Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Velixar Sofia, doctor habilitat, profesor universitarVelixar Sofia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Abilitare:28 februarie 2008, nr.864
Specialităţi abilitate: 06.01.04 - Agrochimie

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Crearea hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) cu rezistenţă sporită faţă de factorii biotici şi abiotici 06.01.05 IGFPP membru CSS
consultant
Găina Boris
consultant
Botnari Vasile
08.09.2017