Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea percepţiei vizuale la studenţi în procesul studierii disciplinelor grafice


Autor: Veronica Răileanu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Mihai Cioclea
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Teza

CZU 744(043.3)

Adobe PDF document 2.54 Mb / în română
151 pagini


Cuvinte Cheie

desen, design, câmp vizual, conceptul, tehnologia instruirii, imaginaţie, metodica predării desenului tehnic, model pedagogic, percepţia vizuală, punct de vedere, proiecţie, reprezentarea, senzaţia, spaţiul

Adnotare

Lucrarea "Dezvoltarea percepţiei vizuale la studenţi în procesul studierii disciplinelor grafice" este destinată elaborării, precizării şi implementării unor strategii şi conţinuturi în procesul activităţii reprezentative, care permite însuşirea şi aplicarea mai fructuoasă a conţinuturilor create.

În lucrarea dată au fost abordate particularităţile percepţiei spaţial vizuale ale obiectului reprezentării, precum şi unele probleme ale educării percepţiei vizuale la studenţi anilor I şi II, care studiază desenul tehnic, desenul perspectivic şi desenul proiectiv.

În baza modelului propus s-a fundamentat o strategie de rezolvare şi îndeplenire a lucrărilor grafice selectate special, a modelării spaţial volumetrice, atât prin intermediul tehnologiilor tradiţionale, cât şi a celor moderne de computer.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretice şi metodologice ale dezvoltării percepţiei vizuale în procesul studierii disciplinelor grafice
  • 1. Particularităţile percepţiei vizuale în procesul activităţii reprezentative
  • 2. Nivelurile de dezvoltare ale percepţiei vizuale la studenţii facultăţilor de artă plastică şi design

CAPITOLUL II. Posibilităţile mijloacelir didactice de instruire a disciplinelor grafice în procesul dezvoltării percepţiei vizuale
  • 1. Tehnologiile instruirii problematizate la lecţii ca mijloc de activizare a gândirii perceptive
  • 2. Posibilităţile lucrărilor grafice (practice) ca mijloc de dezvoltare a percepţiei vizuale
  • 3. Posibilităţile dezvoltative ale reprezentărilor spaţiale în procresul formării şi dezvoltării percepţiei vizuale în cadrul studierii discipline grafice
  • 4. Sistemul de lucru în procesul instructiv - educaţional de dezvoltare a percepţiei vizuale şi argumentarea experimentală a eficienţei modelului didactic elaborat