Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea civilă în raporturile de dreptul mediului


Autor: Igor Trofimov
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Andrei Guştiuc
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 februarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.22 Mb / în română

Teza

CZU C.Z.U 349.6 (043.3)

Adobe PDF document 0.80 Mb / în română
143 pagini


Cuvinte Cheie

răspundere civilă în raporturile de dreptul mediului; dauna ecologică; dauna de mediu; dauna civilă ce rezultă din dauna de mediu; interes public, răspundere obiectivă; condiţii ale răspunderii; forme ale răspunderii; repararea daunei ecologice

Adnotare

Prezenta lucrare este consacrată unui subiect deosebit de actual, constituind la ora actuală unul dintre cele mai eficiente mijloace de soluţionare a problemei ecologice. Actualitatea temei investigate rezultă şi din sarcinile majore pe care şi le pune astăzi ştiinţa dreptului în vederea soluţionării problemei de protecţie a mediului.

În conţinutul acestei lucrări se face sinteza unui complex de probleme teoretico-practice şi aplicative, cu enunţarea celor mai noi idei în materie de răspundere pentru daunele ecologice.

Crearea unui sistem unic de aprecierea a naturii şi conţinutului daunei ecologice va permite să utilizăm efectiv normele de protecţie a mediului şi, în special, a acelora ce ţin de aplicarea răspunderii cu caracter patrimonial.

În contextul acestor idei, în conţinutul lucrării este relevată esenţa la aşa noţiuni cum ar fi: răspunderea civilă în raporturile de dreptul mediului, dauna ecologică, dauna de mediu, dauna civilă. De asemenea sunt elucidate regulile de reparare a daunei ecologice, iar în acest context, şi particularităţile de natură procesuală în materie de reparare a daunei civile rezultată dintr-o daună de mediu, precum şi a daunei de mediu.

Ideea de bază relevată în conţinutul lucrării este că deşi pentru daunele ecologice se aplică regulile de reparare prevăzute de legislaţia civilă, totuşi la utilizarea acestor reguli se constată anumite particularităţi care sunt condiţionate de specificul scopului de protecţie a mediului, care este unul de interes public, precum şi de faptul că regulile de dreptul mediului sunt condiţionate inclusiv şi de legităţile fenomenelor naturale.

În procesul de enunţare a conţinutului juridic al acestor particularităţi este utilizat un şir de surse de specialitate din Republica Moldova, România, Federaţia Rusă şi Ucraina.

În lucrare sunt expuse o serie de concluzii care au menirea să asigure mai întâi de toate o simplitate a realizării măsurilor de răspundere, şi nu în ultimul rând, o eficacitate a raporturilor de răspundere. Aceste concluzii ţin atît de plan interpretativ, cât şi de planul legislativ.

Rezultatele acestei lucrări pot servi atât pentru eventualele modificări în legislaţie, cât şi în calitate de materiale de instruire pentru specialiştii în domeniul dreptului, inclusiv specialiştii nejurişti ce activează în domeniul protecţiei mediului.

Cuprins


CAPITOLUL 1 Noţiunea şi principiile răspunderii civile în dreptul mediului
SECŢIUNEA 1 Noţiunea răspunderii civile în dreptul mediului
 • Subsecţiunea 1 Definiţia răspunderii civile
 • Subsecţiunea 2 Definiţia răspunderii civile în raporturile de dreptul mediului
 • Subsecţiunea 3 Întinderea răspunderii civile în raporturile de dreptul mediului
SECŢIUNEA 2 Principiile răspunderii civile în dreptul mediului

CAPITOLUL 2 Condiţiile răspunderii civile în raporturile de dreptul mediului
SECŢIUNEA 1 Subiectele răspunderii civile în raporturile de dreptul mediului
 • Subsecţiunea 1 Generalităţi privind subiectele răspunderii civile în raporturile de dreptul mediului
 • Subsecţiunea 2 Victima daunei ecologice
 • Subsecţiunea 3 Subiectul responsabil
 • Subsecţiunea 4 răspunderea persoanei juridice
 • Subsecţiunea 5 Succesorii în răspundere pentru cauzarea daunelor ecologice
SECŢIUNEA 2 Prejudiciul drept condiţie a răspunderii civile în raporturile de dreptul mediului – dauna ecologică
 • Subsecţiunea 1 Noţiunea şi clasificarea daunelor ecologice
 • Subsecţiunea 2 Elementele daunei ecologice în raporturile de răspundere civilă în dreptul mediului
 • Subsecţiunea 3 Condiţiile daunei ecologice
 • Subsecţiunea 4 Repararea şi compensarea daunei ecologice
 • Subsecţiunea 5 Prescripţia atragerii la răspundere pentru daunele ecologice
 • Subsecţiunea 6 Evaluarea daunelor ecologice
SECŢIUNEA 3 Fapta cauzatoare de daună drept condiţie a răspunderii civile în dreptul mediului
SECŢIUNEA 4 Raportul de cauzalitate drept condiţie a răspunderii civile în dreptul mediului
 • Subsecţiunea 1 Noţiunea de raport de cauzalitate
 • Subsecţiunea 2 Constatarea raportului de cauzalitate
SECŢIUNEA 5 Cauzele care exclud răspunderea civilă pentru daunele ecologice
SECŢIUNEA 6 Problema vinovăţiei în răspunderea civilă în raporturile de dreptul mediului. vInovăţia victimei

CAPITOLUL 3 Formele răspunderii civile în raporturile de dreptul mediului
SECŢIUNEA 1 Răspunderea civilă delictuală în dreptul mediului
 • Subsecţiunea 1 Răspunderea pentru fapta proprie
 • Subsecţiunea 2 Răspunderea civilă în raporturile de dreptul mediului pentru fapta terţuliui
 • Subsecţiunea 3 Răspunderea pentru daunele ecologice cauzate de lucruri
 • Subsecţiunea 4 Răspunderea pentru daunele cauzate de o autoritate publică sau de o persoană cu funcţii de răspundere
SECŢIUNEA 2 Răspunderea contractuală în raporturile de dreptul mediului
 • Subsecţiunea 1 Fundamentarea răspunderii contractuale în raporturile de dreptul mediului
 • Subsecţiunea 2 Condiţiile angajării răspunderii contractuale în raporturile de dreptul mediului
 • Subsecţiunea 3 Domeniile în care se aplică răspunderea contractuală pentru daunele ecologice