Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Radioterapia cancerului de col uterin local avansat în Republica Moldova: rezultate clinice


Autor: Urechi Virgiliu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Victor Cernat
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Consultant ştiinţific: Olga Kravets
doctor habilitat
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 octombrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.98 Mb / în română

Teza

CZU 615.849:618.146-006(478)

Adobe PDF document 2.81 Mb / în română
159 pagini


Cuvinte Cheie

cancer de col uterin local avansat, radioterapie asociată, radioterapie externă tridimensională conformaţională, brahiterapie, radiochimioterapie, cisplatină

Adnotare

Structura tezei: Teza este expusă pe 125 de pagini text de bază, introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie din 269 titluri, 5 anexe, 45 de figuri, 35 de tabele. Rezultatele obţinute au fost publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Oncologie şi radioterapie.

Scopul studiului: evaluarea eficacităţii diferitor metode de tratament al pacientelor cu cancer de col uterin local avansat pentru ameliorarea rezultatelor imediate şi a celor la distanţă, prin elaborarea unui algoritm de tratament.

Obiectivele studiului:
1. Evaluarea rezultatelor imediate a le tratamentului radiant asociat în comparaţ ie cu radiochimioterapia pacientelor cu cancer de col uterin local avansat.
2. Evaluarea rezultatelor la distanţă a tratamentului radiant asociat în comparaţie cu radiochimioterapia pacientelor cu cancer de col uterin local avansat.
3. Analiza frecvenţei şi severităţii toxicităţii postradice acute şi celei tardive la pacientele cu cancer de col uterin local avansat în loturile cu radioterapie asociată, în comparaţie cu radiochimioterapia.
4. Elaborarea algoritmului de tratament radiochimioterapic a pacientelor cu cancer de col uterin local – avansat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării. Au fost studiate şi prezentate rezultatele imediate şi cele la distanţă ale radioterapiei asociate şi ale radiochimioterapiei cancerului de col uterin local avansat, incidenţa şi severitatea toxicităţii postradice, utilizând principiile moderne de planificare a radioterapiei externe tridimensionale conformaţionale în asociere cu radioterapia intracavitară, folosind sursa cu rata de doză înaltă de radiaţie HDR.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză. În studiu este demonstrată prioritatea radiochimioterapiei pacientelor cu cancer de col uterin local avansat prin utilizarea tehnologiei moderne de radioterapie. Aceasta a permis îmbunătăţirea indicatorilor supravieţuirii pacientelor cu toxicitate tolerabilă.

Semnificaţia teoretică și valoarea aplicativă a cercetării. Studiul dat reprezintă prima experienţă clinică în Republica Moldova în studierea şi implementarea metodelor moderne de tratament în practica clinică pentru această categorie de paciente. Aceasta ne va permite să continuăm eforturile de ameliorare a abordărilor metodologice de tratament al pacientelor cu cancer de col uterin local avansat prin introducerea în clinică a brahiterapiei tridimensionale sub controlul vizualizării (brahiterapia adaptivă). Studiul realizat ne-a permis să elaborăm algoritmul de radiochimioterapie pentru pacientele cu cancer de col uterin local avansat T2bNxM0, T3aNxM0, T3bNxM0.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului sunt implementate în activitatea cotidiană a secţ iei Oncologie Radiologică IV (Brahiterapie).

Cuprins


1. EVOLUŢIA METODELOR DE RADIOTERAPIE EXTERNĂ, BRAHITERAPIE ŞI A RADIOCHIMIOTERAPIEI ÎN CANCERUL DE COL UTERIN LOCAL AVANSAT
 • 1.1 Epidemio logia cancerului de col uterin în Republica Moldova
 • 1.2 Radioterapia externă în cancerul de col uterin
 • 1.3 Radioterapia intracavitară în cancerul de col uterin
 • 1.4 Aspecte radiobio logice ale radioterapiei intracavitare în cancerul de col uterin
 • 1.5 Radiochimioterapia în cancerul de col uterin local avansat
 • 1.6 Rezultatele la distanţă şi cele ale toxicităţii radiochimioterapiei în cancerul de col uterin local avansat
 • 1.7 Concluzii la capitolul 1.

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Caracteristica generală a cercetării şi pro iectarea eşantionului
 • 2.2 Metode de acumulare a materialului primar şi metodele de cercetare aplicate
 • 2.3 Pregătirea preradiantă a pacientelor pentru radioterapia externă
  • 2.3.1 Radioterapia externă la acceleratorul liniar CLINAC DHX
  • 2.3.2 Radioterapia intracavitară la aparatul GammaMed Plus HDR 192Ir
  • 2.3.3 Metodele de tratament şi cele de evaluare a tratamentului
  • 2.3.4 Definirea rezultatelor tratamentului şi a toxicităţ ii
 • 2.4 Metodele de analiză statistică
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3. REZULTATELE IMEDIATE ŞI CELE LA DISTANŢĂ ALE TRATAMENTULUI CANCERULUI DE COL UTERIN LOCAL AVANSAT
 • 3.1 Analiza clinică a materialului cercetat
 • 3.2 Analiza metodelor de tratament
 • 3.3 Rezultatele imediate ale radioterapiei şi ale radiochimioterapiei
 • 3.4 Rezultatele la distanţă ale radioterapiei şi ale radio chimioterapiei
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

4. TOXICITATEA POSTRADICĂ ACUTĂ ŞI CEA TARDIVĂ
 • 4.1 Toxicitatea postradică acută
 • 4.2 Toxicitatea postradică tardivă
 • 4.3 Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE
CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIA
ANEXE (1, 2, 3, 4, 5)
CERTIFICATE DE INOVATOR
ALGORITMUL DE RADIOCHIMIOTERAPIE CANCERULUI DE COL UTERIN
LOCAL AVANSAT
CURRICULUM VITAE