Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / mai /

Dezvoltarea domeniului de transplant de țesuturi și celule umane în REPUBLICA MOLDOVA


Autor: Țîmbalari Tatiana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.41 - Transplantologie şi organe artificiale
Anul:2021
Conducători ştiinţifici: Viorel Nacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Oleg Lozan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 mai 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.78 Mb / în română
Adobe PDF document0.64 Mb / în română

Teza

CZU 616-089.843:611.018(478)(043.2)

Adobe PDF document 10.17 Mb / în română
200 pagini


Cuvinte Cheie

donare, donator de țesuturi, donator de celule, transplant de țesuturi, transplant de celule, bancă de țesuturi și celule umane, biobancă, biodepozit.

Adnotare

Structura tezei. Teza este expusă pe 200 de pagini și include: introducere, 5 capitole, concluzii generale, recomandări practice. Bibliografia cuprinde 221 de referințe. Lucrarea conține 67 de figuri, 4 tabele și un șir de anexe. Rezultatele tezei sunt publicate în 29 de lucrări științifice, inclusiv 2 incluse în baze de date internaționale, 2 fără coautori şi 6 în ediții recenzate.

Scopul cercetării constă în evaluarea complexă a domeniului de transplant de țesuturi și/sau celule umane și atitudinii populației privind donarea și transplantul, pentru asigurarea funcționării sistemului de transplant și eficientizarea serviciilor prestate, precum și argumentarea direcțiilor de dezvoltare a acestora în Republica Moldova.

Obiectivele cercetării:

  1. Analiza evoluției domeniului de transplant de țesuturi și/sau celule umane;
  2. Estimarea cunoştinţelor și atitudinilor populației referitor la donarea și transplantul de țesuturi și/sau celule umane la nivel național și internațional;
  3. Studierea opiniei medicilor privind asigurarea sistemului de sănătate cu grefe de țesuturi și/sau celule umane;
  4. Evaluarea elementelor esențiale ale serviciului de transplant de țesuturi și/sau celule umane;
  5. Elaborarea suportului științific pentru dezvoltarea domeniului de transplant de țesuturi și/sau celule umane.

Metodologia generală a cercetării. Cercetarea a fost realizată în baza informaţiilor privind domeniul de transplant din sistemul sănătăţii, cu referire la datele şi sursele naţionale şi internaţionale [1, 9-11]. Cercetarea a avut ca suport teoretic şi ştiinţific cunoştinţele şi experienţa savanţilor din Republica Moldova şi de peste hotare privind dezvoltarea domeniului de transplant de țesuturi și/sau celule umane, documentele de reglementare, politicile şi strategiile de dezvoltare ale organizaţiilor internaţionale precum CoE, UE, OMS, SEEHN etc.

Noutatea ştiinţifică și originalitatea rezultatelor obținute. În acest studiu, pentru prima dată, a fost realizată o evaluare complexă a elementelor esențiale ale serviciului de transplant de țesuturi și/sau celule umane la nivel național și o argumentare științifică a necesității și importanței asigurării sistemului de sănătate cu grefe de țesuturi (cornee, oase, tendoane, ligamente, piele, membrană amniotică) și celule umane (celule stem). Totodată, au fost identificate problemele organizaţionale, financiare şi de educaţie care au un impact direct asupra eficienţei sistemului de transplant. Pe parcursul realizării studiului au fost determinate criteriile de evaluare a eficacității activităţii instituțiilor de donare și transplant cu stabilirea indicatorilor de performanță pentru efectuarea unui audit al proceselor de donare și transplant. Au fost identificați principalii factori care împiedică donarea efectivă şi determină potenţialul donării în instituție. A fost elaborat un suport științific pentru dezvoltarea domeniului de transplant de țesuturi și/sau celule umane. În cadrul studiului au fost evaluate opiniile medicilor despre asigurarea sistemului de sănătate cu grefe de țesuturi și/sau celule umane, cunoştinţele și atitudinile populației privind donarea și transplantul de țesuturi și/sau celule umane.

Aprobarea rezultatelor cercetării. Rezultatele cercetării au fost discutate la foruri științifice internaționale și naționale, inclusiv: the 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, ICNBME 2019 (Chisinau, 2019); „Actualităţi în oftalmologie”: Conferinţa Știinţifico-Practică a Oftalmologilor din municipiul Chișinău, cu participare internaţională (Chisinau, 2019); the 26th EATB Congress of the European Association of Tissue Banks (Treviso, Italia, 2017); Conferința Internațională de Chirurgie Pediatrică (Chișinău, 2017); „Conceptele actuale ale traumatologiei și osteosintezei”: Conferința Științifico-Practică cu participare internațională (Cernăuți, Ucraina, 2017); the 4th ELPAT Congress on Ethical, Legal and Psychosocial Aspects of Organ Transplantation (Rome, Italy, 2016); the 25th Congress of the European Association of Tissue Banks (Hanover, Germany, 2016); „Consolidarea Agenţiei de Transplant din Republica Moldova şi armonizarea legislativă în sfera calităţii şi siguranţei substanţelor de origine umană”: Conferinţa de închidere a proiectului TWINNING (Chișinău, 20