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 59 lucrări științifice și științifico-didactice.

Domeniu de studiu: urologie și andrologie, epidemiologie Scopul cercetării: Studierea aspectelor epidemiologice, medicale şi sociale a disfuncției erectile, în vederea aprecierii dimensiunilor problemei, identificării corelaţiilor cu alte comorbidităţi, aplicării ca marker de evaluare a sanătăţii bărbatului pentru eficientizarea modalitaţilor de diagnostic şi tratament.

Obiectivele cercetării: (1) determinarea prevalenţei disfuncției erectile la bărbații din Republica Moldova în dependență de principalii factori de risc cunoscuți; (2) evaluarea corelațiilor dintre disfuncția erectilă și unele determinante sociale ale sănătății și identificarea rolului lor în apariția și evoluția disfuncției erectile; (3) evaluarea corelaţilor dintre disfuncţia erectilă şi unele maladii somatice sau stări comorbide asociate cu indentificarea posibilității de utilizare a disfuncției erectile în calitate de marker precoce al unor maladii; (4) identificarea rolului primar sau secundar al maladiilor urologice în apariția, evoluția și tratamentul disfuncției erectile; (5) evaluarea metodelor de diagnostic a disfuncţiei erectile, a chestionarelor standartizate, a unor indicatori biochimici relevanţi; (6) identificarea rolului examinărilor imagistice în stabilirea cauzelor şi a metodelor de tratament a disfuncției erectile; (7) evaluarea modalitaţilor de tratament a pacientului cu DE, cu aprecierea eficacităţii agenţilor terapeutici; (8) evaluarea adresabilității pacienților cu disfuncție erectilă și a aderenţei la metodele de diagnostic și tratament; (9) elaborarea recomandărilor practice şi a unor propuneri manageriale vis-a-vis de managementul disfuncţiei erectile.

Noutatea și originalitatea științifică se bazează pe studierea în premieră pentru R. Moldova a problemei disfuncției erecctile și argumentarea unui concept științific nou de utilizare a disfuncției erectile ca marker precoce al maladilor cardiovasculare sau endocrine.

Problema științifică aplicativă de importanță majoră soluționată. A fost determinată prevalența disfuncției erectile în Republica Moldova și interconexiunile ei cu principalii factori de risc. Au fost elaborate metodologii de evaluare a pacientului cu disfuncție erectilă, ce a permis reconceptualizarea conduitei diagnostice și terapeutice a pacientului. Disfuncția erectilă nu este doar urmare a unor dezechilibre psihologice sau consecință tardivă a unor maladii organice, aceasta este adeseori un marker precoce important al altor maladii fără semnificație clinică la momentul adresării primare a pacientului.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Prezenta cercetare vine să completeze conceptele ştiinţifice contemporane privind etiologia multifactorială a disfuncției erectile și a posibilității de utilizare a acuzelor erectile ca marker precoce a unor maladii cardiovasculare sau endocrine. A fost realizat studiul epidemiologic al disfuncției erectile, ce a constituit un pas important în evaluarea impactului maladiilor nontransmisibile asupra sănătății populației.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost utilizate în elaborarea protocoalelor clinice naționale privind disfuncția erectilă și prostatita cronică, constituie un suport metodologic pentru medciii urologi și pentru factorii de decizie din domeniul sănătății publice. Au fost implementate în cadrul activității didactice a USMF „Nicolae Testemițanu” prin includerea în curriculile de studii universitare la disciplina Urologie, iar argumentele științifice au permis crearea cursului opțional nou „Andrologie și sexopatologie”.

Cuprins


1. ASPECTE EPIDEMIOLOGICE, DIAGNOSTICE ȘI DE TRATAMENT ALE DISFUNCȚIEI ERECTILE. IMPACTUL MEDICAL ȘI SOCIAL AL MALADIEI
 • 1.1. Prevalența disfuncției erectile la nivel mondial
 • 1.2. Disfuncția erectilă asociată altor maladii este nu doar consecință ci marker precoce al acestora
 • 1.3. Diagnosticul și evaluarea pacientului cu disfuncție erectilă
 • 1.4. Principii de tratament ale pacientului cu disfuncție erectilă.
 • 1.5. Aspecte sociale și managementul disfuncției erectile. Aderența medicului și a pacientului la metodele de diagnostic și tratament
 • 1.6. Sinteza capitolului 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica metodelor de evaluare utilizate în studiu
 • 2.2. Caracteristica generală a respondenților examinați
 • 2.3. Metode de prelucrare și analiza datelor primare

3.PREVALENȚA ȘI DETERMINANTELE SOCIALE ALE DISFUNCȚIEI ERECTILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Prevalenţa disfuncţiilor sexuale conform autoaprecierii pacientului
 • 3.2. Prevalenţa disfuncţiei erectile conform chestionarelor validate ştiinţific
 • 3.3. Prevalența disfuncției erectile conform mediului de trai (urban/rural)
 • 3.4. Prevalența disfuncției erectile în dependență de vârstă
 • 3.5. Prevalența disfuncției erectile în dependență de factorii de risc (sedentarism, fumat, alcool, obezitate, etc..)
 • 3.6. Factorii sociali și disfuncția erectilă
 • 3.7. Sinteza capitolului 3

4. DETERMINANTELE MEDICALE ALE DISFUNCȚIEI ERECTILE
 • 4.1 Disfuncţia erectilă marker precoce al patologiei cardiovasculare sau endocrine
 • 4.2. Disfuncţia erectilă la pacienţii cu simptomatologie urinară joasă
 • 4.3. Disfuncția erectilă și prostata
 • 4.4. Disfuncția erectilă și defectele anatomice ale penisului
 • 4.5. Disfuncția erectilă, fobiile, anxietatea și stările depresive
 • 4.6. Disfuncția erectilă cauzată de alte comorbidități. Cazuri clinice
 • 4.7. Sinteza capitolului 4

5. ASPECTE DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ALE DISFUNCȚIEI ERECTILE
 • 5.1. Rolul chestionarelor standartizate în evaluarea pacientului cu probelme erectile
 • 5.2. Diagnosticul imagistic al disfuncției erectile
 • 5.3. Unele examinări de laborator la pacienții cu disfuncție erectilă. Rolul vitaminei D în diagnosticul disfuncției erectile
 • 5.4. Aspecte de tratament a disfuncției erectile
 • 5.5. Sinteza capitolului 5

6. ASPECTE DE MANAGEMENT ALE DISFUNCȚIEI ERECTILE. ADRESABILITATEA ȘI ADERENȚA LA METODELE DE TRATAMENT A DISFUNCȚIEI ERECTILE
 • 6.1. Adresabilitatea pacienților cu disfuncție erectilă și alte probleme de ordin sexual
 • 6.2. Aderența pacientului la metodele de diagnostic și tratament a disfuncției erectile
 • 6.3. Aderența medicilor la metodele de diagnostic și tratament a disfuncției erectile
 • 6.4. Sinteza capitolului 6

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
ALGORITM DE DIAGNOSTIC AL DISFUNCȚIEI ERECTILE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV –UL AUTORULUI