Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Potențialul soiurilor de struguri pentru masă, în regiunea vitivinicolă Ștefan Vodă


Autor: Godoroja Mariana
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.08 - Viticultură
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Gheorghe Nicolaescu
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 ianuarie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.18 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 6.49 Mb / în română
215 pagini


Cuvinte Cheie

calitate, Cardinal, Codreanca, fertilitate, Italia, maturare, productivitate, struguri de masă, tăierea în uscat, Victoria, vigoare de creștere

Adnotare

Structura tezei: prefață, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, 30 tabele, 66 figuri, bibliografia din 125 titluri, 10 anexe.

Domeniul de studiu: 411.07 – viticultură. Scopul tezei: Scopul investigațiilor constă în studierea potențialului soiurilor de struguri pentru masă, în regiunea vitivinicolă Ștefan Vodă.

Obiectivele cercetării: Obiectivele cercetării reflectate în teza de doctorat sunt – 1. Studierea literaturii de specialitate privind influența factorilor agrotehnologici și ecologici asupra creșterii și dezvoltării butucilor viței de vie; 2. Determinarea obiectelor, metodelor și condițiilor de cercetare; 3. Studierea particularităților fenologice ale dezvoltării soiurilor de struguri pentru masă – Cardinal, Codreanca, Italia și Victoria în regiunea vitivinicolă Ștefan Vodă; 4. Studierea fertilității și productivității soiurilor de struguri pentru masă – Cardinal, Codreanca, Italia și Victoria, în funcție de nivelul de dezvoltare a butucilor, în regiunea vitivinicolă Ștefan Vodă; 5. Studierea capacității de regenerare a ochilor soiurilor de struguri pentru masă; 6. Studierea cantității și calității recoltei soiurilor pentru masă; 7. Studierea particularităților uvologice a strugurilor soiurilor pentru masă; 8. Analiza eficienței economice a cultivării soiurilor de struguri pentru masă în funcție de nivelul de dezvoltare a butucilor, în regiunea vitivinicolă Ștefan Vodă; 9. Analiza corelației și regresiei factorilor de influență (agrofitotehnici) asupra indicilor rezultativi(recoltă, calitate, eficiență economică).

Noutatea științifică a lucrării constă în stabilirea principalilor factori de ordin agrofitotetihnic și a gradului lor de influență asupra indicilor rezultativi la cultivarea soiurilor de struguri pentru masă (Cardinal, Codreanca, Italia și Victoria) în regiunea vitivinicolă Ștefan Vodă.

Problema științifică soluționată constă în argumentarea influenței diferitor factori asupra indicilor rezultativi a soiurilor de struguri pentru masă – Cardinal, Codreanca, Italia și Victoria, în funcție de nivelul de dezvoltare a butucilor în vederea omogenizării plantațiilor viticole.

Importanța teoretică a tezei constă în stabilirea corelației și regresiei factorilor de influență asupra indicilor rezultativi la cultivarea soiurilor de struguri pentru masă (Cardinal, Codreanca, Italia și Victoria) în condițiile din regiunea vitivinicolă Sud – Ștefan Vodă.

Valoarea aplicativă a lucrărilor constă în stabilirea factorilor de influență de ordin agrofitotehnic (sarcina de rod, numărul de lăstari fertili, valorile coeficienților de fertilitate – CFR și CFA) asupra indicilor rezultativi (recoltă, calitate, eficiență economică) la cultivarea soiurilor de struguri pentru masă (Cardinal, Codreanca, Italia și Victoria) în condițiile de climă și sol din regiunea vitivinicolă Ștefan Vodă.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute pe parcursul anilor de cercetare au fost implementate în SRL Elvitis-Com. 

Cuprins


1. STUDIUL PRIVIND INFLUENȚA FACTORILOR AGROTEHNOLOGICI ȘI ECOLOGICI ASUPRA CREȘTERII ȘI DEZVOLTĂRII BUTUCILOR VIȚEI DE VIE
 • 1.1. Starea actuală și perspectivele dezvoltării sectorului strugurilor de masă
 • 1.2. Influența calității materialului săditor viticol asupra creșterii și dezvoltării butucilor de viță de vie
 • 1.3. Influența factorilor ecologici asupra creșterii și dezvoltării butucilor de viță de vie
 • 1.4. Influența tehnologiei de cultivare asupra creșterii și dezvoltării butucilor de viță de vie
 • 1.4.1. Forma butucilor
 • 1.4.2. Încărcătura butucilor
 • 1.4.3. Sistemul de lucrare a solului
 • 1.4.4. Sistemul de fertilizare
 • 1.4.5. Tratamente cu giberelină
 • 1.4.6. Irigarea viței de vie
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. OBIECTE, METODE ȘI CONDIȚII DE CERCETARE
 • 2.1. Obiecte de cercetare
 • 2.1.1. Soiul Cardinal
 • 2.1.2. Soiul Codreanca
 • 2.1.3. Soiul Victoria
 • 2.1.4. Soiul Italia
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Organizarea și amplasarea experiențelor
 • 2.4. Condiții de efectuare a cercetărilor
 • 2.4.1. Condițiile meteorologice
 • 2.4.2. Condițiile pedologice
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. REZULTATELE CERCETĂRILOR
 • 3.1. Fenologia dezvoltării soiurilor de struguri pentru masă – Cardinal, Codreanca, Italia și Victoria
 • 3.1.1. Soiul Cardinal
 • 3.1.2. Soiul Codreanca
 • 3.1.3. Soiul Victoria
 • 3.1.4. Soiul Italia
 • 3.2. Fertilitatea și productivitatea soiurilor de struguri pentru masă – Cardinal, Codreanca, Italia și Victoria, în funcție de nivelul de dezvoltare a butucilor
 • 3.2.1. Soiul Cardinal
 • 3.2.2. Soiul Codreanca
 • 3.2.3. Soiul Victoria
 • 3.2.4. Soiul Italia
 • 3.2.5. Fertilitatea și productivitatea comparativă
 • 3.3. Calculul recoltei soiurilor de struguri pentru masă – Cardinal, Codreanca, Italia și Victoria, în funcție de nivelul de dezvoltare a butucilor
 • 3.4. Capacitatea de regenerare a ochilor soiurilor de struguri pentru masă – Cardinal, Codreanca, Italia și Victoria, în funcție de nivelul de dezvoltare a butucilor
 • 3.5. Recolta și calitatea strugurilor soiurilor pentru masă – Cardinal, Codreanca, Italia și Victoria, în funcție de nivelul de dezvoltare a butucilor
 • 3.5.1. Soiul Cardinal
 • 3.5.2. Soiul Codreanca
 • 3.5.3. Soiul Victoria
 • 3.5.4. Soiul Italia
 • 3.5.5. Aspecte comparative privind recolta și calitatea strugurilor
 • 3.6. Particularitățile uvologice a strugurilor soiurilor pentru masă – Cardinal, Codreanca, Italia și Victoria, în funcție de nivelul de dezvoltare a butucilor
 • 3.6.1. Soiul Cardinal
 • 3.6.2. Soiul Codreanca
 • 3.6.3. Soiul Victoria
 • 3.6.4. Soiul Italia
 • 3.6.5. Particularitățile uvologice comparative
 • 3.7. Eficiența economică a soiurilor de struguri pentru masă în funcție de nivelul de dezvoltare a butucilor
 • 3.8. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
Declarația privind asumarea răspunderii
Curriculum vitae