Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Studiu dendrometric şi auxologic în arborete de stejar din Rezervaţia ”Codrii”


Autor: Valeriu Caisîn
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ion Comanici
doctor habilitat, profesor universitar, Grădina Botanică Naţională (Institut)
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Teza

CZU [630*487:582.632.2] :630*5

Adobe PDF document 2.96 Mb / în română
178 pagini

Cuvinte Cheie

aspecte teoretice, creşterea arborilor, structura lemnului, inel anual, stejar, structura arboretelor, parametri dendrometrici, volumul arboretului, program pentru calculator, climă, prelucrare statistică, corelare, modelare, observaţii fenologice

Adnotare

La speciile lemnoase cu structura inelo-poroasă a lemnului cum este stejarul, creşterea precede mişcarea sevei pentru că vasele lemnoase din anul precedent sunt obturate cu tile şi nu mai pot fi folosite pentru mişcarea sevei.

Analiza metodologiei oficiale de determinare a volumului arboretelor, având la bază «Сортиментныe таблицы для таксации леса на корню», a stabilit că aceste tabele permit determinarea volumului arboretelor cu o precizie satisfăcătoare pentru arboretele mature. Pentru arboretele tinere cu creşteri active utilizarea acestor tabele poate duce la determinarea volumului cu erori ce depăşesc + - 5%. Pentru îmbunătăţirea metodologiei de determinare a volumului a fost elaborat un program pe calculator care are la bază tabelele menţionate.

Organizarea structurii interioare a arboretelor nu se face întotdeauna conform legii distribuţiei normale ceea ce este foarte important la determinarea parametrilor statistici şi dendrometrici ai arboretelor.

Creşterea arborilor este un fenomen foarte complex, fiind influenţată de mulţi factori şi are cea mai mare variabilitate dintre toţi parametri arboretelor. Factorul catalizator în declanşarea creşterii este temperatura, precipitaţiile pot prelungi sau reduce perioada de creştere.

S-a constatat că între creşterea arborilor de stejar şi cantitatea de precipitaţii există legături corelative directe mai puternice decât în între creşteri şi temperatura aerului unde corelaţia este negativă şi inversă.

Cuprins


CAPITOLUL 1.Scurtă caracteristică a florei şi vegetaţiei din Rezervaţia „Codrii” şi a arboretelor luate în studiu
 • 1.1 Prezentare generală a florei şi vegetaţiei Rezervaţiei ”Codrii”
 • 1.2 Caracterizarea ecosistemelor forestiere ale Rezervaţiei „Codrii”
 • 1.3. Caracterizarea ecosistemelor forestiere luate în studiu

CAPITOLUl 2. Aspecte teoretice privind formarea creşterilor şi inelelor anuale în rezultatul activităţii cambiului
 • 2.1 Ţesuturi
 • 2.2 Structura primară a tulpinii
 • 2.3 Structura primară a tulpinii de stejar (Q.robur)
 • 2.4 Structura secundară a tulpinii
 • 2.5 Alburnul şi duramenul
 • 2.6 Inelele anuale. Factorii de creştere

CAPITOLUL 3. Elemente de auxologie. Tipuri de creştere
CAPITOLUL 4. Stadiul actual al cunoştinţelor, obiectul de studiu şi metode de cercetare folosite
 • 4.1 Stadiul actual al cunoştinţelor
 • 4.2 Obiectul de studiu
 • 4.3 Metoda de lucru
 • 4.3.1 Măsurarea creşterii inelului anual în decursul unui sezon de vegetaţie
 • 4.3.2 Prelevarea, prelucrarea şi măsurarea probelor de creştere pentru mai mulţi ani
 • 4.3.2.1 Recoltarea şi condiţionarea probelor
 • 4.3.2.2 Măsurarea lăţimii inelului anual
 • Partea experimentală

CAPITOLUL 5. Studiul dendrometric în arborete de stejar din Rezervaţia „Codrii”
 • 5.1 Generalităţi
 • 5.2 Metode de cubare a arboretelor
 • 5.2.1 Metode de cubare cu arbori de probă
 • 5.2.2 Metode bazate pe tabele de cubaj
 • 5.2.2.1 Tabelele de cubaj pe serii de înălţimi
 • 5.3 Erorile de cubare folosind metoda „Tabelelor de cubaj pe seri de înălţimi”
 • 5.4 Modul de lucru manual folosind tabele de cubaj pe serii de înălţimi din R. Moldova
 • 5.5 Cu privire la informatizarea întocmirii Actelor de Punere în Valoare (APV)
 • 5.6 Tabele de cubaj pe serii de volume

CAPITOLUL 6. Structura arboretelor
 • 6.1 Modelarea structurii arboretelor
 • 6.2 Caracterizarea arboretelor luate în studiu în raport cu vârsta acestora şi repartiţia arborilor în raport cu diametrul
 • 6.2.1 Diametre medii ale arboretelor studiate
 • 6.3 Structura arboretelor în raport cu înălţimea arborilor
 • 6.4 Structura arboretelor în raport cu clasele poziţionale ale arborilor

CAPITOLUL 7. Studiul auxologic în arborete de stejar din Rezervaţia „Codrii”
 • 7.1 Structura arboretelor în raport cu creşterea arborilor
 • 7.1.1 Relaţii corelative referitoare la creşterea arborilor în arboret
 • 7.2 Structura arboretului în raport cu creşterea radială a arborilor în sezonul de vegetaţie (în valori absolute)
 • 7.2.1 Începutul perioadei de vegetaţie 2001
 • 7.2.2 Durata perioadei de vegetaţie 2001
 • 7.2.3 Creşterea radială, în diametru şi în suprafaţa de bază a arboretelor în perioada de vegetaţie 2001
 • 7.2.4 Creşterea în volum a arboretelor în perioada de vegetaţie 2001
 • 7.3 Structura arboretelor în raport cu creşterea arborilor pentru 25 ani
 • 7.3.1 Creşterea radială, în diametru şi în suprafaţa de bază a arboretelor pentru 25 ani
 • 7.3.2 Determinarea creşterii în suprafaţa de bază în valori relative
 • 7.4 Determinarea creşterii în volum pentru perioada de 25 de ani
 • 7.4.1 Aspecte teoretice
 • 7.4.2 Metoda înălţimilor medii reduse

CAPITOLUL 8. Creşterea arborilor şi clima
 • 8.1 Generalităţi
 • 8.2 Aspecte ecofiziologice privind sistemul climă – creştere
 • 8.3 Elementele structurii inelelor anuale folosite în studiul relaţiei climă – creştere
 • 8.4 Selecţia, recoltarea şi prelucrarea datelor privind creşterile pentru 25 de ani
 • 8.5 Raportul între regimul factorilor climatici şi dinamica creşterii radiale în sezonul de vegetaţie
 • 8.7 Relaţiile dintre regimul factorilor climatici şi dinamica creşterilor pentru o perioadă de 25 de ani
 • 8.7.1 Concluzii privind influenţa principalilor factori climatici asupra dinamicii creşterii arboretelor de stejar din arboretele studiate