Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reabilitarea medicală a pacienților cu osteoartroza genunchiului în raport cu dizabilitatea funcțională


Autor: Vizdoagă Anatolie
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.34 - Balneologie şi fizioterapie
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Oleg Pascal
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 decembrie 2021 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în română
Adobe PDF document0.65 Mb / în engleză

Teza

CZU 616.728.3-007.248-085.8(043.2)

Adobe PDF document 2.85 Mb / în română
123 pagini


Cuvinte Cheie

osteoartroza genunchiului (OA), reabilitare medicală, kinetoterapie, tehnici de terapie manuală

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 123 pagini de text electronic şi include introducere, revista literaturii, 4 capitole, concluzii și recomandări practice, bibliografia cu 122 surse literare. Teza este ilustrată cu 19 tabele, 27 figuri, 7 anexe. Rezultatele obținute au fost redate în 25 publicaţii ştiinţifice, 2 certificate de inovator. Cuvinte-cheie: osteoartroza genunchiului (OA), reabilitare medicală, kinetoterapie, tehnici de terapie manuală.

Scopul studiului a fost determinarea eficacității programului combinat de reabilitare medicală (kinetoterapie și tehnici blânde ale terapiei manuale), în funcție de dizabilitatea funcțională a pacienților cu OA genunchiului, pentru optimizarea conduitei și îmbunătățirea calității vieții lor.

Obiectivele studiului. 1. Particularizarea manifestărilor clinico-funcționale și modificărilor biomecanicii articulare la pacienții cu OA genunchiului. 2. Evaluarea activității locomotorii și a statutului funcțional articular prin instrumente clinice la pacienții cu OA genunchiului. 3. Aprecierea eficacității programului kinetoterapeutic combinat asupra funcționalității articulare și intensității durerii. 4. Estimarea rolului programului combinat de reabilitare medicală asupra calității vieții la pacienții cu OA genunchiului.

Noutatea și originalitatea științifică. De pe pozițiile unui studiu analitic a fost evaluată eficiența programului combinat de reabilitare medicală, ce a contribuit la selectarea combinațiilor optime în funcție de gradul de dizabilitate funcțională la pacienții cu OA.

Problema științifică importantă soluționată în teză. Studiul a evaluat eficacitatea tratamentul combinat cu terapia manuală și a celui convențional de reabilitare medicală cu elaborarea schemei abordării integrate a pacientului cu OA de către medicul reabilitolog.

Semnificația teoretică a lucrării. Prin evidențierea particularităților clinico-evolutive ale bolii și modificării biomecanicii articulare prezente în contextul OA ca boală cronică, progresivă, studiul a contribuit la formarea viziunii noi în abordarea complexă de reabilitare medicală a pacienților cu OA din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării științifice au permis implementarea la pacienții cu gonartroză a unui program de reabilitare complex, cu elemente specifice de terapie manuală, în raport cu dizabilitatea funcțională, menit să păstreze funcția articulară și să amelioreze calitatea vieții pacienților.

Implementarea rezultatelor. Rezultatele cercetării au fost implementate în procesul de instruire la Catedra de reabilitare medicală și medicină fizică și în practica cotidiană a Centrului Universitar de Reabilitare a USMF “Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. STATUTUL CLINIC, CALITATEA VIEȚII ȘI REABILITAREA PACIENTULUI CU OSTEOARTROZA GENUNCHIULUI (revista literaturii)
 • 1.1 Epidemiologia și evoluția cercetării asupra osteoartrozei
 • 1.2 Considerațiuni patogenetice și fiziopatologice ale implicării cartilajului în osteoartroză.
 • 1.3 Paternul clinic și funcțional în contextul gonartrozei
 • 1.4 Conduita diagnostică și terapeutică a pacientului cu osteoartroza genunchiului
 • 1.5 Consemnări asupra metodelor de reabilitare fizio-funcțională a articulației în osteoartroza genunchiului

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Caracteristicile clinico-statutare ale lotului de studiu
 • 2.2 Metode generale și speciale de examinare a pacienților investigați
 • 2.3 Programele terapeutice utilizate
 • 2.4 Metodele de analiză statistică utilizate

3. EXTERIORIZAREA MANIFESTĂRILOR OSTEOARTROZEI GENUNCHIULUI
 • 3.1 Caracteristica parametrilor clinici și funcționali în osteoartroza genunchiului în loturile de studiu
 • 3.2 Expresia parametrilor paraclinici (imagistici și de laborator)
 • 3.3 Evaluarea pacientului cu osteoartroză prin instrumente clinice
 • 3.4 Factorii de risc la pacienții cu osteoartroza genunchiului
 • 3.5 Tratamentul farmacologic și non-farmacologic administrat de pacienții incluși în studiu

4. EFICACITATEA TRATAMENTULUI KINETOTERAPEUTIC LA PACIENȚII CU OSTEOARTROZĂ A GENUNCHIULUI
 • 4.1 Dinamica parametrilor funcționali la timpii T1 și T2
 • 4.2 Evaluarea rezultatelor examinărilor prin instrumente clinice ale osteoartrozei genunchiului în loturile de studiu
 • 4.3 Evaluarea complianței la tratament în loturile cercetate
 • 4.4 Conduita integrată a pacientului cu OA genunchiului

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
INFORMAȚII PRIVIND VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
119 DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE.