Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 /

Teze, decembrie 2019

Teze [41]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea anumitor riscuri naturale Ştiinţe geonomice 27.12.2019
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Argumentarea parametrilor constructiv-funcționali ai organelor de încorporare în sol a semințelor pentru semănători tehnică 06.12.2019
05.20.01 - Mecanizarea agriculturii
DH Particularitățile molecular-genetice ale patologiilor neuromusculare frecvent întâlnite în Republica Moldova biologie 06.12.2019
03.00.15 - Genetică
D Răspunderea civilă delictuală pentru actele de concurență neloială” drept 06.12.2019
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Formarea competenței de self-management a activității de învățare la studenți pedagogie 06.12.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Aspecte sociopolitice de constituire și dezvoltare a societății civile din Republica Moldova: dimensiunile instituțională și umană ştiinţe politice 06.12.2019
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Metodologia dezvoltării competenței digitale în procesul formării inițiale a cadrelor didactice filologi pedagogie 06.12.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Echivalente româneşti ale verbelor prefixale aspectuale din limba rusă (studiu contrastiv) filologie 06.12.2019
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Formarea atitudinilor morale la copii în cadrul familiei pedagogie 06.12.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Rolul radicalilor liberi în etiopatogenia şi tratamentul modern al algiilor pelviene cronice medicină 06.12.2019
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Muzica instrumentală de cameră a lui Gheorghe Neaga între tradiție și inovație studiul artelor, culturologie 06.12.2019
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Perfecționarea managementului strategic în cadrul instituțiilor de microfinanţare din Republica Moldova economie 06.12.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Expresia consecințelor miopatiilor inflamatorii idiopatice medicină 06.12.2019
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Hemodinamica intrarenală în hipertensiunea arterială și disglicemie - veriga de conexiune între afectarea microvasculară și macrovasculară medicină 06.12.2019
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Patternul clinico-neurofiziologic la pacienții cu bruxism și opțiuni de autoajutorare medicină 06.12.2019
14.00.21 - Stomatologie
D Pericolul social al crimei și consecințele criminalității drept 06.12.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Reflecții analitice privind incidentele în executarea silită a hotărârilor judecătorești în materie civilă drept 06.12.2019
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Dezvoltarea Incubatoarelor de Afaceri – infrastructură de suport a micului business economie 06.12.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Abordarea comunicativ-didactică a formării competenţei didactice a studenţilor pedagogi pedagogie 06.12.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Conceptualizarea și aplicarea despăgubirii de asigurare în domeniul transportului rutier drept 06.12.2019
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Elaborarea construcției din elemente prefabricate și elemente turnate pe loc a brâelor antiseismice a clădirilor și metodelor de calcul la acțiunea forțelor seismice tehnică 06.12.2019
05.23.01 - Elemente de construcţii şi edificii
DH Bronhopneumopatia obstructivă cronică în abordare multidimensională medicină 06.12.2019
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Relaţiile comerciale dintre Moldova şi Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea istorie 06.12.2019
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Terminologizarea, determinologizarea și reterminologizarea în limba română (în baza lexicului sportiv) filologie 06.12.2019
10.02.01 - Limba română
D Formarea competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști pedagogie 06.12.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Muzica vocală a lui Richard Strauss în arta interpretativă a Mariei Cebotari studiul artelor, culturologie 06.12.2019
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Managementul calității totale-factor de sporire al performanțelor în domeniul producerii materialelor de finisare economie 06.12.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Distanţe pe Monoizi Liberi şi Aplicaţiile lor în Teoria Informaţiei fizică-matematică 06.12.2019
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
D Cercetarea instrumentelor juridice de contracarare a actelor de concurență neloială drept 06.12.2019
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Repere legislative şi manageriale ale securităţii farmaceutice farmacie 06.12.2019
15.00.01 - Farmacie
D Contribuții ale organizației internaționale INTERPOL la asigurarea securității. Cazul Republicii Moldova ştiinţe politice 06.12.2019
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Perfecționarea elementelor tehnologice de producere a cartofului în cultura a doua agricultură 06.12.2019
06.01.09 - Fitotehnie
D Motivarea copiilor de 10–12 ani prin evaluare în cadrul activităţii cluburilor de loisir/fitness pedagogie 06.12.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Răspunderea penală – formă a răspunderii juridice drept 06.12.2019
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Fundamente teoretice ale calificării juridice drept 06.12.2019
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
DH Liderii în dinamica reprezentării sociale: fundamente epistemologice și paradigme experimentale psihologie 06.12.2019
19.00.05 - Psihologie socială
DH Disfuncția erectilă. Consideraţii epidemiologice, medicale și sociale medicină 06.12.2019
14.00.40 - Urologie şi andrologie
D Comunităţile Cucuteni-Tripolie târzii din spaţiul pruto-nistrean. Grupul cultural Gordineşti istorie 06.12.2019
07.00.06 - Arheologie
D Suportul Informațional ca factor de influență a deciziilor în Marketingul Educațional economie 06.12.2019
08.00.06 - Marketing; logistică
D Tratamentul de fond, calitatea vieţii şi prognosticul în artrita reumatoidă medicină 06.12.2019
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Îmbunătățirea calității biocombustibililor solizi densificați în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energie tehnică 06.12.2019
05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare