Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Elaborarea, analiza şi standardizarea formelor farmaceutice combinate cu conţinut de Izohidrafural


Autor: Donici Elena
Gradul:doctor în farmacie
Specialitatea: 15.00.01 - Farmacie
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Livia Uncu
doctor, conferenţiar universitar
Consultant ştiinţific: Viorel Prisăcari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 februarie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 iulie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.35 Mb / în română

Teza

CZU 615.281:615.454.1.07

Adobe PDF document 8.79 Mb / în română
279 pagini


Cuvinte Cheie

izohidrafural, metiluracil, benzocaină, fluocinolon acetonid, unguent combinat, activitate antibacteriană, optimizare, tehnologie, calitate, standardizare

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (155 de titluri), 33 anexe, 129 pagini de text de bază (până la bibliografie), 41 figuri, 39 tabele. Rezultatele obţinute au fost publicate în 23 lucrări ştiinţifice și prezentate la 15 forumuri științifice.

Scopul studiului: elaborarea, analiza, standardizarea, determinarea activității antibacteriene, acțiunilor local-iritante și dermato-resorbtive ale unguentelor combinate ale izohidrafuralului cu substanțe medicamentoase regenerante, anestezice locale și dermatocorticosteroizi.

Obiectivele studiului: evaluarea medicamentelor dermatologice combinate pe piața farmaceutică a Republicii Moldova în perioada 2012-2017; studii de preformulare, formulareoptimizare şi elaborarea tehnologiei de producere a unguentelor combinate; elaborarea și validarea metodelor de analiză; standardizarea şi studiul stabilităţii unguentelor combinate; evaluarea activității antibacteriene și acțiunilor dermato-resorbtive și local-iritante pentru unguentele combinate; elaborarea proiectelor Monografiilor Farmacopeice și Regulamentelor Tehnologice de Producere pentru unguentele combinate.

Noutatea și originalitatea științifică: pentru prima dată au fost elaborate unguente combinate noi pentru tratamentul diferitor afecțiuni dermatologice infectate cu germeni bacterieni; au fost elaborate și validate metodele de analiză şi standardizare pentru unguentele combinate; s-au efectuat cercetări privind activitatea antibacteriană și acțiunile local-iritante și dermato-resorbtive. Problema științifică soluționată: elaborarea unguentelor combinate noi cu conținut de substanțe medicamentoase cu acțiuni terapeutice diferite: antibacteriană, antiinflamatoare, anestezică locală și regenerantă. Deși aceste medicamente nu conțin antibiotice, prezintă o activitate antibacteriană mai înaltă față de bacterii, datorate izohidrafuralului, care este un derivat nou al nitrofuranului de producție autohtonă cu o toxicitate mai joasă.

Semnificația teoretică: generalizarea etapelor și metodelor utilizate în cercetările de preformulare, formulare-optimizare, control al calității, standardizare și aprecierea stabilității unguentelor combinate elaborate. Valoarea aplicativă: rezultatele obținute contribuie la mărirea complianței tratamentului unor afecțiuni dermatologice infectate cu germeni bacterieni prin utilizarea unguentelor combinate.

Implementarea rezultatelor științifice: au fost elaborate proiectele Monografiilor Farmacopeice și proiectele Regulamentelor Tehnologice de producere pentru cele trei forme farmaceutice: unguent combinat cu conținut de izohidrafural și metiluracil, unguent combinat cu conținut de izohidrafural, metiluracil și benzocaină și unguent combinat cu conținut de izohidrafural și fluocinolon acetonid. Rezultatele au fost implementate în secția Forme magistrale a Centrului Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin” al USMF „Nicolae Testemițanu” și în cadrul Departamentului Managementul Calității a S.A. Farmaco.

Cuprins


1. PARTICULARITĂȚILE UTILIZĂRII MEDICAMENTELOR COMBINATE ÎN TERAPIA UNOR MALADII DERMATOLOGICE
 • 1.1. Principiile tratamentului medicamentos topic al unor maladii dermatologice infectate
 • 1.2. Argumentarea combinării izohidrafuralului cu alte substanțe medicamentoase în unguente topice
 • 1.3. Compatibilitatea farmacologică a substanțelor medicamentoase
 • 1.4. Metode aplicate la preformularea, formularea-optimizarea și analiza unguentelor combinate
 • 1.5. Sinteza capitolului 1

2. STUDIUL PIEȚII, PREFORMULAREA, FORMULAREA-OPTIMIZAREA ȘI TEHNOLOGIA UNGUENTELOR COMBINATE
 • 2.1. Medicamente dermatologice combinate pe piața farmaceutică din Republica Moldova
 • 2.2. Materiale și metode de cercetare
 • 2.3. Studiul compatibilității fizico-chimice dintre substanțe active, substanțe active cu excipienți și excipienți
 • 2.3.1. Analiza Calorimetrică cu Scanare Diferențială
 • 2.3.2. Analiza Spectroscopică FTIR
 • 2.4. Formularea-optimizarea și elaborarea tehnologiei de preparare a unguentelor combinate
 • 2.4.1.Unguentul combinat cu conținut de izohidrafural și metiluracil
 • 2.4.2. Unguentul combinat cu conținut de izohidrafural, metiluracil și benzocaină
 • 2.4.3. Unguentul combinat cu conținut de izohidrafural și fluocinolon acetonid
 • 2.5. Sinteza capitolului 2

3. ELABORAREA METODELOR DE ANALIZĂ ALE UNGUENTELOR COMBINATE
 • 3.1. Materiale și metode de cercetare
 • 3.2. Analiza calitativă a unguentelor combinate prin metode chimice
 • 3.3. Analiza unguentelor combinate prin metoda spectrofotometrică UV-VIS
 • 3.3.1. Analiza calitativă: identificare și puritate
 • 3.3.2. Analiza cantitativă
 • 3.4. Analiza unguentelor combinate prin metoda HPLC
 • 3.4.1. Analiza calitativă: identificare și puritate
 • 3.4.2. Analiza cantitativă
 • 3.5. Sinteza capitolului 3

4. STANDARDIZAREA ȘI EVALUAREA ACȚIUNILOR ANTIBACTERIENE, DERMATO-RESORBTIVE ȘI LOCAL-IRITANTE PENTRU UNGUENTELE COMBINATE
 • 4.1. Materiale și metode de cercetare
 • 4.2. Standardizarea unguentelor combinate
 • 4.3. Cercetarea stabilității și determinarea termenilor de valabilitate
 • 4.4. Evaluarea activității antibacteriene in vitro a unguentelor combinate
 • 4.5. Evaluarea acțiunilor dermato-resorbtive și local-iritante ale unguentelor combinate.
 • 4.6. Sinteza capitolului 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI