Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Studiul interconexiunii flexibile dintre sis-temele energetice in baza transformatoarelor cu conversie de frecvență


Autor: Caloșin Danila
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor
Anul:2021
Conducători ştiinţifici: Vitalie Postolati
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Energetică al AŞM
Mihai Tîrşu
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Energetică al AŞM
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document2.70 Mb / în română
Adobe PDF document2.66 Mb / în engleză
Adobe PDF document2.78 Mb / în rusă

Teza

CZU 621.314.26(043)

Adobe PDF document 15.19 Mb / în rusă
172 pagini


Cuvinte Cheie

convertor electromotor de frecvență, legătură controlată asincron între sisteme Interphase Power Controller (IPC), conversie de frecvență, convertor de frecvență multimodul, convertor static de frecvență pe baza de transformatoare

Adnotare

Teza privind oferirea titlului de doctor în științe tehnice, specialitatea 221.01. Sisteme și tehnologii energetice.

Structura lucrării: lucrarea constă dintr-o introducere, cinci capitole, concluzii și recomandări, o bibliografie de 137 de titluri și include 8 anexe, 169 de pagini, 108 figuri și 6 tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 6 lucrări științifice.

Domeniu de cercetare - științe tehnice. Scopul tezei este realizarea cercetărilor teoretice și de calcul - experimentale ale LCS a curentului alternativ bazate pe convertoare statice de frecvență.

Obiectivele tezei sunt: dezvoltarea unor modele matematice a dispozitivelor bazate pe surse de curent constant și transformatoare statice cu transformare circulară a fazei tensiunei de ieșire; elaborarea schemelor electrice, precum și legilor controlului asupra regimurilor de lucru ale dispozitivelor cercetate; cercetarea dispozitivelor în stare statică și dinamică; determinarea fezabilității unor cercetări ulterioare în domeniul organizării LCS a curentului alternativ pe baza convertoarelor statice de frecvență.

Noutatea științifică a lucrării: constă în elaborarea modelelor matematice dispozitivelor bazate pe surse de curent constant și transformatoare statice cu transformare circulară a fazei tensiunei de ieșire; elaborate scheme electrice ale dispozitivelor bazate pe surse de curent constant și transformatoare statice cu transformare circulară a fazei tensiunii de ieșire realizate conform schemei „zig-zag” și „hexagon”; au fost elaborate legi de control ale regimurilor de lucru ale dispozitivelor cercetate pentru organizarea de LCS a curentului alternativ.

Problemă științifică rezolvată: în urma cercetărilor efectuate, este arătată posibilitatea rezolvării problemei științifice și tehnice prinivd organizarea LCS de curent alternativ pe baza instalațiilor propuse.

Semnificație teoretică. Cercetările efectuate pot servi drept bază pentru un studiu mai profund și mai detaliat al LCS de curent alternativ bazat pe convertoarele statice de frecvență.

Valoarea aplicată a lucrării: implementarea convertoarelor statice de frecvență va oferi posibilitatea elaborării și implementării LCS de curent alternativ mai ieftină și thnic mai simplă simplă decăt interconexiunele de curent continu.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele cercetării pot fi utilizate în cercetări teoretice și experimentale, lucrări de proiectare și implementare a interconexiunelor de current alternative ce funcționează asincron.

Cuprins


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ С РАЗНЫМИ СТАНДАРТАМИ ЧАСТОТЫ
 • 1.1 Вставки и передачи постоянного тока
 • 1.2 Асинхронизированный синхронный электромеханический преобразователь частоты
 • 1.3 Вращающийся трансформатор с изменяемой частотой вращения
 • 1.4 Исследование возможностей применения вращающегося трансформатора для связи энергосистем при скольжении по частоте больше 3 Гц
 • Вывод по первой главе

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСТРОЙСТВ
 • 2.1 Методология исследования
 • 2.2 Математическая модель преобразователя частоты на основе источника неизменного тока
 • 2.3 Математическое обоснование возможности реализации принципа кругового вращения фазы на основе статического трансформаторного устройства
 • Выводы по второй главе

3. СТАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ НА ОСНОВЕ ИСТОЧНИКОВ НЕИЗМЕННОГО ТОКА
 • 3.1 Разработка схемы преобразователя частоты на основе источников неизменного тока
 • 3.2 Исследование характеристик устройства при асимметричном управлении
 • 3.3 Анализ возможности улучшения качества преобразований на основе модернизированного варианта схемы устройства
 • Выводы по третьей главе

4. УПРАВЛЯЕМАЯ МЕЖСИСТЕМНАЯ СВЯЗЬ НА БАЗЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ВЫПОЛНЕННОГО ПО СХЕМЕ «ЗИГЗАГ»
 • 4.1 Принципиальная схема и принцип работы устройства
 • 4.2 Режимы двухканального преобразователя частоты выполненного по схеме «зигзаг»
 • 4.3 Исследование характерных режимов работы межсистемной связи с преобразователем
 • Выводы по четвертой главе

5. УПРАВЛЯЕМАЯ МЕЖСИСТЕМНАЯ СВЯЗЬ НА БАЗЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, ВЫПОЛНЕННОГО ПО СХЕМЕ «ШЕСТИУГОЛЬНИК»
 • 5.1 Принципиальная схема и принцип работы устройства
 • 5.2 Режимы работы многоканальных преобразователей
 • 5.3 Исследование характерных режимов работы устройства при организации асинхронной управляемой межсистемной связи
 • Выводы по пятой главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
Приложение