Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Argumentarea biologică a aplicării extractelor din plantele genului Rheum ca mijloc de protecție a plantelor


Autor: Gladcaia Alla
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 06.01.11 - Protecţia plantelor
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Leonid Voloşciuc
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Consultant ştiinţific: Tudor Nastas
doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Instituţia: Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 noiembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.40 Mb / în română
Adobe PDF document1.40 Mb / în rusă

Teza

CZU 635.48:632.937:581.135

Adobe PDF document 4.00 Mb / în rusă
156 pagini


Cuvinte Cheie

extracte Rheum rhaponticum, activitatea biologică, Cucurbitaceae, Sphaerotheca fuliginea, Fusarium, Aphididae, Sitotroga cerealella

Adnotare

Teza constă din introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări; bibliografie din 233 surse, 5 anexe, 120 pagini text de bază, 24 tabele, 33 figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 20 lucrări științifice. Domeniul de studiu: Ştiinţe biologice.

Scopul lucrării: Determinarea compoziţiei substanţelor biologic active în extractele din plantele de Rheum rhaponticum şi evaluarea posibilităţilor de utilizare a acestora în calitate de mijloace de protecţie a plantelor.

Obiectivele cercetării: Elaborarea tehnologiei de cultivare a plantelor din genul Rheum; determinarea compoziţiei principalelor substanţe biologic active în extractele din rubarbă şi procedeul de extragere a lor; evaluarea eficacităţii aplicării extractelor din rubarbă pentru protecţia culturilor agricole în combaterea dăunătorilor şi bolilor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Au fost depistate zonele de localizare şi compoziţia substanţelor biologic active (SBA) a rubarbei; elaborată metoda optimă de extragere; determinate tipurile activităţii biologice a extractelor. A fost optimizată tehnologia de cultivare a rubarbei.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea ştiinţifică a capacităţii extractelor obţinute din R. rhaponticum pentru a prezenta tipuri de activitate fungicidă, stimulatoare, antifeedantă şi insecticidă, care a condus la dezvoltarea metodelor de utilizare a extractelor în stimularea germinării seminţelor, pentru controlul unor agenţii patogeni şi dăunători şi a permis determinarea eficacității biologice ca mijloc de protecţie a plantelor.

Semnificaţia teoretică: Au fost separate principalele substanţe biologic active din extractul de rubarbă şi determinat tipul acţiunii acestora asupra unor fitopatogeni şi dăunători. Valoarea practică: Au fost determinate metodele de obţinere şi utilizare a extractelor din rubarbă pentru protecţia plantelor în combaterea a unor patogeni şi dăunători; a fost optimizată tehnologia de cultivare a rubarbei în condiţiile Republicii Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele ştiinţifice obţinute au constituit baza cursului de biotehnologie la Universitatea de Stat din Moldova. Formele preparative obţinute au fost implementate în gospodăria ţărănească „Vartic" pe o suprafaţă de 2000 m2 tern protejat, în seră, cu castraveţi „Artist F1", pentru protecţia ecologică a castraveţilor împotriva făinării.

Cuprins


1. Растения рода Rheum – важнейший источник функциональных биологически активных веществ
 • 1.1. Роль вторичных метаболитов в жизнедеятельности растений
 • 1.2. Ботаническая характеристика растений рода Rheum
 • 1.3. Биохимическая характеристика активных веществ растений рода Rheum
 • 1.4. Роль биоактивных веществ экстрактов ревеня в защите растений
 • 1.5. Биологически активные вещества ревеня в качестве индукторов иммунитета растений
 • 1.6. Хозяйственные преимущества выращивания и использования ревеня в условиях экологического земледелия

2. Материалы и методы исследований
 • 2.1. Место и условия проведения опытов
 • 2.2. Материалы исследований
 • 2.3. Методы исследований

3. Экологические особенности выращивания растений рода Rheum в условиях республики Молдова, определение локализации и состава биоактивных веществ Rheum rhaponticum L. Способы получения экстрактов и определение их инсектицидной активности
 • 3.1. Экологические особенности выращивания растений рода Rheum в условиях Республики Молдова, болезни и вредители
 • 3.2. Способы оптимизации технологии выращивания растений рода Rheum
 • 3.3. Определение локализации и состава содержания биоактивных веществ в растениях Rheum rhaponticum L
 • 3.4. Разработка способов получения экстрактов на основе растительного сырья Rheum rhaponticum L
 • 3.5. Определение биологической эффективности экстрактов из Rheum rhaponticum L. для контроля вредителей семейства Aphididae и Sitotroga cerealella Oliv
 • 3.6. Выводы к главе III

4. Оценка эффективности растительных экстрактов на основе Rheum rhaponticum L. для биологического контроля болезней сельскохозяйственных культур
 • 4.1. Определение биологической эффективности экстрактов на основе корня Rheum rhaponticum L. для контроля фитопатогенных агентов семян сельскохозяйственных культур
 • 4.2. Определение влияния предпосевной обработки семян однодольных и двудольных растений экстрактами корня и листьев Rheum rhaponticum L. на всхожесть и биометрические показатели проростков
 • 4.3. Определение биологической эффективности композиций на основе экстрактов из Rheum rhaponticum L. для контроля мучнистой росы
 • 4.5. Выводы к главе 4

5. Общие выводы и рекомендации
6. Библиография
Приложения
Декларация об ответственности
Автобиография