Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / mai /

Caracteristica clinică şi serologică a lupusului eritematos sistemic precoce


Autor: Garabajiu Maria
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Lucia Mazur-Nicorici
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 mai 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română
Adobe PDF document0.57 Mb / în engleză

Teza

CZU 616.5-002.525.2-031.81-02-092-08

Adobe PDF document 1.81 Mb / în română
118 pagini


Cuvinte Cheie

lupus eritematos sistemic, precoce, calitatea vieții, comorbidități, aderența la tratament

Adnotare

Sumarul tezei. Teza este expusă pe 118 pagini de text electronic, care constă din introducere, 4 capitole, 2 cazuri clinice, concluzii şi recomandări, referințe bibliografice (126 de titluri). Lucrarea este ilustrată cu 25 de figuri, 16 tabele și 10 anexe. Elaborarea studiului a obținut avizul favorabil al Comitetului de Etică a Cercetării (Nr. 66 din 16.06.2016) al IP USMF „Nicolae Testemițanu”. Subiecții cercetați au semnat acordul informat voluntar, în prealabil participării în studiu.

Publicaţii la tema tezei. Materialele studiului au fost reflectate în 35 de publicaţii, inclusiv 8 articole în reviste recenzate, 2 publicaţii de autor, 5 cazuri clinice în culegere științifică, casete din protocolul clinic național pe probleme de LES la adult; 18 participări la forumuri ştiinţifice naționale și internaționale prin prezentări şi comunicări rezumative. Cuvinte-cheie: lupus eritematos sistemic, precoce, calitatea vieții, comorbidități, aderența la tratament.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În cadrul studiului pentru prima dată au fost evaluate semnele clinice precoce ale lupusului eritematos sistemic și consecutivitatea apariției acestora, pentru decelarea relevanței lor cu favorizarea diagnosticului și prevenirea lezării organice ireversibile. Au fost analizate atitudinea pacienților fața de medicația indicată conform chestionarului autoadministrat MMAS-8, precum și calitatea vieții la pacienții cu LES precoce și constituit.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză. A fost efectuată argumentarea necesității identificării spectrului manifestărilor precoce ale LES, precum și utilitatea evaluării caracteristicilor maladiei precoce prin instrumentele clinice moderne pentru un management adecvat în evoluția bolii.

Semnificaţia teoretică a lucrării. În urma cercetării au fost descrise în ansamblu tipurile manifestărilor clinice și serologice la pacienții cu LES precoce în corelație cu timpul apariției semnelor, cu gradul de activitate a bolii, leziunile organice, comorbiditățile, dar și calitatea vieții pacienților și aderența la tratament în confruntarea lor cu maladia cu o durată de peste 2 ani.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele studiului au argumentat implementarea în practică a managementului pacienților pentru diagnosticul precoce al LES, care va conduce la inițierea tratamentului în timp oportun, prevenirea exacerbărilor, ameliorarea pronosticului bolii și menținerea capacității de muncă. Consecvent am susținut informativitatea și utilitatea instrumentelor clinice de evaluare a maladiei la etapa precoce. Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere: ~ Determinarea manifestărilor clinice și imunologice care au precedat LES. ~ Aprecierea consecutivității apariției semnelor clinice și paraclinice în LES precoce. ~ Argumentarea utilității instrumentelor clinice de evaluare a activității bolii, lezării organice și calităţii vieţii la pacienții cu LES precoce vs LES instalat. ~ Valorificarea utilității gradului de aderență la tratament și estimarea factorilor predictorii care o diminuează. ~ Elaborarea unui prototip de conduită a pacienților cu LES precoce.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost valorificate în procesul didactic al Departamentului Medicină Internă și au fost utilizate în elaborarea Protocolului Clinic Naţional ,,Lupus eritematos sistemic la adult” și derularea ședințelor „Școlii pacientului cu lupus”.

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost raportate la 17 forumuri naţionale şi internaţionale: Congrese internaționale: The 9th European Lupus Meeting, Atena, 2014; „MedEspera”, Chișinău, 2016; EULAR, Madrid, 2016; Balkan Medical Week, București, 2016; Balkan Medical Week, Sofia, 2017; LUPUS& ACA 2017, Melbourne, 2017; EULAR, Londra, 2017; The IMS Congress of Bucharest, București, 2017; „MedEspera”, Chișinău, 2018; Balkan Medical Week, Atena, 2018; ERS International Congress, Paris, 2018; PANLAR, 2018; EULAR, Amsterdam, 2018; EULAR, Madrid, 2019; forumuri naționale: Zilele Universităţii şi Conferinţa Ştiinţifică Anuală a Colaboratorilor şi Studenţilor USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, 2017, 2018, 2019.


Cuprins


1. PARTICULARITĂȚILE CLINICO-EVOLUTIVE ALE LUPUSULUI ERITEMATOS SISTEMIC PRECOCE
 • 1.1. Definiția, epidemiologia și etiopatogenia lupusului eritematos sistemic
 • 1.2. Dezvoltarea criteriilor de clasificare ale lupusului eritematos sistemic
 • 1.3. Manifestările și diagnosticul precoce ale lupusului eritematos sistemic

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristicile clinico-statutare ale lotului de studiu
 • 2.2. Metodele de examinare clinică și paraclinică a pacienților
 • 2.3. Metodele de prelucrare statistică a datelor acumulate

3. SPECTRUL MANIFESTĂRILOR LUPUSULUI ERITEMATOS SISTEMIC LA PACIENȚII DIN LOTUL DE STUDIU
 • 3.1. Caracteristica clinico-statutară a lotului de cercetare
 • 3.2. Expresia manifestărilor lupusului eritematos sistemic precoce
 • 3.3. Fresca clinică a lupusului în loturile de cercetare
 • 3.4. Evaluarea activității maladiei și lezării organice la pacienții din loturile de studii

4. CONTURAREA PILONILOR DE MANAGEMENT AL MALADIEI ÎN DEPENDENȚĂ DE DURATA BOLII
 • 4.1. Determinarea lezării organice, comorbidităților și dizabilității la pacienții cu lupus în concordanță cu durata bolii
 • 4.2. Aprecierea calității vieții pacienților cu maladia precoce și instalată
 • 4.3. Valorificarea aderenței la tratament în managementul LES
 • 4.4. Conduita de management a pacienților cu LES precoce

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE