Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea sănătăţii şi optimizarea asistenţei medicale studenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova


Autor: Anatolie Bulgac
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU 616-058 (043.3)

Adobe PDF document 2.78 Mb / în română
148 pagini


Cuvinte Cheie

studenţi, Academia Ministerului Afacerilor Interne, dezvoltare fizică, adresabilitate, control medical profilactic, morbiditate spitalicească, determinante de sănătate, factori de risc, indice integral, asistenţa medicală, optimizare

Adnotare

Pentru prima dată în Republica Moldova a fost efectuat un studiu ştiinţific al stării de sănătate a studenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne. Au fost studiate: dezvoltarea fizică, factorii de risc ce influenţează starea de sănătate şi reuşita, nivelul morbidităţii prin adresabilitate şi controlul medical profilactic, morbiditatea spetalicească.

În baza a 13 indici selectaţi a fost elaborat şi calculat indicele integral al dezvoltării fizice, care a constituit pentru studenţii anului I – 45%, anul II – 46%, anului III – 69%, şi pentru anul IV – 58%.

Au fost studiate 32 de determinante, ce influenţează starea de sănătate şi reuşita studenţilor. În baza rezultatelor obţinute a fost elaborat indicile integral al determinantelor cu aprecierea aranjamentului pe anii de studii. Pe primul loc s-a situat anul III (cu indicile 52%), pe locul doi – anul I (cu indicile 51%), pe locul trei – anul II (cu indicile 50%) şi pe locul patru – anul IV (cu indicile 46%).

În baza analizei corelative între determinante şi starea de sănătate a studenţilor au fost stabiliţi 8 coeficienţi veridici de corelaţie, inclusiv condiţiile de trai,regimul şi calitatea alimentaţiei, odihna, exerciţiile fizice, ocupaţia cu sportul, consumul de alcool şi tabacismul.

Rezultatele cercetării au stabilit 6 coeficienţi veridici de corelaţie între determinante şi reuşita studenţilor.

În rezultatul studiului a fost stabilit nivelul morbidităţii studenţilor prin adresabilitate, control medical profilactic complex şi morbiditate spitalicească. A fost calculat nivelul sumar al morbidităţii cu aprecierea rangului anilor de studii după acest indice: primul loc – anul II (2350 ‰), locul doi – anul I (2327‰), locul trei – anul IV (1836‰), locul patru – anul III (1677‰). În conformitate cu datele obţinute au fost elaborate recomandări practice pentru diminuarea nivelului morbidităţii, îmbunătăţirea sănătăţii şi reuşitei studenţilor.

Rezultatele studiilor au contribuit la optimizarea organizării asistenţei medicale studenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” şi impliomentarea unui nou curs didactic – „Bazele cunoştinţelor medicale şi a modului sănătos de viaţă”


CuprinsCAPITOLUL I. Aspecte de sănătate a studenţilor militari (Revista literaturii)


CAPITOLUL II. Metodologia de organizare a cercetării şi prelucrarea matematico-statistică a materialului
CAPITOLUL III. Evaluarea integrală a dezvoltării fizice a studenţilor academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
CAPITOLUL IV. Evaluarea determinantelor stării de sănătate şi reuşitei studenţilor academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne CAPITOLUL V. Evaluarea morbidităţii printre studenţii academiei „Ştefan cel Mare” a MAI şi optimizarea organizării asistenţei medicale

  • 5.1 Evaluarea morbidităţii printre studenţii academiei „ştefan cel mare” a mai al Republicii Moldova
  • 5.2 Optimizarea organizării asistenţei medicale a studenţilor academiei „Ştefan cel Mare” a MAI