Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 /

Teze, februarie 2020

Teze [42]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Hemoperitoneul traumatic: particularități diagnostico-curative și evolutive medicină 28.02.2020
14.00.27 - Chirurgie
D Funcţia exocrină a pancreasului la pacienţii cu diabet zaharat tip 1 medicină 28.02.2020
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Gestiunea valorii – instrument de redresare a întreprinderii în situație de criză economie 28.02.2020
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Integrabilitatea sistemelor diferențiale cubice cu drepte și cubice invariante fizică-matematică 28.02.2020
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Viabilitatea și variabilitatea tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac02 după liofilizare în prezența compușilor de origine cianobacteriană și vegetală biologie 28.02.2020
03.00.07 - Microbiologie
D Biologia speciei Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai (Polygonace ae Juss.) în condițiile Republicii Moldova biologie 28.02.2020
03.00.05 - Botanică
D Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului pomicol în Republica Moldova (în baza datelor întreprinderilor agricole din Regiunea de Dezvoltare Nord) economie 28.02.2020
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Biserica Catolică din Basarabia în perioada interbelică istorie 28.02.2020
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Particularitățile tratamentului chirurgical neurofiziologic ghidat în tumorile cerebrale supratentoriale în zonele elocvente medicină 28.02.2020
14.00.28 - Neurochirurgie
D Perfecționarea dispozitivelor de protecție a motoarelor electrice asincrone trifazate utilizate în agricultură tehnică 28.02.2020
05.20.01 - Mecanizarea agriculturii
D Evoluția învățământului primar și secundar în Basarabia în anii 1918-1940 istorie 28.02.2020
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Răspunderea pentru încălcarea normelor de drept electoral drept 28.02.2020
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Rezultatele precoce și la distanță ale tratamentului trombozelor venoase profunde în sistemul venei cave inferioare medicină 28.02.2020
14.00.27 - Chirurgie
D Managementul eticii în instituția școlară pedagogie 28.02.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Studiul cererii de mobilitate academică internațională a studenților din învățământul superior din Israel economie 28.02.2020
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Prevenția și tratamentul afecțiunilor periimplantare în stomatologie medicină 28.02.2020
14.00.21 - Stomatologie
D Particularități de evoluție și diagnostic ale sindromului cardiorenal la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică medicină 28.02.2020
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Implicațiile managementului financiar în realizarea obiectivelor financiare ale întreprinderii economie 28.02.2020
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Reevaluarea conceptelor realității spirituale: aspecte logico-metodologice ale domeniului filosofie 28.02.2020
09.00.01 - Ontologie şi gnoseologie
D Formarea și dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii din domeniul socio-juridic prin utilizarea tehnologiilor interactive pedagogie 28.02.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Studiul ab initio al efectelor vibronice în molecule şi procese chimice chimie 28.02.2020
02.00.04 - Chimie fizică
D Acumularea in vivo și in vitro a metaboliților secundari la specia Rhodiola rosea L. din populația Carpatină biologie 28.02.2020
03.00.04 - Biochimie
D Medierea în domeniul penal la nivel naţional şi internaţional drept 28.02.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Efectele remediului BioR asupra indicilor fiziologo-metabolici şi bioproductivi la prepeliţă biologie 28.02.2020
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Influența celulelor stem asupra leziunilor pemfigus-like medicină 28.02.2020
14.00.02 - Anatomia omului
D Factorii psihosociali ai burnout-ului cadrului didactic școlar psihologie 28.02.2020
19.00.05 - Psihologie socială
D Argumentarea biologică a aplicării extractelor din plantele genului Rheum ca mijloc de protecție a plantelor biologie 28.02.2020
06.01.11 - Protecţia plantelor
D Biotehnologia producerii şi aplicării baculovirusurilor în combaterea Hyphantria cunea Drury biologie 28.02.2020
06.01.11 - Protecţia plantelor
D Studiul comparativ al particularităților optimismului personalității la diferite etape ale maturității psihologie 28.02.2020
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Metodologia recuperării kinetice al sindromului dureros lombar la persoanele de vârsta a II-a pedagogie 28.02.2020
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Rolul telemetriei video-electroencefalografice în diagnosticul epilepsiei cu crize epileptice nocturne medicină 28.02.2020
14.00.13 - Neurologie
D Neuroplasticitatea indusă prin stimularea magnetică transcraniană la subiecţii cu accident vascular cerebral ischemic medicină 28.02.2020
14.00.13 - Neurologie
D Evoluţia paradigmei învăţământului superior în context european pedagogie 28.02.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Ihtiofauna Republicii Moldova: geneza, starea actuală, tendințe și măsuri de ameliorare biologie 28.02.2020
03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
D Aspectele clinice, epidemiologice și medico-sociale ale cefaleelor primare la adolescenți medicină 28.02.2020
14.00.28 - Neurochirurgie
D Valorificarea tulpinilor microbiene izolate din lapte de capră pentru aplicare industrială biologie 28.02.2020
03.00.23 - Biotehnologie
D Integrarea socială a copiilor cu tulburări de limbaj psihologie 28.02.2020
19.00.05 - Psihologie socială
D Câmpul semantic al intonației viorii în contextul problematicii generale a Concertului pentru vioară și orchestră simfonică Momente studiul artelor, culturologie 28.02.2020
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Organizarea și activitatea Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940) istorie 28.02.2020
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Valorificarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi pedagogie 28.02.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Impactul matematicii în însusirea disciplinelor profesionale în sistemul învatamantului secundar profesional Teza de doctor în stiinte pedagogice pedagogie 28.02.2020
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Casa tradițională a bulgarilor din Republicii Moldova ca parte a patrimoniului cultural istorie 28.02.2020
07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică