Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea comerţului realizat prin internet (Implicaţiile acestuia în România)


Autor: Camelia-Codruţa Bibere (Mihailescu)
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Petru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Consultant ştiinţific: Vasile Corj
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 339.9:004.738.5(498)(043.2)=135.1

Adobe PDF document 2.01 Mb / în română
189 pagini


Cuvinte Cheie

e-commerce, infrastructura, e-banking, globalizare, societatea cunoaşterii, tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii, progresul tehnic şi tehnologic, servere, browser, EDI, ECR, TIPS, hardware-ul, software-ul, comunicaţiile, baza ştiinţifică şi metodologică, baza informaţională, backup, CSO, Web, sistem integrat informatic

Adnotare

Cercetarea Dezvoltarea comerţului internaţional prin Internet contribuie la extinderea studiilor consacrate procesului de promovare a societăţii informaţionale, subliniind caracterul accelerat de dezvoltare a comerţului electronic la nivel internaţional şi implicit la nivelul României.

Subiectul cercetării vizează un aspect de mare însemnătate în domeniul afacerilor electronice şi a promovării societăţii informaţionale, pentru că unul din cele mai semnificative instrumente ale comerţului internaţional este comerţul electronic, dezvoltarea căruia presupune abandonarea suveranităţii în domeniul comercial.

Evaluarea experienţei mondiale în domeniul comerţului electronic comportă un interes deosebit de cercetare, mai ales în contextul în care sistemul multilateral al comerţului internaţional este ameninţat de fenomenul de proliferare a blocurilor comerciale ce promovează tendinţe protecţioniste faţă de ţările terţe. În acest sens, cercetarea a abordat şi problematica implementării comerţului electronic în România. Dimensiunea teoretică pune în valoare exigenţele tranziţiei la noile tehnologii informaţionale, dar şi alte concepte conexe, precum securitatea datelor în sistemele informatice economice, comerţul electronic TIPS, semnătura electronică, securitatea transmisiei şi stocării de date.

Lucrarea decelează particularităţile fundamentale ale procesului de implementare a comerţului electronic şi propune o analiză mai aprofundată a problemelor derulării acestui nou tip de comerţ. Au fost de asemenea analizate comparativ activităţile de comerţ din România şi din ţările Uniunii Europene.

În teză este argumentată necesitatea preluării experienţei în comerţul electronic din spaţiul mondial, în special din spaţiul european, de la alte state membre ale Uniunii Europene. În contextul dat a fost subliniată necesitatea ca pentru ţările cu o prezenţă redusă pe piaţa mondială Internet-ul să ofere şansa spargerii barierelor istorice şi geografice şi în consecinţă o revitalizare economică consistentă.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordări teoretice privind aplicarea noilor tehnologii informaţionale în domeniul comerţului
 • 1.1. Exigenţele tranziţiei la noile tehnologii informaţionale în Noua Economie
 • 1.2. Concepte şi opinii privind implementarea tehnologiilor informaţionale în domeniul comerţului intern şi exterior
 • 1.3. Comerţul electronic TIPS – un nou serviciu adresat comunităţii de afaceri
 • 1.4. Strategii de securitate a datelor in sistemele informatice economice

CAPITOLUL 2. Experienţa mondială în domeniul comerţului electronic
 • 2.1. Evoluţia comerţului electronic în Statele Unite ale Americii
 • 2.2. Implementarea noilor tehnologii informaţionale în domeniul comerţului electronic în Japonia
 • 2.3. Implementarea e-comerţului în R. Moldova
 • 2.4. Dezvoltarea comerţului electronic în cadrul ţărilor Uniunii Europene

CAPITOLUL 3. Problemele implementării comerţului electronic în românia
 • 3.1. Derularea comerţului electronic în România
 • 3.2. Analiza comparativă a activităţii de comerţ în România şi ţările Uniunii Europene
 • 3.3. Metode şi modele de analiză a activităţii e-commerce în România

CAPITOLUL 4. Strategia dezvoltării comerţului electronic în România
 • 4.1. Argumentarea direcţiilor strategice în dezvoltarea comerţului electronic în România
 • 4.2. Strategia dezvoltarii comerţului electronic în România
 • 4.3. Cadrul legislativ în România în domeniul economiei şi dezvoltării comerţului electronic