Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularitățile morfoclinice ale venelor safene


Autor: Bendelic Anastasia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.02 - Anatomia omului
Anul:2022
Conducători ştiinţifici: Ilia Catereniuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Marius RAICA
doctor, profesor universitar, UMF „Victor Babeș”, Timișoara, România
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 noiembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document2.19 Mb / în română

Teza

CZU [611.147.33+611.147.38] (043.2)

Adobe PDF document 11.68 Mb / în română
149 pagini


Cuvinte Cheie

vene safene, variabilitate anatomică, vene varicoase

Adnotare

Structura tezei: Teza este expusă pe 149 de pagini și include: introducere, cinci capitole, concluzii generale, recomandări practice și bibliografia care cuprinde 248 de referințe. Lucrarea conține 62 figuri, 14 tabele, 9 anexe, fiind expusă pe 118 de pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 lucrări științifice.

Scopul lucrării: Studierea morfologiei și a variabilității anatomice individuale ale venelor safene în condiții de normă și în caz de boală varicoasă.

Obiectivele cercetării: Studierea morfologiei și topografiei componentelor sistemului venos superficial al membrului inferior (origine, traiect, afluenți, anastomoze, joncțiuni, diametre etc.) în condiții de normă și a variabilității individuale. Stabilirea interrelațiilor structurale și topografice ale componentelor sistemului venos superficial al membrului inferior cu trunchiurile și ramificațiile nervilor pieloși din regiune. Evaluarea densității microvasculare și a fibrelor nervoase din componența peretelui venelor safene non-varicoase la pacienții cu ateroscleroză și diabet zaharat asociat. Determinarea modificărilor histopatologice prezente în venele safene varicoase în corelație cu stadiile evolutive ale bolii venoase cronice. Stabilirea rolului endoteliului și a celulelor musculare netede în patogenia bolii varicoase prin aplicarea markerilor imunohistochimici anti-CD34 și anti-αSMA.

Noutatea și originalitatea științifică: A fost evaluată variabilitatea anatomică individuală a venelor safene la origine, pe traiect și la afluirea acestora în sistemul venos profund. Deși, variantele venoase descrise in acest studiu confirmă în linii largi descrierile anterioare, există și unele diferențe între observațile noastre proprii și cele descrise în literatură, care incontestabil completează informațiile existente. De exemplu, a fost stabilită duplicitatea și lipsa arcului venos dorsal al piciorului, variante care nu a fost menționate anterior în literatura de specialitate. Studiind structura histologică a peretelui venos a fost determinată denisitatea vasa vasorum și nervi vasorum atât la nivel de adventice, cât și în tunica medie. Au fost analizate modificările structurii peretelui venos în caz de boală varicoasă la diferite etape evolutive a bolii, în special ale componentelor endotelială, matriceală și musculară netedă, rolul principal fiind atribuit celulelor musculare netede vasculare.

Problema științifică soluționată: Rezultatele obținute contribuie la fundamentarea științifică a variabilității înalte a sistemului venos superficial al membrelor inferioare, precum și la înțelegerea etiopatogeniei bolii varicoase, a rolului endoteliului, matricei extracelulare și a miocitelor netede vasculare în rezistența peretelui venos.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: Prezentul studiu vine să argumenteze și să completeze cunoștințele anatomice existente cu informații noi despre morfologia și variabilitatea individuală a sistemului venos superficial al membrelor inferioare atât de necesare chirurgului vascular sau cardiochirurgului. Modificările componentelor celor trei tunici ale peretelui venos argumentează rolul primordial al miocitelor netede vasculare în patogenia bolii varicoase.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele obținute în studiu privind variabilitatea anatomică individuală a venelor safene, morfologia venelor varicoase și non-varicoase sunt implementate în procesul științifico-didactic al Catedrei de anatomie și anatomie clinică, precum și al Catedrei de histologie, citologie și embriologie, ale USMF „Nicolae Testemițanu”.

Cuprins


ADNOTARE LISTA ABREVIERILOR INTRODUCERE 1. CONCEPTE MODERNE ÎN ANATOMIA VENELOR SAFENE ȘI BOALA VARICOASĂ A MEMBRELOR INFERIOARE
 • 1.1. Dezvoltarea sistemului venos, malformații venoase
 • 1.1.1. Dezvoltarea sistemului venos central
 • 1.1.2. Dezvoltarea sistemului venos al membrelor inferioare
 • 1.1.3. Malformații venoase ale membrelor inferioare
 • 1.2. Terminologia și anatomia macroscopică a sistemului venos al membrelor inferioare
 • 1.2.1. Venele profunde ale membrului inferior
 • 1.2.2. Venele superficiale ale membrului inferior
 • 1.2.3. Venele perforante ale membrului inferior
 • 1.3. Raporturile venelor safene cu nervii cutanați
 • 1.4. Structura histologică a peretelui venos, particularități în structura venelor safene
 • 1.5. Boala varicoasă – aspecte etiologice, patogenice, clinice și paraclinice
 • 1.5.1. Etiologia și patogenia bolii varicoase
 • 1.5.2. Tabloul clinic și tratamentul bolii varicoase
 • 1.5.3. Substratul morfologic al bolii varicoase

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.2. Obiectul de studiu
 • 2.2. Metodele cercetărilor știiințifice
 • 2.2.1. Metode macroscopice de cercetare
 • 2.2.2. Procesarea histologică primară
 • 2.2.3. Metode de colorare a preparatelor histologice
 • 2.2.4. Metode de cuantificare celulară

3. STUDIUL MACROSCOPIC AL VENELOR SAFENE
 • 3.1. Vena safenă mare, origine, traiect, afluire
 • 3.2. Vena safenă mică, origine, traiect, afluire
 • 3.3. Discuții
 • 3.4. Concluzii

4. STUDIUL MICROSCOPIC AL VENELOR SAFENE NON-VARICOASE
 • 4.1. Evaluarea morfologică a venelor safene non-varicoase
 • 4.2. Dubla imunocolorare CD34/Ki67 și expresia elementelor microvasculare în venele safene non-varicoase
 • 4.3. Dubla imunocolorare CD34/SMA și expresia elementelor microvasculare în venele safene non-varicoase
 • 4.4. Imunoexpresia S100 a elementelor nervoase în venele safene non-varicoase
 • 4.5. Discuții
 • 4.6. Concluzii
5. STUDIUL MICROSCOPIC AL VENELOR SAFENE VARICOASE
 • 5.1. Evaluarea morfologică a venelor safene varicoase
 • 5.2. Evaluarea fibrelor de colagen, fibrelor elastice și a celor reticulare în venele safene varicoase
 • 5.3. Expresia imunohistochimică a endoteliului și a celulelor musculare netede vasculare în venele safene varicoase
 • 5.4. Discuții
 • 5.5. Concluzii

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI