Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / mai /

Eficientizarea diagnosticului și farmacoterapiei afecțiunilor analizatorului auditiv


Autor: PARII Sergiu
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.04 - Otorinolaringologie
Anul:2021
Conducători ştiinţifici: Veaceslav Gonciar
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Ghenadie Curocichin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 mai 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.51 Mb / în română

Teza

CZU 616.28-008.1-07-085.2(043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
305 pagini


Cuvinte Cheie

analizator auditiv, otită, surditate senzorineurală, diagnostic, prognostic, farmacoterapie, medicamente combinate, preparate otoprotectoare

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, 259 de sur-se bibliografice, 11 anexe, 210 de pagini text de bază, 79 de tabele, 47 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 59 de lucrări ştiinţifice, inclusiv o monografie, 20 de articole în reviste recenzate, patru brevete de invenţii.

Domeniul de studiu: 314.01 - Farmacologie, farmacologie clinică, 321.16 – Otorinolaringologie Scopul studiului: elaborarea și studiul acțiunii curative a unor medicamente combinate otoprotectoare, actualizarea diagnosticului molecular-genetic și audiologic și stabilirea factorilor de prognostic al eficacităţii recuperării auditive în afecțiunile inflamatorii ale urechii și surditatea senzorineurală (SSN).

Obiectivele lucrării: propunerea unui nou concept și utilizarea preparatelor medicamentoase combinate cu principii active de sinteză și naturiste în tratamentul afecțiunilor urechii, elaborarea principiilor de prognostic al eficacității recuperării auditive și diagnosticul genetic al SSN, majorarea eficacității farmacoterapiei afecțiunilor urechii.

Noutatea ştiinţifică - evaluarea eficacității preclinice otoprotectoare a produselor farmaceutice CAF-01, NH-01 și CB-12. Am obținut noi cunoştinţe teoretice referitoare la: diagnosticul audiologic și molecular-genetic, prognosticul eficacității farmacoterapiei, efectelor adverse ale protezării auditive în maladiile otologice. Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute constau în: elaborarea, în baza unor cercetări ştiinţifice interdisciplinare complexe, a unor preparate medicamentoase combinate cu principii active de sinteză și naturiste și cercetarea inofensivității farmacologice și eficacității otoprotectoare; conceperea principiilor de prognostic al parametrilor audiometriei vocale, a eficacității tratamentului farmacoterapeutic și protezării auditive în maladiile auriculare; perfectarea diagnosticului molecular-genetic în vederea stratificării pacienților cu SSN și profilaxia patologiei respective.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. În baza studiilor efectuate şi a rezul- tatelor, a fost creat un suport teoretico-practic pentru o abordare interdisciplinară şi conceptuală siste- mică în aspect de cercetare preclinică și clinică de explorare, tratament farmacologic al otitelor și SSN.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obținute au fost implementate în activitatea catedrelor și laboratoarelor cu specificul farmacologie, farmacie, genetică umană și a clinicilor ORL din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” (două certificate de autorizare a produselor, șapte acte de implementare a invențiilor, cinci acte de implementare a inovațiilor).