Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 /

Teze, octombrie 2020

Teze [32]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Cercetarea criminalistică a infracţiunilor de evaziune fiscală drept 30.10.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Remodelarea cardiovasculară în sindromul metabolic la copii medicină 30.10.2020
14.00.09 - Pediatrie
D Pictura figurativă de șevalet din RSS Moldovenească studiul artelor, culturologie 30.10.2020
17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
D Relația dintre însușirile de personalitate și stresul la ostașii în serviciul militar psihologie 30.10.2020
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Valoarea densitometriei tomografice în tratamentul litiazei renoureterale prin litotriție extracorporală medicină 30.10.2020
14.00.40 - Urologie şi andrologie
D Arhitectura complexurilor vitivinicole din Republica Moldova arhitectură 30.10.2020
18.00.01 - Teoria şi istoria arhitecturii
DH Eficienţa clinico-funcţională a tratamentului chirurgical al stricturilor biliare benigne medicină 30.10.2020
14.00.27 - Chirurgie
D Cadrul juridic actual al vânzării la distanță drept 30.10.2020
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Procedura de examinare a apelului în procesul civil drept 30.10.2020
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Particularitațile metodologice ale reglementarii relațiilor funciare agrare în Republica Moldova tehnică 30.10.2020
05.24.04 - Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
D Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor pedagogie 30.10.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Moneda și circulația monetară în Principatul Moldovei (1711-1859) istorie 30.10.2020
07.00.06 - Arheologie
D Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar pedagogie 30.10.2020
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Microsistemul mijloacelor de expresie verbală a punctului de vedere al autorului în spaniola contemporană (studiu lingvo-stilistic) filologie 30.10.2020
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Lucrările pentru duet de piane în componistica din Republica Moldova studiul artelor, culturologie 30.10.2020
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Factorii de risc și diagnosticul timpuriu în complicațiile aortopatiilor congenitale la copii medicină 30.10.2020
14.00.09 - Pediatrie
D Contractele nenumite – consecință a realizării principiului libertății contractuale în raporturile juridice civile drept 30.10.2020
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Particularitățile judecării cauzei în lipsa inculpatului drept 30.10.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor drept 30.10.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Optimizarea diagnosticului precoce și a reabilitării auditive a copiilor cu surditate neurosensorială medicină 30.10.2020
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală: cadrul procesual și tacticometodologic drept 30.10.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Caracteristica clinică şi serologică a lupusului eritematos sistemic precoce medicină 30.10.2020
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu unele tiosemicarbazone solubile în apă chimie 30.10.2020
02.00.01 - Chimie anorganică
D Perfecționarea contabilității și auditului imobilizărilor corporale economie 30.10.2020
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Rolul ovariectomiei în tratamentul complex al cancerului glandei mamare medicină 30.10.2020
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
DH Estimarea factorilor de risc, particularităților clinico-biochimice și hemodinamice la copiii cu hipertensiune arterială medicină 30.10.2020
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Sinteza derivaților terpenici polifuncționalizați prin intermediul reacțiilor radicalice și cationice chimie 30.10.2020
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
D Tehnologii de obținere a produselor curativo-profilactice din materii prime de origine vegetală autohtone biologie 30.10.2020
03.00.23 - Biotehnologie
D Formarea inteligenţei sociale în adolescenţa timpurie psihologie 30.10.2020
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Tehnologia formării competențelor de traducere la studenții-traducători pedagogie 30.10.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea sferei volitive la preşcolari în cadrul activităţilor de coregrafie psihologie 30.10.2020
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Studiul procesului de fotoliză a apei în prezența compușilor coordinativi ai cuprului și ruteniului chimie 30.10.2020
02.00.04 - Chimie fizică