Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stepanov Georgeta, doctor habilitat, conferenţiar universitarStepanov Georgeta, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:22 ianuarie 2009, nr.928
Specialităţi abilitate: 10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Instrumente de reglementare juridico-administrativă în sectorul comunicaţiilor electronice 12.00.02 ULIM membru CSS
conducător
Grama Dumitru
26.01.2017