Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţi clinico-funcționale ale sindromului de apnee obstructivă în somn


Autor: Sîrcu Victoria
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Alexadru Corlăteanu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Serghei Şandru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 decembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.27 Mb / în română

Teza

CZU 616.24-008.444 (043.2)

Adobe PDF document 3.60 Mb / în română
134 pagini


Cuvinte Cheie

Sindromul de apnee obstructivă în somn, poligrafie, fenotipul SASO

Adnotare

Teza va fi prezentată în regim on-line pe data de 16 decembrie 2020, ora 14.00

Sesiunea online poate fi accesată la link-ul https://meet.google.com/uiw-hufc-fvy

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii, bibliografie din 195 de numiri, 103 pagini text de bază, 19 figuri, 34 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 33 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: medicina internă, pulmonologie, somnologie.

Scopul tezei: Evidenţierea particularităţilor clinice, funcţionale și paraclinice ale sindromului de apnee obstructivă în somn, precum şi elaborarea unui algoritm de diagnosticare şi conduită a pacienţilor cu SASO, ajustat după posibilitățile locale de diagnosticare şi conduită a pacienţilor cu SASO.

Obiectivele tezei: Studierea parametrilor clinici și funcţionali în funcție de severitatea sindromului de apnee obstructivă în somn și evaluarea factorilor care pot prezice severitatea SASO; determinarea particularitatilor sindromului de apnee obstructivă în somn în funcție de vârstă, sex și de poziția corpului în timpul somnului; estimarea valorii aplicative a chestionarelor STOP, STOP-Bang, scorul NoSAS, Epworth Sleepiness Scale (ESS) pentru identificarea sindromului de apnee obstructivă în somn; analiza interacţiunii dintre severitatea sindromului de apnee obstructivă în somn și comorbidități; estimarea importanţei trăsăturilor fenotipice SASO pentru evaluarea personalizată a pacienților.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În baza unui studiu complex, au fost evaluați parametrii clinici și funcţionali având în vedere severitatea sindromului de apnee obstructivă în somn. A fost estimată valoarea aplicativă, sensibilitatea şi specificitatea chestionarelor STOP, STOP-Bang, scorului NoSAS, Epworth Sleepiness Scale pentru identificarea sindromului de apnee obstructivă în somn. Au fost investigați și analizați factorii care pot să prezică severitatea sindromului de apnee obstructivă în somn. A fost analizată interacţiunea dintre severitatea sindromului de apnee obstructivă în somn și comorbidități. De asemenea, au fost determinate particularitățile sindromului de apnee obstructivă în somn în funcție de vârstă, sex și poziția corpului în timpul somnului. Prin analiza cluster au fost determinate trei fenotipuri noi ale SASO, bazate pe variabile clinice şi funcţionale, cu un impact major asupra evaluării şi tratamentului SASO.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în fundamentarea ştiinţifică a evaluării clinice și paraclinice a SASO, ceea ce a condus la elaborarea algoritmului de evaluare complexă a SASO prin aprecierea mai multor variabile clinice, funcționale, comorbidități, fapt ce a permis o stratificare mai exactă a categoriilor de pacienți cu SASO. Datele obținute în studiu stau la baza măsurilor de ameliorare şi optimizare a evaluării pacienţilor cu SASO.

Semnificaţia teoretică a lucrării: Examinările clinico-funcţionale la pacienţii cu SASO au permis să identificăm particularităţile evolutive ale acestei maladii. Scorul STOP-Bang a demonstrat cea mai bună performanţă în evaluarea riscului de SASO, în timp ce utilizarea STOP sau NoSAS determină subestimarea riscului.

Valoarea aplicativă a lucrării: În baza datelor obţinute a fost elaborat un algoritm de diagnosticare şi conduită a pacienţilor cu SASO și de implimentare a metodelor de diagnostic. Recomandările metodice pot fi propuse spre utilizare atât în secţiile de terapie, pneumologie, centrele de medicină de familie, cât şi în procesul didactic de pregătire a cadrelor medicale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Recomandările metodice sunt utilizate în Secţia ATI IMSP IMU, în activitatea didactică de pregătire a personalului medical la Disciplina Pneumologie şi Alergologie, USMF “Nicolae Testemiţanu”. A fost elaborat protocolul clinic național ,,Sindromul de apnee obstructivă în somn”.

Cuprins


ADNOTARE
АННОТАЦИЯ
SUMMARY
LISTA TABELELOR
LISTA FIGURILOR
LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE 1. SINDROMUL DE APNEE ÎN SOMN DE TIP OBSTRUCTIV CA O PROBLEMA ACTUALĂ (REVISTA LITERATURII)
 • 1.1. Aspecte istorice în SASO
 • 1.1.1. Definiții
 • 1.1.2. Factorii de risc pentru apneea în somn
 • 1.2. Fiziopatologie
 • 1.3. Diagnosticul
 • 1.4. Fenotiparea în SASO
 • 1.5. Comorbidități ale SASO
 • 1.6. Principii de tratament
 • 1.7. Concluzii la Capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Designul studiului
 • 2.2. Metodele de investigare
 • 2.3. Metodele statistice de prelucrare
 • 2.4. Respectarea principiilor de etică a cercetării clinice
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. PARAMETRII CLINICI ȘI FUNCŢIONALI ÎN FUNCŢIE DE SEVERITATEA SINDROMULUI DE APNEE OBSTRUCTIVĂ ÎN SOMN
 • 3.1 Caracteristica generală a pacienţilor incluşi în studiu
 • 3.2 Caracteristica pacienților cu SASO în funcție de sex
 • 3.3 Caracteristica pacienților cu SASO în funcție de vârstă
 • 3.4 Evaluarea sensibilitatii și specificitatii diferitelor chestionare (Epworth, STOP, STOP-Bang, NoSAS) pentru stratificarea SASO
 • 3.5 Evaluarea SASO pozițional
 • 3.6 Concluzii la Capitolul 3

4. HETEROGENITATEA CLINICĂ ȘI PARACLINICĂ, POSIBILITĂȚILE DE EVALUARE MULTILATERALĂ A PACIENȚILOR CU SASO
 • 4.1 Evaluarea prevalenței comorbidităților și asocierii lor cu parametrii clinici şi funcţionali
 • 4.2 Evidenţierea heterogenității clinice, paraclinice și posibilitățile de evaluare multilaterală a SASO (fenotiparea)
 • 4.3 Algoritmul de management în SASO
 • 4.4 Concluzii la Capitolul 4

5. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
ACTE DE IMPLEMENTARE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV AL AUTORULUI