Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / iulie /

Moneda și circulația monetară în Principatul Moldovei (1711-1859)


Autor: Arcuș-Jantovan Elena
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.06 - Arheologie
Anul:2020
Conducători ştiinţifici: Sergiu Matveev
doctor, conferenţiar universitar
Depeyrot Georges
doctor habilitat în istorie, director de cercetare emerit, École Normale Supérieure, Paris, Franța
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 iulie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Principatul Moldovei, Regim fanariot, Imperiul Habsburgic, Imperiul Rus, Regulament Organic, monedă, circulație monetară, sistem monetar, tezaur, numismatică.

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie cu 263 de titluri, 145 de pagini de text de bază, anexe, 13 hărți, 27 de figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 15 lucrări științifice.

Scopul lucrării: elucidarea și interpretarea problemei evoluției monedei și circulației monetare pe teritoriul Principatului Moldovei în perioada 1711-1859 prin analiza surselor scrise și numismatice.

Obiectivele cercetării: actualizarea și interpretarea descoperirilor monetare prin realizarea repertoriului și prin cartografierea descoperirilor din această perioadă; aprecierea schimbărilor intervenite și estimarea impactului acestora asupra economiei; determinarea rolului acțiunilor politice; identificarea principalelor aspecte ale circulație monetare din Principatul Moldovei.

Noutatea și originalitatea științifică: acest studiu este necesar și util, fiindcă constituie o sinteză ce dezvăluie și reflectă circulația monetară în Principatul Moldovei, care, până la etapa actuală, a fost studiată doar în linii generale sau secvențial. Rezultatele științifice obţinute: rezidă în consemnarea și actualizarea particularităților distinctive ale problemei monetare din Principatul Moldovei în perioada 1711-1859, fapt ce permite o integrare coerentă a procesului circulației monetare din Principatul Moldovei în sistemul monetar internațional european din această perioadă.

Semnificaţia teoretică: consistă în abordarea și interpretarea modului de organizare şi reglementare a circulației monetare din Principatul Moldovei din perioada 1711-1859, fapt care permite realizarea unui tablou complet al circulației monetare din acest spațiu.

Valoarea aplicativă: lucrarea va fi utilă cercetătorilor din domeniul istoriei și numismaticii în interpretarea anumitor aspecte din viața economică a Principatului, care sunt legate nemijlocit de procesul circulației monetare, îndeosebi prin prezentarea unui material numismatic inedit, prin realizarea unui repertoriu și prin cartografierea descoperirilor monetare.

Implementarea rezultatelor: diverse aspecte ale problemei abordate au fost prezentate la conferințe, simpozioane și colocvii, atât naționale, cât și internaționale, fiind expuse în 15 lucrări științifice (1 monografie colectivă, 10 articole în reviste ştiinţifice și 4 rezumate). Rezultatele științifice obținute sunt de o aplicabilitate eficientă atât prin racordarea acestora la anumite programe de studii ale instituțiilor de învățământ, cât și în cercetările numismatice.

Cuprins


1. Istoriografie și izvoare
  • 1.1. Istoricul cercetărilor
  • 1.2. Izvoare
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. Aspecte privind moneda și circulația monetară din perioada 1711-1859
  • 2.1. Impactul evenimentelor politice asupra circulației monetare
  • 2.2. Problema circulației monetare și a absenței unui sistem monetar național
  • 2.3. Leul - monedă metalică și monedă de calcul
  • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. Descoperiri de monede din anii 1711-1859 pe teritoriul Principatului Moldovei
  • 3.1. Descoperiri de tezaure
  • 3.2. Descoperiri monetare izolate
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3

Concluzii generale și recomandări

Bibliografie

Anexe

Hărți

Figuri

Repertoriu

Declarația privind asumarea răspunderii

CV