Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


12.00.02 – Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Drept

Formula specialităţii
Specialitatea 12.00.02 Drept public (cu specificarea: constituţiuonal, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic, organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept) este o specialitate ştiinţifică care are drept obiectiv cercetarea normelor juridice aparţinând unor ramuri de drept public şi a relaţiilor sociale reglementate de acestea.

Direcţii de cercetare

Drept constituţional

Drept administrativ

Drept poliţienesc

Drept militar

Drept financiar

Drept vamal

Drept informaţional

Drept ecologic

Organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitări de specialităţile adiacente:
Investigarea fenomenului juridic în cadrul specialităţii 12.00.02 reprezintă o activitate complexă şi multilaterală care este posibilă doar în rezultatul realizării unor conexiuni directe şi indirecte cu toate celelalte specialităţi juridice.

Specialitatea 12.00.02. are legături strânse cu toate celelalte specialităţi căci se raportează ca generalul la particular şi prin investigaţiile sale generalizează şi valorifică practică istorică în ceea ce priveşte esenţa şi conţinutul dreptului, ajutând astfel la conştientizarea necesităţii integrării juridice europene şi internaţionale.

Atingerea obiectivelor scontate în procesul de realizare a investigaţiilor ştiinţifice la specialitatea 12.00.02. este condiţionată şi de aplicarea unor date informative şi metode specifice unor discipline ştiinţifice adiacente cum ar fi: 12.00.01 Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept; 12.00.10 Drept internaţional public; 12.00.15 Administraţie publică, precum şi unor discipline complementare: 12.00.03 Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor; internaţional privat; dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale); 12.00.08 Drept penal (cu specificarea: drept penal şi criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative); 23.00.04 Probleme politice ale sistemelor internaţionale si ale dezvoltării globale; 11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale; 20.00.06 Bazele securităţii naţionale; 23.00.03 Cultură politică şi ideologie; etnopolitologie, tehnologii politice; 05.24.04 Cadastru, monitorizare şi reglementare financiară; 19.00.05 Psihologie socială, politică şi juridică; 20.00.07 Securitate tehnologică şi informaţională.

În mod special 12.00.02 este apropiată de pecialitatea 12.00.01 – Teoria statului şi dreptului. Tematica dreptului constituţional şi drept administrtiv , a Constituţiei, a evoluţiei constituţionale, sunt domenii comune de cercetare ale specialităţilor 12.00.02 delimitarea se face doar prin metodele de investigare a materialului şi mod alităţile de prezentare a rezultatelor cercetărilor.

Corelaţia dintre Specialitatea 12.00.02 şi 12.00.10 Drept internaţional public se manifestă prin recunoaşterea primatului normelor internaţionale de mediu faţă de cele interne şi, de asemenea, prin combinarea normelor interne cu cele internaţionale.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Ion Guceac, doctor habilitat în drept, professor universitar interimar la Catedra „Drept constituţional şi administrativ” a Universităţii de Stat din Moldova.
  2. Alexandru Arseni ,doctor în drept, conf.universitar, Catedra „Drept constituţional şi administrativ” , USM;
  3. Tudor Roşca, doctor în drept, conf.universitar, Catedra „Drept constituţional şi administrativ” , USM;
  4. Sergiu Cobăneanu, doctor în drept, conf.universitar, Catedra „Drept constituţional şi administrativ” , USM.
  5. Pavel Zamfir, doctor în drept, conf. universitar, USM.

Recenzentii:

  1. Secţia Stat şi Drept a Institutului de Filozofie, Sociologie şi Drept a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.