Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / /

Particularităţile de evoluţie, calitatea vieţii şi pronosticul spondiloartritei anchilozante la femei


Autor: SÂRBU Oxana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Liliana Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Natalia Rotaru
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 616.721-002.77-055.2(043.2)

Adobe PDF document 2.62 Mb / în română
147 pagini


Cuvinte Cheie

spondiloartrita anchilozantă (SA), predictori clinici și paraclinici, HLA-B27, algoritm de diagnostic precoce

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 110 pagini de text electronic şi include introducere, revista literaturii, 3 capitole, concluzii și recomandări practice, bibliografia cu 200 de surse din literatura de specialitate. Teza este ilustrată cu 35 de tabele, 21 figuri, 14 anexe. Rezultatele obținute au fost redate în 22 de publicaţii ştiinţifice.

Scopul studiului a fost cercetarea comparativă a manifestărilor clinice la debut şi în stadiul manifest, cercetarea alterărilor imunogenetice și imagistice (radiologice şi prin rezonanță magnetică nucleară), a calității vieţii şi determinarea pronosticului pacienților de sex feminin și masculin în SA în vederea propunerii criteriilor de diagnostic precoce al spondiloartritei anchilozante la femei.

Obiectivele studiului. 1. Analiza comparativă de gender a manifestărilor clinice la debut şi în stare manifestă a bolii la sexul feminin și masculin în SA. 2. Cercetarea comparativă de gender a indicilor radiologici și prin rezonanță magnetică nucleară ai bolii în debut și în stadiul manifest și corelarea lor cu antigenul de histocompatibilitate HLA-B27 în SA. 3. Evaluarea calității comparative a vieții la femei şi bărbaţi cu spondiloartrită anchilozantă. 4. Aprecierea pronosticului spondiloartritei anchilozante la femei comparativ cu bărbaţii. 5. Propunerea algoritmului de diagnostic precoce al spondiloartritei anchilozante la femei.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În cadrul studiului analitic au fost evaluate particularitățile evoluției, manifestările articulare și extraarticulare, calitatea vieții și pronosticul spondiloartritei anchilozante la femei.

Problema științifică importantă soluționată în teză. Evaluarea particularităților clinice evolutive ale spondiloartritei anchilozante la femei în contiguitate cu estimarea predictorior paraclinici pentru a consolida un algoritm de diagnostc și pronostic al maladiei, precum și de abordare a tratamentului personalizat. Semnificația teoretică a lucrării. Prin evidențierea reperelor clinice, imagistice, imunologice și genetice sunt aduse dovezi importante în apanajul conceptual de evoluție a spondiloartritei anchilozante la femei în debut și stadiul manifest.

Valoarea aplicativă a lucrării. Determinarea semnelor şi simptomelor timpurii caracteristice acestor maladii, în relaţie cu modificările imunologice, imunogenetice şi imagistice de debut este necesară pentru orientarea spre un diagnostic precoce al spondiloartritei anchilozante la femei și tratament personalizat. În acest sens, lucrarea reprezintă, în premieră, un studiu integral al caracteristicilor spondiloartritei anchilozante.

Implementarea rezultatelor. Rezultatele studiului au fost implementate în procesul didactic al Disciplinei de reumatologie și nefrologie din cadrul IP USMF „Nicolae Testemițanu”, precum și în activitatea practică a secției de Reumatologie a IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” și secțiilor Artrologie și Reumatologie ale IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.

Cuprins


1. ASPECTE CLINICO-EVOLUTIVE ȘI DE DIAGNOSTIC AL SPONDILOARTRITEI ANCHILOZANTE
 • 1.1. Date generale privind spondiloartrita anchilozantă şi conjugarea bolii cu sexul
 • 1.2. Particularităţile de debut ale spondiloartritei achilozante la femei
 • 1.2.1. Afectarea axială (implicarea în proces a coloanei vertebrale şi/sau a articulaţiilor sacroiliace)
 • 1.2.2. Afectarea periferică
 • 1.2.3. Specificul afectărilor extraarticulare la pacienţii cu spondiloartrită anchilozantă
 • 1.3. Expresia sindromului imunoinflamator la pacienţii cu spondiloartrită anchilozantă
 • 1.4. Impactul antigenului HLA-B27 asupra dezvoltării spondiloartritei anchilozante la femei
 • 1.4.1. Aspectele imunopatogenetice ale spondiloartritei anchilozante
 • 1.4.2. Rolul determinantelor HLA-B27 în evoluţia spondiloartritei anchilozante
 • 1.5. Influenţa fonului hormonal asupra dezvoltării spondiloartritei anchilozante la femei
 • 1.6. Diagnosticul diferențial al durerilor lombare la femei
 • 1.6.1. Sindromul de algie miofascială
 • 1.6.2. Sindromul durerii artropatice
 • 1.6.3. Sindromul de instabilitate segmentară a coloanei vertebrale
 • 1.7. Rolul RMN în diagnosticul spondiloartritei anchilozante
 • 1.8. Impactul asupra pronosticului pacienţilor cu spondiloartrită anchilozantă
 • Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristicile clinico-statutare ale lotului de studiu
 • 2.2. Criteriile de diagnostic al spondiloartritei anchilozante (New-York 1984)
 • 2.3. Criterii de includere în studiu:
 • 2.4. Criterii de excludere din studiu:
 • 2.5. Evaluarea sindromului articular şi a activităţii bolii
 • 2.6. Alterarea capacităţii funcţionale
 • 2.7. Examinarea radiologică articulară
 • 2.8. Evaluarea indicilor de inflamație
 • 2.9. Identificarea configuraţiei antigenice a HLA-B27
 • 2.10. Aprecierea calității vieții
 • 2.11. Examinarea RMN a articulațiilor sacroiliace
 • 2.12. Metode de evaluare statistică a rezultatelor obţinute
 • Concluzii la capitolul 2

3. CARACTERISTICA COMPARATIVĂ CLINICĂ, RADIOLOGICĂ ŞI DE LABORATOR ÎN SPONDILOARTRITA ANCHILOZANTĂ LA FEMEI ŞI BĂRBAŢI
 • 3.1. Variantele manifestărilor iniţiale
 • 3.2. Caracteristica clinică a pacienţilor la momentul studiului
 • 3.2.1. Semnele clinice de afectare a coloanei vertebrale
 • 3.2.2. Afectarea articulaţiilor periferice
 • 3.2.3. Examinarea radiologică în SA a aparatului osteoarticular la pacienţii de diferite sexe
 • 3.3. Modificările articulațiilor sacroiliace conform datelor RMN
 • 3.4. Afectarea viscerală în SA
 • 3.4.1. Afectarea oculară în SA
 • 3.4.2. Afectarea sistemului cardiovascular în SA
 • 3.4.3. Afectarea sistemului respirator în SA
 • 3.4.4. Afectarea sistemului renourinar în SA
 • 3.4.5. Afectarea sistemului nervos în SA
 • 3.4.6. Afectarea muşchilor în SA
 • 3.5. Caracteristica de laborator la pacienţii cu SA de diferit sex
 • 3.5.1. Indicii comparativi paraclinici la pacienţii cu SA
 • 3.5.2. Indicii imunologici la pacienţii cu SA
 • 3.5.3. Modificarile la pacienţii cu SA în dependență de prezența antigenului HLA B-27
 • 3.6. Particularităţile SA în dependenţă de vârstă
 • 3.6. Calitatea vieții și pronosticul spondiloartritei anchilozante la femei
 • 3.6.1. Impactul asupra calităţii vieţii pacienţilor cu spondiloartrită anchilozantă prin expresia chestionarului SF-36
 • 3.6.2. Impactul asupra pronosticului pacienţilor cu spondiloartrită anchilozantă
 • Concluzii la capitolul 3

DISCUȚIA REZULTATELOR OBȚINUTE
BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE