Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fertilitatea solului în funcţie de asolament şi sistemele de fertilizare pe cernoziomul tipic din stepa Bălţului


Autor: Stanislav Stadnic
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.01 - Agrotehnică
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Boris Boincean
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română
Adobe PDF document0.41 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

sistema de fertilizare, gunoi de grajd, fertilitate, productivitate, sol, materia organică din sol, azot, azotaţi, evaluare, energie

Adnotare

Folosirea de lungă durată (mai bine de 30 ani) a diferitor sisteme de fertilizare pe cernoziom tipic sporind productivitatea asolamentului exercită o influenţă neunivocă asupra fertilităţii solului. Numai folosirea îngrăşămintelor organice în cantitate de 15 tone la 1 ha suprafaţă de asolament permite de a menţine bilanţul pozitiv a materiei organice a cernoziomului tipic, ameliorînd factorii agrofizici, agrochimici şi biologici ai fertilităţii solului. Coeficientul eficienţei energetice cu evidenţa modificării energiei solului la sistemul mineral de fertilizare cedează, în medie de 5,4 ori sistemului organic de fertilizare. Conţinutul nitraţilor în stratul de 180 – 200 cm primăvară la folosirea îngrăşămintelor organice este minimală în comparaţie cu sistemul mineral şi organo-mineral de fertilizare

CuprinsCAPITOLUL I. Sinteza bibliografică
 • 1.1 Influenţa aplicării îngrăşămintelor asupra indicilor fertilităţii solului
 • 1.1.1. Factorii biologici
 • 1.1.2. Factorii agrochimici
 • 1.1.3. Factorii agrofizici
 • 1.2. Acţiunea îngrăşămintelor asupra productivităţii plantelor de cultură şi calităţii recoltei
 • 1.3. Aspectele ecologice ale aplicării îngrăşămintelor

CAPITOLUL II. Obiectele, condiţiile şi metodele de efectuare a cercetărilor
CAPITOLUL III. Modificarea factorilor fertilităţii cernoziomului tipic în asolament de lungă durată la folosirea diferitor sisteme de fertilizare
 • 3.1. Modificarea factorilor biologici ai fertilităţii cernoziomului tipic
 • 3.2. Modificarea factorilor agrochimici ai fertilităţii cernoziomului tipic
 • 3.3. Monitoringul formelor mobile de azot mineral pe diferite sisteme de fertilizare
 • 3.4. Modificarea factorilor agrofizici ai fertilităţii cernoziomului tipic
 • 3.5. Productivitatea culturilor şi calitatea recoltei în funcţie de sistemul de fertilizare în asolament pe cernoziom tipic

CAPITOLUL IV. Eficienţa economică a folosirii diferitor sisteme de fertilizare în asolament
CAPITOLUL V. Evaluarea ecologico-energetică a diferitor sisteme de fertilizare în asolament. Sinteza rezultatelor obţinute