Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 /

Teze, decembrie 2021

Teze [21]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Bazele teoretice ale statutului juridic al personalității în statul contemporan drept 22.12.2021
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Formarea competențelor profesional-aplicative la studenții profilului «Educație primară» pedagogie 22.12.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Abordarea cognitivă a metaforei în discursul identitar (în limbile germană şi română) filologie 22.12.2021
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Studiu semantic și pragmantic al limbajelor specializate (Lexicul din domeniul industriei petroliere în limba engleză) filologie 22.12.2021
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Influenţa pro-prebioticelor asupra digestibilităţii şi utilizării substanţelor nutritive de către tineretul porcin de reproducere agricultură 22.12.2021
06.02.02 - Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
D Reprezentarea succesului social în mediul studențesc psihologie 22.12.2021
19.00.05 - Psihologie socială
D Formarea competenței de comunicare în limba engleză prin valorificarea limbajului paremiologic în învățămintul superior pedagogie 22.12.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Integrarea Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în procesul de predareînvățare a biologiei din cadrul învățământului gimnazial din Israel pedagogie 22.12.2021
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
DH Elementele de bază ale organizării genetice a heterozisului la porumb şi particularităţile valorificării acesteia în selecţia plantelor dihaploide biologie 22.12.2021
03.00.15 - Genetică
D Evaluarea influenței chimiei suprafeței adsorbanților carbonici în procesul de adsorbție a poluanților chimie 22.12.2021
02.00.04 - Chimie fizică
D Proprietățile optice și fotoelectrice ale nanocompozitelor din sulfură de galiu/seleniură de galiu-oxid propriu fizică-matematică 22.12.2021
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Elaborarea sistemelor electromecanice pentru industria firelor metalice tehnică 22.12.2021
05.09.01 - Electromecanică, maşini electrice, sisteme de acţionare, aparate şi dispozitive electrice
D Regimul juridic al actului notarial în legislația Republicii Moldova și României drept 22.12.2021
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Sinteza și caracterizarea polimerilor coordinativi ai Zn(II) și Cd(II) în baza liganzilor punte azinici și azometinicii chimie 22.12.2021
02.00.01 - Chimie anorganică
D Campaniile mediatice contemporane: abordări teoretice și practici operaționale Ştiinţe ale comunicării 22.12.2021
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Jurnalismul convergent ca fenomen mediatic: particularități și tendințe Ştiinţe ale comunicării 22.12.2021
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Regimul juridic al obligațiilor pecuniare în dreptul civil al Republicii Moldova drept 22.12.2021
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Utilizarea convertizoarelor de putere pentru controlul regimurilor de funcționare a sistemului energetic tehnică 22.12.2021
05.14.01 - Energetica generală; sisteme energetice
D Studiul interconexiunii flexibile dintre sis-temele energetice in baza transformatoarelor cu conversie de frecvență tehnică 22.12.2021
05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor
D Tranziţiile de fază şi aspectele de deformare a Si monocristalin în dependenţă de condiţiile de aplicare a sarcinii concentrate la micro şi nanoscară fizică-matematică 22.12.2021
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Crearea, utilizarea și evaluarea diversității genetice a liniilor consangvinizate de porumb agricultură 22.12.2021
06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor