Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Corelațiile morfo-clinice ale ramurilor arterelor coronare și traiectului lor intramural


Autor: Tașnic Mihail
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.02 - Anatomia omului
Anul:2022
Conducători ştiinţifici: Ilia Catereniuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Valeriu Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 februarie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.98 Mb / în română
Adobe PDF document0.98 Mb / în română

Teza

CZU 616.132.2-007-053.1:616.127(043.2)

Adobe PDF document 10.39 Mb / în română
201 pagini


Cuvinte Cheie

artere coronare, traiect intramural, punte miocardică, tunel miocardic, punte miocardică incompletă, ischemie miocardică, ateroscleroză coronariană, infarct miocardic.

Adnotare

Scopul lucrării. Evaluarea particularităților morfo-funcționale ale variantelor traiectului intramural atipic al arterelor coronare.

Obiectivele cercetării:

 1. Studierea variabilității anatomice individuale a arterelor coronariene subepicardiale mari cu evidențierea variantelor de traiect intramiocardic atipic;
 2. Stabilirea segmentelor arterelor coronare predispuse la leziuni aterosclerotice și determinarea corelației cu variantele traiectului intramural atipic al arterelor coronariene;
 3. Evaluarea particularităților morfologice ale variantelor traiectului intramural al arterelor coronariene subepicardiale în special pe traiectul punților miocardice;
 4. Determinarea particularităților angiografice și funcționale ale variantelor traiectului intramural al arterelor coronariene;
 5. Argumentarea rolului substratului morfologic în dezvoltarea ischemiei miocardului în cadrul varietăților traiectului intramural al arterelor coronare.

Noutatea științifică a cercetării
A fost realizat un studiu morfo-funcțional în care au fost analizate aspectele epidemiologice și morfo-funcționale ale variantelor traiectului intramural atipic al arterelor coronare. Actuala cercetare pune în evidență variabilitatea anatomică individuală a arterelor coronare, coraportul dintre variantele traiectului intramural și ateroscleroza coronariană, unele particularități ale traiectului intramural coronarian, precum: incidența anatomică, localizarea preferențială, asocierea cu alte variante coronariene și cardiace, particularitățile de structură și aranjare a punților miocardice, caracteristica spațiului perivascular subpontin, structura porțiunilor arteriale pre-, sub- și postpontine, aspectele traiectului fasciculelor nervoase perivasculare în porțiunea intramurală.

Pentru prima dată a fost propusă o clasificare proprie a variantelor traiectului intramural al arterelor coronare. Aceste variante de traiect intramiocardic au fost analizate complex, la nivel macroscopic, macromicro- și microscopic, iar datele obținute au fost contrapuse cu datele evaluărilor funcționale, ceea ce a permis de a evidenția un șir de factori morfologici și funcționali, capabili de a influența circulația coronariană.

Importanța teoretică Rezultatele cercetării au permis evaluarea epidemiologică a variabilității arterelor coronariene, gradul și incidența aterosclerozei coronariene, incidența și tipurile de variante ale traiectului intramural a arterelor cordului.

Datele obținute sunt rezultatul abordării pluriaspectuale, morfologice și funcționale, a variantelor traiectului intramural coronarian care facilitează evidențierea determinantelor morfologice, fiziopatologice în cazul variantelor traiectului intramural al arterelor coronare. În cadrul studiului variantelor traiectului intramural al arterelor coronare, au fost identificate particularitățile de structură cu rol coronarian proischemic și antiischemic.

Rezultatele studiului au permis acumularea cunoștințelor suficiente pentru a diferenția variantele tipice și atipice ale traiectului intramural al arterelor coronare, punând în evidență structurile ce pot influența perfuzia miocardului.

Valoarea aplicativă a temei
Identificarea rolului variantelor traiectului intramural al arterelor coronare permite poziționarea punților miocardice în categoria structurilor care, la anumită etapă pot dăuna perfuziei miocardului. Rezultatele studiului încurajează utilizarea metodelor clasice macroscopice și macromicro- precum și a celor microscopice în determinarea particularităților morfologice ale punților miocardice. Printre multiplele particularități morfologice depistate în cadrul studiului se remarcă identificarea caracteristicilor de structură cu efect proischemic și antiischemic ale punților miocardice.

Determinarea variantelor de origine, traiect, dimensiune ale arterelor coronare și ramurilor lor face posibilă manipularea în siguranță a dispozitivilor medicale în cadrul procedurilor endovasculare pe arterele cordului.

Rezultatele obținute au permis crearea unei imagini clare privind posibilul rol proischemic al variantelor traiectului intramural în funcție de topografie și gradul de compresie sistolică coronariană.

Tema abordată a făcut posibilă diferențierea variantelor coronariene de traiect intramural atipic și tipic.

Implementarea rezultatelor științifice
Studiul aspectelor morfologice și morfoclinice ale traiectului intramural al arterelor coronare a debutat începând cu anul 2007 în perioada ciclului universitar primar de formare medicală.

Particularitățile morfologice ale traiectului intramural al arterelor coronare au fost prezentate în anul 2011 în cadrul tezei de licență realizată la Catedra de anatomie a omului cu titlu „Aspecte morfoclinice ale traiectului intramural al arterelor coronariene” .

Ulterior, în anul 2015, în cadrul tezei de master în anatomia omului „Particularitățile de ramificare și structură a arterelor coronariene mari și corelarea acestora cu leziunile aterosclerotice”, au fost prezentate date cu privire la variantele arterelor coronare, asocierea variantelor arterelor coronare cu cele ale traiectului intramural coronarian. Totodată datele științifice obținute în perioada 2007-2019 au fost rezultatul activității de cercetare în cadrul a două proiecte de cercetare științifică: proiectul național pentru tineri cercetători „Morfologia punților miocardice și corelațiile ei clinice”, desfășurat în perioada anilor 2012-2013 și proiectul de cercetare bilateral, din 2015-2016, realizat în parteneriat cu Universitatea de Medicină din Grodno, Republica Belarus – „Aspectele morfoclinice ale aparatului valvular al cordului și ale arterelor coronariene mari”.

Rezultatele actualului studiului sunt utilizate în procesul științifico-didactic al Catedrei de anatomie și anatomie clinică ale USMF Nicolae Testemițanu și în activitatea științifică a Secției Anatomie Patologică Centralizată din cadrul IMSP Institutului de Cercetări Științifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei și Copilului.

Cuprins


1. ASPECTELE ANATOMICE ȘI DE VARIABILITATE A ARTERELOR CORONARE
 • 1.1. Noțiuni anatomice de bază
 • 1.2. Anomaliile și variantele arterelor coronare
 • 1.3. Analiza situației privind studierea variantelor traiectului intramural a arterelor coronare a punților miocardice

2. MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE
3. REZULTATELE PROPRII ŞI DISCUŢII
 • 3.1. Aspectele morfologice ale variabilității coronariene
  • Artera coronară stângă
  • Ramura interventriculară anterioară
  • Ramura intermediară
  • Artera circumflexă
  • Artera coronară dreaptă
  • Variația traiectului arterelor coronare
  • Anomalii de structură a arterelor coronariene
 • 3.2. Ateroscleroza coronariană
  • Artera coronară stângă
  • Ramura interventriculară anterioară
  • Ramurile diagonale
  • Artera coronariană dreaptă
  • Ramura intermediară
  • Artera circumflexă
  • Ramurile marginale
  • Ramura descendentă posterioară
 • 3.3. Variantele traiectului intramural al ramurilor arterelor coronare
  • 3.3.1. Studiul macroscopic al traiectului intramural al arterelor cordului
  • Punțile miocardice complete
  • Punțile miocardice incomplete
  • Tunele miocardice
  • 3.3.2. Aspectul microscopic al traiectului intramural al arterelor cordului
  • 3.3.3 Tabloul macromicroscopic al traiectului intramural al arterelor cordului și al elementelor nervoase corespondente
  • 3.3.4. Studiul inervației segmentelor vasculare prepontine și subpontine în aspect microscopic
 • 3.4. Traiectul intramural al arterelor cordului în aspect anatomo-funcțional
  • 3.4.1. Punțile miocardice complete
  • 3.4.2. Tunelurile miocardice
CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
LISTA PUBLICAȚIILOR ȘI MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE CURRICULUM VITAE Declarația privind asumarea răspunderii