Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspectele clinico-evolutive ale sarcinii și nașterii la femeile cu tuberculoza organelor respiratorii


Autor: CAZACU Zoreana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Olga Cerneţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Constantin Iavorschi
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 septembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 noiembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.99 Mb / în română

Teza

CZU 618.2/.4:616.2-002.5(043.2)

Adobe PDF document 6.60 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

tuberculoza (TB) organelor respiratorii, gravide, nou-născuți, sistem fetoplacentar, sistem respirator extern, morfologia placentei, algoritm, vaccinare

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea este expusă pe 167 pagini; constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări; indice bibliografic cu 205 referințe; include 39 de figuri, 9 tabele, 2 formule și 9 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 17 lucrări științifice.

Scopul lucrării. Studierea particularităților de evoluție a sarcinii și nașterii și în optimizarea conduitei acestora la femeile cu TB a organelor respiratorii, în condițiile monitorizării dispensarizate.

Obiectivele cercetării. Aprecierea particularităților evoluției sarcinii, nașterii, incidenței și structurii morbidității și a mortalității perinatale la femeile cu TB a organelor respiratorii în funcție de forma clinică și termenul de gestație în momentul depistării procesului specific; evaluarea procesului tuberculos, funcției respiratorii și a toleranței tratamentului chimioterapic la gravidele cu TB activă a organelor respiratorii; estimarea stării funcționale a sistemului fetoplacentar și a morfologiei placentei la gravidele cu TB activă a organelor respiratorii; elaborarea algoritmului de diagnostic și de conduită a gravidelor cu TB a organelor respiratorii, adaptat la caracterul tulburărilor funcționale și metabolice ale mamei și ale fătului.

Noutatea și originalitatea științifică. Studiul realizat a elucidat particularitățile evoluției sarcinii, nașterii și perioadei post-partum la femeile cu TB a organelor respiratorii. Au fost cercetate caracteristicile procesului tuberculos, aspectele toleranței tratamentului chimioterapic și starea sistemului respirator extern la gravidele cu TB activă a organelor respiratorii. A fost estimată funcția complexului fetoplacentar, starea antenatală a fătului și cea neonatală a nou-născutului la aceste paciente. Au fost evaluate modalitatea și corectitudinea de vaccinare a nou-născuților de la mame cu TB activă.

Problema științifică importantă soluționată în teză constă în elucidarea particularităților evoluției sarcinii și nașterii la gestantele cu diverse forme clinice ale procesului tuberculos respirator prin aprecierea stării funcției respiratorii și a sistemului fetoplacentar, ce deschide noi oportunități pentru optimizarea conduitei clinice la aceste paciente în condițiile monitorizării dispensarizate.

Semnificația teoretică. Lucrarea, prin rezultatele obținute, scoate în evidență și actualizează datele ce țin de particularitățile gestației, procesului specific și tratamentului antituberculos în sarcină, criteriile de alăptare și de vaccinare a nou-născuților în funcție de forma clinică a TB respiratorii la gravide.

Valoarea aplicativă. Au fost apreciate determinantele în dezvoltarea TB la gravide. A fost evaluată funcția respiratorie și aspectele tratamentului antituberculos la gravidele cu TB activă. Algoritmele propuse de diagnostic și de conduită a gravidelor cu TB organelor respiratorii cât și algoritmul profilaxiei primare a TB la nou-născuții mamelor cu TB activă pot fi recomandate în activitatea practică a medicilor obstetricieni-ginecologi și ftiziopneumologi în instituțiile medicale specializate.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele studiului au fost implementate în procesul didactic al Disciplinei de obstetrică și ginecologie și al Catedrei de pneumoftiziologie ale IP USMF Nicolae Testemițanu, precum și în activitatea curativă curentă a IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi, a IMSP Institutul Mamei și Copilului și a IMSP Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc.

Cuprins


1. SARCINA ŞI NAŞTEREA LA GRAVIDELE CU TUBERCULOZĂ A ORGANELOR RESPIRATORII (REVIZUIREA LITERATURII)
 • 1.1. Definiția, aspectele epidemiologice și etiopatogenice ale tuberculozei organelor respiratorii la gravide
 • 1.2. Particularitățile clinice și evolutive ale tuberculozei organelor respiratorii
 • la gravide și influența tuberculozei asupra sarcinii și a nașterii
 • 1.3. Metode de diagnostic al tuberculozei la gravide
 • 1.4. Tratamentul și profilaxia tuberculozei la gravide și la parturiente
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării și proiectarea eșantionului de studiu
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Prelucrarea matematică și statistică a rezultatelor obținute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂȚILE ANAMNESTICO-CLINICE ȘI DE EVOLUȚIE ALE SARCINII ȘI NAȘTERII LA GRAVIDELE CU TUBERCULOZĂ A ORGANELOR RESPIRATORII ÎN FUNCȚIE DE FORMA CLINICĂ A ROCESULUI SPECIFIC (STUDIU RETROSPECTIV)
 • 3.1.Particularitățile anamnestico-clinice și sociale ale gravidelor incluse în studiu
 • 3.2. Particularitățile procesului tuberculos la gestante
 • 3.3. Particularitățile evolutiv-clinice ale sarcinii la gravidele cu tuberculoză a organelor respiratorii
 • 3.4. Particularitățile evoluției nașterii și a perioadei post-partum pe fundal de tuberculoză activă și sechele posttuberculoase
 • 3.5. Caracteristica nou-născuților, evaluarea incidenței și a structurii morbidității
 • și a mortalității perinatale
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3 4

4. EVOLUȚIA ȘI MANAGEMENTUL SARCINII ȘI AL NAȘTERII LA GRAVIDELE CU TUBERCULOZĂ ACTIVĂ A ORGANELOR RESPIRATORII (STUDIU PROSPECTIV)
 • 4.1. Evoluția sarcinii și a nașterii la gravidele cu tuberculoză activă a organelor respiratorii
 • 4.2. Evaluarea posibilităților fetale de adaptare în sarcină cu tuberculoză activă organelor respiratorii
 • 4.3. Evaluarea funcției respiratorii externe la gravidele cu tuberculoză activă a organelor respiratorii
 • 4.4. Evaluarea clinică și paraclinică a toleranței tratamentului chimioterapic administrat gravidelor cu tuberculoză activă a organelor respiratorii
 • 4.5. Aspectele morfofuncționale ale complexului fetoplacentar la gestantele cu forma activă a procesului tuberculos al organelor respiratorii
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4 110

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERIICV-ul AUTORULUI