Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunsul inflamator la pacienții cu infarct miocardic acut pe perioada dezvoltării remodelării adaptive și patologice a miocardului


Autor: Munteanu Mihaela
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2022
Conducători ştiinţifici: Lucia Ciobanu
doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Valeriu Cobeţ
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 aprilie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document6.91 Mb / în română
Adobe PDF document0.55 Mb / în engleză

Teza

CZU 616.12-008.331.1-085

Adobe PDF document 2.25 Mb / în română
132 pagini


Cuvinte Cheie

infarct miocardic acut, markeri antiinflamatori, remodelare cardiacă, ischemie, răspuns inflamator, cord izolat, antagonistul TNF-α, IL-10

Adnotare

Susținerea va avea loc la 14.04.2022 ora 14.00 în regim mixt: prezență fizică și online.
Link-ul cu referire la sustinerea online:
https://meet.google.com/wtm-vayx-etv

Structura tezei: introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obținute, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie din 115 titluri, 3 anexe, 123 pagini de text de bază, 31 tabele, 18 figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 38 lucrări științifice.

Scopul studiului. Evaluarea nivelului seric al markerilor inflamației pe perioada dezvoltării remodelării post-infarct a miocardului la pacienții cu STEMI, precum și a particularităților reactivității de efort a cordului și a sistemului coronarian în infarctul miocardic experimental, inclusiv la atenuarea inflamației prin acțiunea IL-10 și a antagonistului TNF-α.

Obiectivele cercetării. Evaluarea dinamicii nivelurilor serice ale markerilor pro- și antiinflamatori în faza acută și la distanță după revascularizare la pacienții cu STEMI care dezvoltă remodelare post-infarct adaptivă sau patologică. Evaluarea nivelurilor serice ale markerilor turnover-ului colagenului fibrilar de tip III și tip I la distanța de 1 și, respectiv, 3 luni de la revascularizarea pacienților cu STEMI în contiguitate cu particularitățile modificărilor cantitative ale markerilor pro- și anti-inflamatori în faza acută a infarctului. Evaluarea mecanismelor de periclitare a reactivității cardiace și coronariene în infarctul miocardic experimental, precum și a efectului tratamentului antiinflamator realizat prin antagonistul TNF-α și a IL-10. Consolidarea algoritmului de markeri biochimici cu valoarea predictivă asupra patternului de dezvoltare a remodelării post-infarct a pacienților cu STEMI, precum și de predictori funcționali privind exacerbarea insuficienței cardiace post-infarct.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării. În premieră s-a realizat un studiu clinicexperimental pe infarctul miocardic acut pentru evidențierea predictorilor biochimici ai patternului de remodelare post-infarct a miocardului, markerilor cu efect pro- și anti-inflamator, markerilor sintezei și degradării colagenului fibrilar, la pacienții cu STEMI supuși revascularizării primare. S-a apreciat efectului atenuării inflamației prin administrarea repetată a antagonistul TNF-α și a IL-10, la șobolani.

Problema științifică soluționată. Fundamentarea clinico-experimentală a rolului inflamației, markerilor turnover-ului colagenului fibrilar în remodelarea miocardică adaptivă sau patologică ce contribue la stabilirea predictorilor de prognostic și tratament la pacienții cu STEMI după revascularizare.

Semnificația teoretică a lucrării. Rezultatele au un impact teoretic privind rolul determinant al răspunsului inflamator iminent fazei acute a infarctului în evoluția patternului remodelării postinfarct a miocardului la pacienții cu STEMI supuși angioplastiei.

Valoarea aplicativă a cercetării. Studiul poate servi la consolidarea algoritmului de predicție a riscului de evoluție a remodelării post-infarct a miocardului patologică la pacienții cu STEMI.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea curativă a IMSP Institutul de Cardiologie, Spitalul Polivalent Novamed și în procesul didactic la USMF ,,Nicolae Testemițanu".

Cuprins


1. NOI VIZIUNI CONCEPTUALE ÎN REMODELAREA POST-INFARCT A MIOCARDULUI
 • 1.1 STEMI - Aspecte de concept și management
 • 1.2. Remodelarea post-infarct a miocardului: mecanisme și predictori

2. MATERIAL ȘI METODE DE STUDIU
 • 2.1 Caracteristica generală a cercetării
 • 2.1.1 Studiul clinic analitic observational de cohortă 7
 • 2.1.2 Studiul experimental
 • 2.2 Metode de cercetare în studiul clinic și experimental
 • 2.2.1 Metode de cercetare clinice
 • 2.2.2 Metode de cercetare experimentale
 • 2.3 Metode de prelucrare statistică a rezultatelor
 • 2.4 Sinteza capitolului 2

3. EVALUAREA MARKERILOR INFLAMAȚIEI ȘI AI MATRICEI EXTRACELULARE LA PACIENȚII CU STEMI
 • 3.1.1 Caracteristica clinică a pacienților cu STEMI în studiul clinic prospectiv
 • 3.1.2. Caracteristica comparativă între loturi, a parametrilor biochimici în prima etapă a studiului
 • 3.1.3. Caracteristica parametrilor ecocardiografici pe loturi
 • 3.1.4 Caracteristica tratamentului medicamentos administrat
 • 3.2. Evaluarea dinamicii markerilor pro-inflamatori în faza acută a infarctului la pacienții cu STEMI care au dezvoltat patternul adaptiv sau patologic al remodelării post-infarct a miocardului
 • 3.3. Evaluarea dinamicii markerilor anti-inflamatori în faza acută a infarctului la pacienții cu STEMI care au dezvoltat patternul adaptiv sau patologic al remodelării post-infarct a miocardului
 • 3.4. Evaluarea markerilor inflamației la pacienții cu STEMI și a markerilor remodelării matricei extracelulare la distanța de 1, 3 luni după angioplastie în raport cu predicția iminentă dinamici IL-4 și IL-10

4. REACTIVITATEA CARDIACĂ ȘI CORONARIANĂ ÎN INFARCTUL MIOCARDIC EXPERIMENTAL ȘI EFECTUL TRATAMENTULUI ANTI-INFLAMATOR
 • 4.1 Particularitățile reactivității cardiace și coronariene
 • 4.2. Caracterul reactivității cardiace la suprasolicitări hemodinamice în infarctul miocardic experimental
 • 4.3. Reactivitatea inotropă și coronariană a cordului izolat în infarctul miocardic experimental
 • 4.4. Evaluarea in vitro a efectului am-TNF-α asupra reactivității cordului izolat în IME

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE