Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul telemetriei video-electroencefalografice în diagnosticul epilepsiei cu crize epileptice nocturne


Autor: Chiosa Vitalie
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Stanislav Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 noiembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.33 Mb / în română

Teza

CZU 616.853-039.13-073.97(043.2)

Adobe PDF document 6.65 Mb / în română
173 pagini


Cuvinte Cheie

epilepsie, crize epileptice nocturne, telemetrie video-EEG

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 173 pagini de text electronic, 129 pagini de text de bază, și include: introducerea, 6 capitole, concluzii și recomandări practice, indicele bibliografic cu 223 surse literare. Teza este ilustrată cu 49 tabele, 52 figuri, 6 anexe. Rezultatele obținute au fost redate în 37 publicații științifice, 4 certificate de inovator și 1 brevet de invenție.

Domeniu de studiu: neurologie clinică. Scopul studiului: Evaluarea telemetriei video-EEG ca metodă de diagnostic a epilepsiei cu crize epileptice nocturne pentru optimizarea conduitei de diagnostic și tratament al pacienților cu această patologie.

Obiectivele studiului:
1. Determinarea valorii diagnostice a telemetriei video-EEG în diagnosticul epilepsiei cu crize epileptice nocturne.
2. Identificarea morfologiei modificărilor EEG, înregistrate prin telemetrie video-EEG și prin video-EEG standard la pacienții cu crize epileptice nocturne, în comparație cu pacienții cu crize epileptice diurne și mixte.
3. Evaluarea cantitativă și calitativă a modificărilor EEG la pacienții cu crize epileptice nocturne, diurne și mixte.
4. Aprecierea particularităților polimorfismului clinic în cadrul epilepsiei cu crize epileptice nocturne.
5. Elucidarea modificărilor neuroimagistice, inclusiv a grosimii și ariilor corticale la pacienții cu crize epileptice nocturne, diurne și mixte.

Noutatea și originalitatea științifică: A fost evaluată telemetria video-EEG într-un studiu analitic clinic observațional, la pacienții cu crize epileptice. O inițiativă de premieră a fost evaluarea telemetriei video-EEG în comparație cu metoda video-EEG standard (de rutină), la pacienții cu crize epileptice nocturne, diurne și mixte.

Problema științifică importantă soluționată în teză: În studiu au fost evaluate și analizate particularitățile clinico-neurofiziologice ale epilepsiei crize epileptice nocturne, și demonstrată valoarea diagnostică a telemetriei video-EEG.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele studiului au argumentat utilitatea și valoarea diagnostică a telemetriei video-EEG în diagnosticul epilepsiei cu crize epileptice nocturne, diurne și mixte în comparație cu video-EEG standard.

Implementarea rezultatelor: Rezultatele cercetării au fost implementate și valorificate în procesul de studiu la catedra neurologie 2 și în Laboratorul de Neurobiologie și Genetică Medicală ale USMF „N. Testemiţanu”, cât și în secția de epileptologie și Centrul Național de Epileptologie a Institutului de Medicină Urgentă.

Cuprins


1. VIZIUNEA COMPLEXĂ PRIVIND EPILEPSIA ȘI EPILEPSIA CU CRIZE EPILEPTICE NOCTURNE
 • 1.1 Definiție, clasificare, date istorice și date generale epidemio logice
 • 1.2 Epilepsia și so mnul
 • 1.3 Epilepsia cu crize epilept ice nocturne – aspecte contemporane și evoluția terminologică
 • 1.4 Epilepsia, interacțiunile cu somnul și epilepsia cu crize epilept ice nocturne – generalități

2. MATERIALE ȘI METODE
 • 2.1 Caracteristica generală a studiului
 • 2.2 Metodologia cercetării
 • 2.3 Metodele de analiză statist ică utilizate

3. DETERMINAREA VALORII DIAGNOSTICE A TELEMETRIEI VIDEO-EEG ÎN DIAGNOSTICUL EPILEPSIEI CU CRIZE EPILEPTICE NOCTURNE
 • 3.1 Date medico-demografice ale pacienților din grupurile de studiu
 • 3.2 Determinarea valorii diagnostice a telemetriei video -EEG în comparație cu video-EEG standard
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

4. CARACTERISTICA CLINICO-NEUROFIZIOLOGICĂ A PACIENȚILOR DIN GRUPURILE DE STUDIU
 • 4.1 Caracteristica neuro fizio logică a pacienților – nivel de certitudine martor
 • 4.2. Caracteristica clinică a pacienților cu crize epilept ice hiperkinetice
 • 4.3 Concluzii la capitolul 4

5. CARACTERISTICA NEUROIMAGISTICĂ A PACIENȚILOR DIN GRUPURILE DE STUDIU
 • 5.1 Date neuroimagist ice generale
 • 5.2 Ariile corticale și volumetria corticală
 • 5.3 Concluzii la capitolul 5

6. ANALIZA COMPARATIVĂ A DATELOR GENERALE, CLINICE, NEURO- FIZIOLOGICE ȘI NEURO-IMAGISTICE
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE