Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Conservarea in situ şi ex situ a resurselor genetice forestiere de stejar (Quercus robur) şi gorun (Quercus petraea) din Republica Moldova


Autor: Dragoş Postolache
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Alexandru Ciubotaru
doctor habilitat, profesor universitar, Grădina Botanică (Institut) al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Teza

CZU 581.632.2:[581.15:581.169](478)

Adobe PDF document 3.55 Mb / în română
126 pagini


Cuvinte Cheie

resurse genetice forestiere, diversitate genetică, conservare in situ, conservare ex situ, stejar (Quercus robur L.), gorun (Quercus petraea (Matt.)Liebl.), markeri genetici moleculari, haplotip, embrioidogeneză somatică, embrioid, crioconservare

Adnotare

Prezenta teză de doctorat reprezintă un studiu complex a conservării in situ şi ex situ a resurselor genetice forestiere de stejar şi gorun din Republica Moldova deoarece include metode de cercetare şi rezultate în diferite domenii a ştiinţelor biologice (genetică moleculară, embriologie, crioconservare, ecologie, botanică, fitosociologie).

În cadrul tezei au fost evidenţiate şi descrise 13 resurse genetice forestiere de stejar (Quercus robur L.) şi 11 resurse genetice forestiere de gorun (Quercus petraea). Pentru fiecare resursă genetică forestieră de stejar şi de gorun a fost efectuată descrierea cu ajutorul a 36 de indici şi a fost realizată harta schemă. Noile resurse genetice forestiere de stejar şi de gorun vor fi propuse pentru a fi incluse în fondul ariilor protejate din Republica Moldova.

Se recomandă ca mărimea minimă a zonei nucleu a unei resurse genetice forestiere de stejar să fie de cel puţin 19,32ha, iar a unei resurse genetice forestiere de gorun să fie de minim 12.01ha. Zona tampon a resursei genetice forestiere de stejar sau gorun să fie de 800-1000m.

Pentru prima dată în Republica Moldova a fost evaluată diversitatea genetică a unor populaţii de stejari cu ajutorul unor markeri genetici moleculari. În cadrul celor 15 populaţii analizate au fost identificate şase haplotipuri (H4, H15, H16, H17, H30, H31) dintre care trei aparţine familiei haplotipurilor A (H4, H30, H31), iar toate celelalte sunt specifice familiei haplotipurilor E (H15, H16, H17).

Studiul ADN-cloroplastic a evidenţiat beneficiul acestei metode în eforturile de conservare in situ şi ca mijloc de evaluare a diversităţii genetice intra şi inter-populaţionale.

Pentru conservarea ex situ a resurselor genetice forestiere de stejar şi gorun au fost folosite metode de conservare ex situ statică. Pentru conservarea ex situ pe termen mediu a genotipurilor valoroase de stejar se recomandă de adaptat o strategie de încapsulare a embrioizilor somatici din stadiile avansate de dezvoltare (4,5).

Genotipurile valoroase de stejar reprezentate de embrioizi somatici din stadiile de evoluţie incipientă pot fi crioconservaţi cu randament mai bun prin metoda încapsulării embrioizilor. Deşi rata de creştere este mică, embrioizii supravieţuitori asigură continuitatea liniilor embrioidogene.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Stejarul şi gorunul: biologia, ecologia, arealul de răspândire, diversitatea,resursele forestiere
 • 1.1. Particularităţile morfo-biologice, ecologia, arealul de răspândire şi diversitatea stejarului (Quercus robur L.)
 • 1.1.1. Particularităţile morfo-biologice
 • 1.1.2. Particularităţile ecologice
 • 1.1.3. Arealul şi răspândirea
 • 1.1.4. Diversitatea intraspecifică a stejarului în Republica Moldova
 • 1.2. Particularităţile morfo-biologice, ecologia, arealul de răspândirea şi diversitatea gorunului (Quercus petraea (Matt.) Liebl.)
 • 1.2.1. Particularităţile morfo-biologice
 • 1.2.2. Particularităţile ecologice
 • 1.2.3. Arealul şi răspândirea
 • 1.2.4. Diversitatea intraspecifică a gorunului în Republica Moldova
 • 1.3. Importanţa şi utilizarea stejarului şi gorunului
 • 1.4. Situaţia actuală a resurselor fondului forestier naţional
 • 1.5. Caracterizare generală a pădurilor Republicii Moldova şi în special a pădurilor de stejar (Quercus robur L.) şi a pădurilor de gorun (Quercus petraea(Matt.)Liebl.)
 • 1.6. Impacte naturale şi antropice asupra resurselor forestiere de stejar şi de gorun

CAPITOLUL 2 Obiectul şi metodele de cercetare
 • 2.1. Identificarea şi descrierea resurselor genetice forestiere de stejar şi gorun
 • 2.2. Evaluarea diversităţii genetice a populaţiilor de stejari utilizând markeri genetici moleculari
 • 2.2.1. Recoltarea probelor biologice
 • 2.2.2. Extragerea ADN
 • 2.2.3 Tehnica PCR-RFLP
 • 2.2.4 Analiza diversităţii genetice ADN-cloroplastic
 • 2.3. Conservarea ex situ a genotipurilor valoroase de stejar în vederea conservării pe termen mediu
 • 2.4. Crioconservarea genotipurilor valoroase de stejar

CAPITOLUL 3. Conservarea in situ a resurselor genetice forestiere de stejar şi de gorun în Republica Moldova
 • 3.1. Conservarea in situ a resurselor genetice forestiere
 • 3.2. Ariile protejate şi importanţa lor în conservarea RGF
 • 3.3. Arboretele surse de seminţe şi transformarea lor în rezervaţii de seminţe
 • 3.4. Rezervaţiile genetice forestiere
 • 3.5. Arborii plus
 • 3.6. Evidenţierea şi descrierea resurselor genetice forestiere de stejar
 • 3.6.1. Resurse genetice forestiere de stejar în cadrul rezervaţiilor ştiinţifice
 • 3.6.2. Resurse genetice forestiere de stejar din afara rezervaţiilor ştiinţifice
 • 3.7. Evidenţierea şi descrierea resurselor genetice forestiere de gorun
 • 3.7.1. Resurse genetice forestiere de gorun din cadrul rezervaţiilor ştiinţifice
 • 3.7.2. Resurse genetice forestiere de gorun din afara rezervaţiilor ştiinţifice
 • 3.8. Mărimea populaţiei efective a unei resurse genetice forestiere85
 • 3.9. Mărimea vecinătăţii unei resurse genetice forestiere de stejar sau gorun
 • 3.10. Structura unei resurse genetice forestiere de stejar sau gorun

CAPITOLUL 4. Evaluarea diversităţii genetice a populaţiilor de stejari utilizând markeri genetici moleculari
 • 4.1. Premisele studiului de evaluare a diversităţii genetice a populaţiilor de cvercinee din Republica Moldova
 • 4.2. Contribuţia markerilor genetici cloroplastici la cunoaşterea diversităţii populaţiilor de cvercinee în Europa
 • 4.3. Evaluarea diversităţii genetice a populaţiilor de stejari din Republica Moldova
 • utilizând markeri genetici moleculari
 • 4.3.1. Evaluarea polimorfismului ADN cloroplastic
 • 4.3.2. Analiza diversităţii genetice ADN-cloroplastic
 • 4.3.3. Distribuţia geografică a haplotipurilor ADN-cloroplastic în Republica Moldova

CAPITOLUL 5. Conservarea ex situ a resurselor genetice forestiere de stejar şi de gorun în Republica Moldova
 • 5.1. Conservarea ex-situ a resurselor genetice forestiere
 • 5.2. Unităţi de conservarea ex situ a resurselor genetice forestiere
 • 5.2.1. Plantaje semincere (livezi semincere)
 • 5.2.2. Culturile geografice comparative
 • 5.2.3. Arhive (colecţii) de clone
 • 5.2.4. Grădini botanice
 • 5.2.5. Bănci de gene
 • 5.2.5.1. Micropropagarea clonală a genotipurilor valoroase de stejar în vederea conservării ex situ pe termen mediu
 • 5.2.5.1.1. Conservarea ex situ pe termen mediu a genotipurilor valoroase de stejar
 • 5.2.5.2. Crioconservarea genotipurilor valoroase de stejar în vederea conservării ex situ pe termen nelimitat
 • 5.2.5.2.1. Viabilitatea şi rata de creştere a embrionilor somatici crioconservaţi