Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Elaborarea construcției din elemente prefabricate și elemente turnate pe loc a brâelor antiseismice a clădirilor și metodelor de calcul la acțiunea forțelor seismice


Autor: Dumitriuc Avrel
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.23.01 - Elemente de construcţii şi edificii
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Ion Rusu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document2.53 Mb / în română
Adobe PDF document2.92 Mb / în rusă

Teza

CZU 69.059:725/728

Adobe PDF document 10.47 Mb / în rusă
213 pagini


Cuvinte Cheie

clădire rezistentă la seism, centură antiseismică monolită prefabricată, pereți de piatră și din blocuri, construcții cu mai multe nivele, încercări, calcule

Adnotare

Structura tezei: - introducere, patru capitole, concluzii și recomandări, bibliografie cu 167 de titluri, 148 de pagini de text de bază, conține 87 de figuri, 3 tabele. Rezultatele de bază ale cercetărilor au fost publicate în 9 articole științifice, 7 invenții, 1 cerere de invenție.

Domeniu de studiu: rezistența seismică a clădirilor cu ziduri de piatră.

Scopul lucrării: - dezvoltarea unei proceduri eficiente, avansate din punct de vedere tehnologic și de calcul, a prefabricării antiseismice și a zonelor monolitice ale clădirilor.

Obiect: - centurile AC ale clădirilor cu ziduri de piatră și metodele de calcul ale acestora.

Subiect: - manevrabilitatea și compatibilitatea lucrării elementului prefabricat cu centurile de beton turnat în starea finală, ținând cont de pervazurile ferestrelor, modificări ale rigidității pereților și distrugerea progresivă a celor mai slabe stâlpi.

Obiective: studiul rezistenței seismice a clădirilor cu pereți din zidărie; elaborarea construcţiei centurilor antiseismice prefabricate şi monolitice și studii experimentale privind rezistența mecanică, deformarea și rezistența la fisurare; studii numerice privind rezistența brâelor în clădiri; elaborarea metodelor pentru proiectarea și calcularea acestora.

Problema științifică: lipsa unui proiect eficient și extrem de tehnologic de calcul, a centurilor antiseismice prefabricate și monolitice ale clădirilor care asigură funcționarea combinată a blocurilor prefabricate cu betonul monolit al miezului și în ansamblu cu pereții, până la stadiul distrugerii.

Noutatea și originalitatea științifică. A fost elaborată construcţia unei centuri prefabricată şi monolitică antiseismică (invenția autorului), care asigură funcționarea combinată a blocului prefabricat și a unui miez monolit (marginile de-a lungul întregii sale înălțimi) până la stadiul distrugerii, sporind semnificativ (de până la 2 ori) capacitatea lui portantă. Contactul sporit al betonului monolit cu peretele situat mai jos atinge 70÷75% din suprafața totală a centurii de siguranță, comparativ cu normă actuală de ≥ 60%. A fost elaborată metoda de proiectare și calculare a centurilor propuse, ținând cont de acțiunea forțelor seismice, în funcție de condițiile lor limitative, limitând degradarea progresivă a pereților.

Rezultate principial noi pentru știință și practică obţinute. Proiectarea dezvoltată a centurilor precast și monolitice antiseismice și metodologia de calcul a acestora cresc rezistența seismică a clădirilor. Acestea sunt aplicabile practic în clădiri din piatră, structură-piatră, cadru, structuri monolitice, prefabricate-monolitice cu tavane prefabricate, monolitice și prefabricatemonolitice.

Implementarea rezultatelor cercetărilor științifice. Construcția centurii elaborate a fost utilizată la construirea unui bloc de locuit cu 9 nivele rezidențială complexă în or. Chișinău, str. Ion Soltâs. 8

Cuprins


1. ИЗУЧЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ С КАМЕННЫМИ СТЕНАМИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АНТИСЕЙСМИЧЕСКИХ ПОЯСОВ И СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
 • 1.1. Основы сейсмостойкости зданий
 • 1.2. Известные конструктивно-технологические решения антисейсмических поясов, их достоинства, недостатки и тенденция развития
 • 1.3. Анализ последствий воздействия землетрясений на здания, роль поясов и их напряженно-деформированное состояние
 • 1.4. Прочность, деформации и трещиностойкость сборно-монолитных конструкций……48 1.5. Научная проблема, цель и задачи исследований, выводы

2. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ АНТИСЕЙСМИЧЕСКИХ ПОЯСОВ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ ПРОЧНОСТИ, ДЕФОРМАЦИЙ И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ
 • 2.1 Разработка конструкции сборно-монолитных антисейсмических поясов зданий
 • 2.2. Экспериментальные исследования прочности, деформаций и трещиностойкости предложенных сборно-монолитных антисейсмических поясов
 • 2.3. Результаты статических испытаний сборно-монолитных поясов на изгиб
 • 2.4. Выводы.

3. ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ АНТИСЕЙСМИЧЕСКИХ ПОЯСОВ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ПОДОКОННЫХ ЧАСТЕЙ, ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ, ДЕФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ОБРУШЕНИЯ КЛАДКИ СТЕН
 • 3.1. Программа и методика численных исследований.
 • 3.2. Анализ пространственных расчетов зданий методом конечных элементов…
 • 3.3. Выводы

4. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОНСТРУИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА, АНТИСЕЙСМИЧЕСКИХ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ ПОЯСОВ
 • 4.1. Методика конструирования антисейсмических сборно-монолитных поясов и аналитический метод их расчета
 • 4.2. Методика расчета антисейсмических поясов зданий с определением предельных усилий методом конечных элементов…
 • 4.3. Методика расчета антисейсмических сборно-монолитных поясов по предельным состояниям 1-й и 2-й групп, аналитическим методом
 • 4.4. Аналитический метод расчета прочности контактного шва между элементами сборно-монолитного пояса
 • 4.5. Рекомендации по проектироваанию, эффективность и использование антисейсмических сборно-монолитных поясов зданий
 • 4.6. Выводы

5. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АВТОРА
Curriculum vitae Europass