Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Variabilitatea arterelor axilei și brațului în aspect morfoclinic


Autor: ZORINA Zinovia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.02 - Anatomia omului
Anul:2022
Conducători ştiinţifici: Ilia Catereniuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Yurii Kiselevsky
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 septembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.10 Mb / în română
Adobe PDF document1.13 Mb / în engleză

Teza

CZU 611.134.1/.2(043.2)

Adobe PDF document 7.94 Mb / în română
196 pagini


Cuvinte Cheie

artera axilară, artera brahială, variante anatomice, variabilitate individuală

Adnotare

Noutatea și originalitatea științifică A fost efectuat un studiu complex al aspectului morfoclinic al variabilității anatomice individuale a arterelor axilară și brahială, precum și a ramurilor lor, în urma căruia datele obținute au fost comparate cu cele reflectate în sursele bibliografice internaționale, iar cele obținute în premieră, precum sunt: - bifurcația arterei axilare în două trunchiuri, unul din acestea a continuat cu artera brahială care a avut bifurcație înaltă, iar al doilea trunchi – a lansat ramuri colaterale caracteristice ei și arterei brahiale; - quadrifurcația arterei subscapulare; - trunchi comun format din 5 artere: toracodorsală; circumflexă a scapulei; circumflexă humerală posterioară; brahială profundă și colaterală ulnară superioară; - trunchi comun format din 4 ramuri: arterele circumflexe humerale anterioară/posterioară și subscapulară și un trunchi comun secundar, format din arterele brahială profundă și colaterală ulnară superioară; de la ultima mai apoi a pornit a doua arteră brahială profundă; - prezența dublă a arterei brahiale profunde, unde cea de-a doua arteră pornește de la artera colaterală ulnară superioară; - prezența dublă a arterei colaterale ulnare superioare, unde cea de-a doua arteră ia naștere de la artera brahială profundă; - origine joasă a arterei colaterale ulnare superioare de la nivelul treimii distale a brațului; - origine înaltă a arterei colaterale ulnare inferioare de la nivelul treimii proximale a brațului etc., le vor completa pe cele existente și toate în ansamblu vor sta la baza unui ghid practic care va fi util pentru medicul imagist și chirurgul vascular în conduita terapeutică.

În rezultatul studiului imagistic, bazat pe analiza unui număr impunător de angiografii ale arterelor membrului superior, a fost stabilit un reper osos care va oferi o siguranță în efectuarea cateterizării arterei axilare, astfel evitându-se posibilele complicații iatrogene ce pot parveni în urma punctării acesteia.

Modelarea matematică a hemodinamicii arterelor axilei și brațului a ocupat un rol deosebit în cercetare, deoarece pentru crearea ei au fost folosite fenomene și procese complicate care au permis obținerea unor parametri hidrodinamici importanţi pentru segmentele cointeresate în funcție de gen și tip constituțional.

Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere
1. Determinarea variabilității individuale ale arterelor axilei și brațului în funcție de gen, tip constituțional și lateralitate.
2. Evaluarea parametrilor morfometrici ai arterelor axilară și brahială și a ramurilor acestora în dependență de gen și tip constituțional.
3. Stabilirea variantelor anatomice ale arterelor axilei și brațului conform criteriilor: origine, traiect, număr, mod de ramificare și, determinarea frecvenței variaționale a fiecărei artere în parte.
4. Modelarea matematică a hemodinamicii arterelor axilară și brahială la nivelul ramificării principalelor colaterale ale acestora și la nivelul bifurcației arterei brahiale.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a cercetării Studiul actual a pus în evidență noi particularități morfologice ale arterelor axilei și brațului, cu valoare aplicativă medicală. Rezultatele obținute vor completa considerabil baza științifică morfologică contemporană în ghidarea practică a noilor metode de diagnostic și intervenționale de la nivelul axilei și brațului, atunci când la acest nivel este prezentă una din variantele anatomice arteriale. Publicațiile la tema tezei Rezultatele cercetărilor au fost reflectate în 24 lucrări științifice (9 articole și 15 teze). Au fost obținute 2 certificate de inovator și 6 acte de implementare în practică.

Implementarea rezultatelor științifice Rezultatele obținute au fost implementate în procesul științifico-didactic a Catedrei de anatomie și anatomie clinică a USMF „Nicolae Testemițanu” și în practica secției Chirurgie Vasculară a Departamentului Clinic Chirurgie al IMSP IMU.

Cuprins


1. MORFOLOGIA ARTERELOR AXILEI ȘI BRAȚULUI
 • 1.1. Dezvoltarea embriologică a arterelor membrului superior
 • 1.1.1. Factorii genetici ce influențează morfogeneza vaselor sangvine
 • 1.2. Artera axilară
 • 1.3. Artera brahială
 • 1.4. Anastomozele arteriale de la nivelul axilei și brațului
 • 1.5. Anatomie imagistică a arterelor membrului superior
 • 1.6. Modelarea multiscalară și virtualizarea arterelor

2. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CERCETĂRII
 • 2.1. Caracteristica generală a lotului de studiu
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.2.1. Somatometria
 • 2.2.2. Metoda macroscopică
 • 2.2.3. Metode imagistice
 • 2.2.4. Morfometria arterelor axilei și brațului
 • 2.2.5. Metode statistice aplicat
 • 2.2.6. Metoda modelării matematice și virtualizării arterelor axilară și brahială

3. STUDIUL MORFOMETRIC AL ARTERELOR AXILARĂ ȘI BRAHIALĂ
 • 3.1. Rezultatele evaluării tipului constituțional
 • 3.2. Studierea parametrilor morfometrici ai arterelor axilară și brahială
 • 3.3. Prelucrarea statistică a datelor obținute
 • 3.4. Discuții

4. STUDIUL MACROSCOPIC ȘI IMAGISTIC AL ARTERELOR AXILEI ȘI BRAȚULUI
 • 4.1. Variabilitatea morfologică a arterelor axilei
 • 4.2. Variabilitatea morfologică a arterelor brațului
 • 4.3. Arhitectonica variațională a arterelor axilei
 • 4.3.1. Puncte de reper în cateterizarea arterei axilare
 • 4.4. Arhitectonica variațională a arterelor brațului
 • 4.5. Discuții

5. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR
 • 5.1. Evaluarea diferenței statistice a parametrilor morfometrici
 • 5.2. Analiza și interpretarea rezultatelor lotului studiat

6. MODELAREA MATEMATICĂ A HEMODINAMICII ARTERELOR AXILARĂ ȘI BRAHIALĂ ÎN FUNCȚIE DE GEN ȘI TIPUL CONSTITUȚIONAL
 • 6.1. Dinamica computerizată a fluidului sangvin în arterele axilară și brahială
 • 6.2. Rezultatele modelării matematice a hemodinamicii arterelor axilară și brahială în funcție de gen și tipul constituțional
 • 6.3. Analiza datelor obținute

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE