Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / iunie /

Tehnologii de obținere a produselor curativo-profilactice din materii prime de origine vegetală autohtone


Autor: Carauș Vladimir
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.23 - Biotehnologie
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia: Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iunie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.82 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.00 Mb / în română

Teza

CZU 573.6 : 57.087

Adobe PDF document 9.26 Mb / în română
187 pagini


Cuvinte Cheie

produse curativo-profilactice, balsamuri, extracte hidro – etanolice, macerate, activitate antioxidantă, activitate biologică, radioprotector, afrodiziac

Adnotare

Teza constă din introducere, 5 capitole, concluzii generale, bibliografie din 215 titluri, 6 anexe, 136 pagini de text de bază, 29 de figuri, 28 de tabele, rezultatele obținute sunt reflectate în 13 publicații.

Scopul: elaborarea de noi tehnologii de obținere a produselor cu proprietăți curativo-profilactice – balsamuri - în baza materiei prime vegetale autohtone și evidențierea efectelor lor biologice.

Obiectivele: Elaborarea procedeelor eficiente de extragere a componentelor active din biomasa vegetală și cianobacteriană prin tehnologii prietenoase mediului; Elaborarea formulelor produselor curativo-profilactice noi pe bază de extracte din plante și biomasa cianobacteriană; Elaborarea tehnologiilor de fabricare a produselor curativo-profilactice noi; Evidențierea unor efecte biologice ale noilor produse curative-profilactice.

Noutatea și originalitatea rezultatelor științifice: A fost demonstrată eficiența utilizării valorilor activității antioxidante în calitate de criteriu de evaluare a performanțelor curativo-profilactice a produselor în bază de materii prime vegetale. A fost demonstrat efectul antioxidant acumulativ/sinergic al formulelor noi curativo-profilactice, obținute în baza extractelor vegetale și din spirulină și efectele biologice pronunțate ale produselor noi. Au fost elaborate 6 formule noi și tehnologiile de obținere a produselor curativo-profilactice conform acestor formule. Noutatea și originalitatea rezultatelor obținute este susținută de 6 brevete de invenție pentru produse curativo-profilactive noi, precum și de patru distincții la saloane internaționale de inventică oferite pentru aceste inovații.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea problemei importante de obținere a produselor de origine naturală cu proprietăți curativo – profilactice, constă în fundamentarea științifică a utilizării în calitate de criteriu de control al eficienței produselor noi a capacității antioxidante a acestora, aplicarea căruia a condus la elaborarea rețetelor și tehnologiilor de producere a 6 balsamuri noi cu efecte biologice determinate, destinate utilizării lor în tratamentul și profilaxia diferitor maladii și stări patologice.

Semnificația teoretică: Au fost acumulate date noi care contribuie la completarea cunoștințelor despre activitatea antioxidantă a diverselor extracte din biomasa vegetală și despre efectele sinergice în preparatelor naturale policomponente, obținute din mai multe surse vegetale. A fost fundamentată teoretic utilitatea aplicării criteriului activității antioxidante în procesul de elaborare a produselor curativo – profilactice în bază de materii vegetale.

Valoarea aplicativă: Au fost elaborate formulele și tehnologiile de producere industrială 6 produse curativo-profilactice noi în bază de extracte vegetale și de spirulină cu efecte biologice pronunțate, lipsite de toxicitate și efecte adverse.

Implementarea rezultatelor: Tehnologiile de producere a balsamurilor noi au fost implementate la întreprinderea MAURT în baza unui contract de licență, unde au fost produse partide experimentale ale noilor balsamuri. Rezultatele obținute de asemenea, au fost implementate în laboratorul Alimentație și digestie sanocreatologică a Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie ca elemente ale alimentației în elaborarea noilor sisteme alimentare.

Cuprins


1. PREPARATE CURATIVO-PROFILACTICE NATURALE
 • 1.1 Produse naturale în medicină. Istorie și perspective
 • 1.2. Fitopreparate curativo-profilactice în baza moleculelor unice și a amestecurilor
 • 1.3. Elaborarea tehnologiilor de producere a noilor produse curativo profilactice naturale
 • 1.4. Balsamurile curativo-profilactice
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. OBIECTELE DE STUDIU ȘI METODELE APLICATE ÎN CERCETARE
 • 2.1. Obiectele de studiu
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. PROCEDEE DE OBȚINERE A EXTRACTELOR CU PROPRIETĂȚI ANTIOXIDANTE DIN MATERII PRIME VEGETALE
 • 3.1. Procedee de extragere a componentelor antioxidante din biomasa vegetală
 • 3.2. Procedee de extragere a componentelor antioxidante din biomasa de spirulină
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. ELABORAREA TEHNOLOGIILOR DE FABRICARE A PRODUSELOR CURATIVO-PROFILACTICE NOI
 • 4.1 Elaborarea rețetelor balsamurilor curativo-profilactice noi
 • 4.2. Elaborarea tehnologiei de fabricație a noilor balsamuri curativo-profilactice
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. EFECTELE BIOLOGICE ALE PRODUSELOR CURATIVO-PROFLACTICE NOI
 • 5.1. Toxicitatea produselor curativo-profilactice noi
 • 5.2. Efectele biologice ale balsamurilor curativo-profilactice noi în condiții standard și la acțiunea radiației ionizante
 • 5.3. Efectele biologice ale balsamurilor în cancerul organelor reproductive și glandei mamare
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI