Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Funcţia exocrină a pancreasului la pacienţii cu diabet zaharat tip 1


Autor: Porcereanu Natalia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Eugen Tcaciuc
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română

Teza

CZU 616.379-008.64+616.37-008.64

Adobe PDF document 12.01 Mb / în română
165 pagini


Cuvinte Cheie

diabet zaharat tip 1, neuropatie diabetică autonomă, insuficiență pancreatică exocrină, elastază pancreatică în materii fecale. Domeniul de studiu: medicină internă, gastroenterologie, endocrinologie

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie (257 de surse).

Teza conține 153 de pagini de text electronic (130 de pagini de text de bază), 13 figuri, 28 tabele. Rezultatele au fost publicate în 10 lucrări științifice. Cuvinte - cheie: diabet zaharat tip 1, neuropatie diabetică autonomă, insuficiență pancreatică exocrină, elastază pancreatică în materii fecale.

Domeniul de studiu: medicină internă, gastroenterologie, endocrinologie.

Scopul: Evaluarea particularităților clinice și paraclinice ale pacienților cu diabet zaharat tip 1 și insuficiență pancreatică exocrină și elaborarea recomandărilor pentru optimizarea conduitei terapeutice.

Obiectivele cercetării: Evaluarea funcţiei exocrine a pancreasului la pacienţii cu diabet zaharat tip 1. Cercetarea statutului nutrițional și profilului biochimic al pacienților cu diabet zaharat tip 1 și insuficiență pancreatică exocrină. Stabilirea asocierilor dintre complicațiile microvasculare diabetice și insuficiență pancreatică exocrină. Determinarea particularităților compensării glicemice asupra funcției pancreatice exocrine. Elaborarea recomandărilor în vederea depistării precoce a insuficienței pancreatice exocrine și a optimizării abordării terapeutice a pacienților cu diabet zaharat tip 1. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Cercetarea a adus date noi cu privire la relevanța clinică a insuficienței pancreatice exocrine la pacienții cu diabet zaharat tip 1.

Problema ştiinţifică soluţionată: Determinarea factorilor favorizanți apariției insuficienței pancreatice exocrine și elucidarea rolului acestora în apariția simptomelor gastrointestinale și dezechilibrului nutrițional la pacienții cu diabet zaharat tip 1. Stabilirea corelațiilor dintre complicațiile microvasculare diabetice, neuropatia diabetică autonomă digestivă și insuficiența pancreatică exocrină.

Semnificaţia teoretică: Rezultatele studiului argumentează faptul că insuficiența pancreatică exocrină este o condiție patologică frecvent întâlnită la pacienții cu diabet zaharat tip 1 și poate fi considerată o manifestare a complicațiilor diabetului zaharat tip 1. Impactul insuficienței pancreatice exocrine asupra calității vieții, statutului nutrițional și pronosticului pacienților impune necesitatea unui diagnostic oportun al insuficienței pancreatice exocrine și o abordare terapeutică optimă.

Valoarea aplicativă a lucrării: Evidențierea categoriilor de pacienți cu diabet zaharat tip 1 care prezintă un risc înalt de a dezvolta insuficiență exocrină a pancreasului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea practică a specialiștilor secțiilor Endocrinologie și Gastroenterologie Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime”, secției Gastroenterologie a Spitalului Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga”.

Cuprins


ADNOTARE (în limba română, rusă și engleză)
LISTA TABELELOR
LISTA FIGURILOR
LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE
1. DIABETUL ZAHARAT TIP 1 ȘI INSUFICIENȚA PANCREATICĂ EXOCRINĂ - ASPECTE ETIOPATOGENETICE
 • 1.1. Pancreasul exocrin și endocrin - conexiuni și interdependențe
 • 1.2. Insuficiența pancreatică exocrină - etiopatogenie și diagnostic
 • 1.3. Aspecte epidemiologice și clinice ale diabetului zaharat tip 1
 • 1.4. Influența insuficienței pancreatice exocrine asupra morbidități, echilibrului nutrițional și metabolic
 • 1.5. Sinteza datelor din literatură

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală și design-ul cercetării
 • 2.2. Metode de investigare utilizate în cadrul cercetării
 • 2.3. Metode de prelucrare statistică a rezultatelor

3. CARACTERITICILE CLINICE ȘI PARACLINICE DE ORDIN GENERAL ȘI ALE SISTEMULUI DIGESTIV LA PACIENȚII CU DIABET ZAHARAT TIP 1
 • 3.1. Particularități ale simptomelor digestive și de ordin general la pacienții cu diabet zaharat tip 1 și insuficiență pancreatică exocrină
 • 3.2. Particularități paraclinice ale pacienților cu diabet zaharat tip 1 și insuficiență pancreatică exocrină
 • 3.3. Sinteza rezultatelor obținute - caracteristicile clinice și paraclinice de ordin general, și ale sistemului digestiv la pacienții cu diabet zaharat tip 1

4. CARACTERISTICILE DIABETULUI ZAHARAT TIP 1 LA PACIENȚII CU INSUFICIENȚĂ PANCREATICĂ EXOCRINĂ ASOCIATĂ
 • 4.1. Complicațiile microvasculare ale diabetului zaharat tip 1 la pacienții cu insuficiență pancreatică exocrină asociată
 • 4.2. Particularități ale compensării glicemice la pacienții cu diabet zaharat tip 1 și insuficiență pancreatică exocrină asociată
 • 4.3. Sinteza rezultatelor obținute - caracteristicile diabetului zaharat tip 1 la pacienții cu insuficiență pancreatică exocrină asociată

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE