Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Administrarea sistemului informaţional al organelor de drept


Autor: Constantinov Vasile
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Maria Orlov
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 ianuarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Teza

CZU 004+342(043)

Adobe PDF document 0.99 Mb / în română
138 pagini


Cuvinte Cheie

administrarea sistemului informaţional, act administrativ, organe de drept, tehnologii informaţionale, bancă centrală de date, bancă de date, standarde tehnice de stat, sisteme de dirijare a băncilor de date, sistem informaţional al organelor de drept, evidenţă centralizată, sisteme expert, informaţie cu caracter infracţional, protecţia informaţiei, securitatea informaţiei, subiect funcţional, subiect direct, subiect de execuţie

Adnotare

Societatea informaţională este o formă nouă, mult mai perfectă, a societăţii contemporane, în care accesul egal la informaţie, în corelaţie cu o infrastructură informaţională şi de comunicaţii, contribuie la o dezvoltare social-economică durabilă, la reducerea gradului de sărăcie, îmbunătăţirea calităţii vieţii, la integrarea informaţională globală. Politica de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova este parte integrantă a politicii statului şi conţine prevederi referitoare la obiectivele strategice, susţinerea statului privind dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi de comunicaţii, la eficientizarea activităţii guvernării.

Organele de drept îşi desfăşoară activitatea într-o eră nouă, în care una dintre cele mai importante şi preţioase resurse este informaţia, iar obiectivul principal rămâne a fi utilizarea sistemului informaţional automatizat în procesul decizional şi administrarea subdiviziunilor subordonate.

Necesitatea administrării Sistemului informaţional al organelor de este impusă de existenţa a mai multor sisteme informaţionale, ceea ce complică în mare măsură procesul de luare a deciziilor şi administrarea subdiviziunilor subordonate. Implementarea unui sistem informaţional integrat automatizat în administrarea organelor de drept a fost condiţionată, în principal, de imperativul asigurării funcţionării eficiente a sistemelor informaţionale departamentale, în primul rând, a sistemelor informaţionale ale organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti şi instituţiilor penitenciare.

Teza de doctorat reprezintă o investigaţie monografică cu caracter teoretico-aplicativ şi conţine un şir de recomandări practice care pot fi utile în administrarea Sistemului informaţional al organelor de drept în ce priveşte: procesul decizional în administrarea organelor de drept, rolul şi sarcinile sistemului informaţional în administrarea organelor de drept, funcţiile sistemului informaţional al organelor de drept, etapele de administrare a informaţiei, schimbul de informaţii între organele de drept, transmiterea corectă şi operativă a informaţiilor.

Totodată, se caracterizează utilizarea sistemelor intelectului artificial în administrarea organelor de drept, sunt înaintate cerinţe privind crearea unui sistem informaţional eficient în cadrul organelor de drept.

CuprinsCAPITOLUL I Caracteristica generală a organelor de drept
 • 1 Scopul şi sarcinile sistemului organelor de drept
 • 2 Unele aspecte privind procesul decizional în cadrul administrării organelor de drept
 • 3 Sarcinile sistemului informaţional, esenţa şi importanţa acestuia în procesul de administrare a organelor de drept
 • 4 Unele particularităţi de administrare a sistemului informaţional al organelor de drept

CAPITOLUL II Organizarea şi administrarea sistemului informaţional al organelor de drept
 • 1 Funcţiile procesului de administrare cu sistemul informaţional al organelor de drept
 • 2 Atribuţii ale sistemului informaţional în administrarea organelor de drept
 • 3 Etapele de administrare a informaţiei
 • 4 Importanţa şi necesitatea transmiterii corecte şi operative a informaţiilor
 • 5 Schimbul de informaţii între administraţia organelor de drept

CAPITOLUL III Practica utilizării sistemelor informaţionale în administrarea publică
 • 1 Sisteme informaţionale utilizate de instituţiile administraţiei publice
 • 2 Sisteme informaţionale automatizate utilizate în organele de drept ale altor state
 • 3 Sisteme expert în activitatea organelor de drept

CAPITOLUL IV Conceptul elaborării unui sistem informaţional al organelor de drept
 • 1. Caracteristica obiectului de automatizare a sistemului informaţional
 • 2. Cerinţe privind administrarea sistemului informaţional al organelor de drept
 • 3. Etapele de elaborare a sistemului informaţional
 • 4. Actele administrative necesare la etapa de primire-predare a sistemului informaţional