Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Îmbunătățirea eficienței energetice a echipamentelor pentru prelucrarea primară a laptelui cu utilizarea frigului natural și artificial (pe exemplul regiunii de nord a RM)


Autor: SLIPENCHI Victorin
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.20.02 - Electrificarea şi automatizarea agriculturii
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Liviu Volconovici
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.06 Mb / în română
Adobe PDF document0.94 Mb / în engleză

Teza

CZU 621.56/.57+637.117(043.3)

Adobe PDF document 6.56 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

prelucrarea primară a laptelui, răcirea laptelui, linie tehnologică automatizată, instalație cu frig natural și artificial, modele matematice, metode de calcul, regimuri de funcționare, eficiență energetică

Adnotare

Teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie de 125 titluri, text de bază de 142 pagini, 127 formule , 30 tabele, 71 de figuri, 6 anexe. Rezultatele cercetărilor sunt prezentate în 33 de lucrări științifice, inclusiv 2 monografii, 23 articole în reviste naționale si 8 articole în reviste internaționale.

Scopul lucrării prevede elaborarea metodologiei, metodelor de calcul și modelelor matematice a proceselor de răcire a laptelui și de acumulare a frigului natural și artificial pentru fundamentarea regimurilor de funcționare și parametrilor instalațiilor frigorifice ecologice sezoniere și combinate pe tot parcursul anului.

Noutatea și originalitatea științifică prevede contribuția metodologica si elaborarea modelelor matematice și metodelor de calcul a procesului de răcire a laptelui în răcitoare capacitive și în flux si acumulare de frig natural si artificial în regimuri de amestec și neamestec a agentului frigorific în acumulatorul cu frig

Problema științifică importantă soluționată: îmbunătățirea indicilor energetici, tehnici, economici și de mediu ai procesului de acumulare a frigului natural și artificial și de răcire a laptelui, în baza elaborării modelelor matematice și metodelor de calcul în corelație cu temperaturile aerului atmosferic pentru nordul RM.

Semnificația teoretică a lucrării constă în contribuția metodologică și în elaborarea modelelor matematice si metodelor de calcul la fundamentarea sistemului cu consum redus de energie electrică la răcirea laptelui cu utilizarea instalațiilor ecologice sezoniere și combinate pe tot parcursul anului pentru nordul R M.

Valoarea aplicativă a lucrării: au fost îmbunătățiți indicatorii economici, energetici, tehnici și de mediu a instalațiilor cu frig natural și artificial pentru nordul R. M.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetărilor au fost realizate la ferma din s.Corbu r-l Dondușeni, la ferma UASM. și în proiectul 20.80009.5107.04 „Adaptarea tehnologiilor durabile și ecologice de producere și păstrare a produselor agricole ” pe perioada 2020-2023. Totodată cercetările efectuate se utilizează în cursurile de prelegeri și lecții practice„Surse regenerabile de energie în sectorul agrar” și „Proiectarea sistemelor de electrificare în sectorul agrar” respectiv pentru studenții ciclului I, precum și în cursul de prelegeri și lecții practice la ciclul II “Automatizarea proceselor tehnologice în sectorul agrar” a FIATA din cadrul UASM. Rezultatele cercetărilor au fost publicate în 2 monografii utile pentru specialiștii din domeniul eficienței energetice în sectorul agrar.

Cuprins


1.STUDIUL ACTUAL ȘI TENDINȚELE DE DEZVOLTARE A PROCESELOR TEHNOLOGICE ȘI ECHIPAMENTELOR PENTRU PRELUCRAREA PRIMARĂ A LAPTELUI CU UTILIZAREA FRIGULUI NATURAL ȘI ARTIFICIAL
 • 1.1 Particularitățile condițiilor meteo – climatice la nordul RM
 • 1.2 Studiul actual și tendințele de dezvoltare a proceselor tehnologice automatizate și a mijloacelor tehnice ale liniilor de prelucrare primară a laptelui în ferme
 • 1.3 Studiul analitic a echipamentelor electrice ale liniilor tehnologice pentru prelucrarea laptelui și modalitățile de îmbunătățire a acestora
 • 1.4 Caracteristicile liniilor tehnologice automatizate pentru prelucrarea laptelui ca obiecte de dirijare
 • 1.5 Studiu influenței regimurilor de funcționare a utilajului electric asupra indicatorilor de calitate a laptelui prelucrat

2. METODOLOGIA DE CALCUL ȘI METODE DE FORMARE A PROCESELOR TEHNOLOGICE AUTOMATIZATE CU CONSUM REDUS DE ENERGIE ELECTRICĂ LA PRELUCRAREA PRIMARĂ A LAPTELUI CU FUNDAMENTAREA PARAMETRILOR
 • 2.1 Metoda de formare a proceselor tehnologice automatizate cu consum redus de energie electrică la prelucrarea laptelui cu utilizarea frigului natural și artificial
 • 2.2 Formarea liniilor tehnologice automatizate cu consum redus de energie electrică pentru prelucrarea laptelui la ferme
 • 2.3 Metodologia de calcul și fundamentarea parametrilor sistemului cu consum redus de energie electrică de răcire a laptelui cu utilizarea instalațiilor de acțiune sezonieră si instalațiilor de acțiune combinată pe anul întreg
 • Concluzii la capitolul 2

3. MODELE MATEMATICE ȘI METODE DE CALCUL A PROCESELOR TEHNOLOGICE DE RĂCIRE A LAPTELUI CU UTILIZAREA FRIGULUI NATURAL ȘI ARTIFICIAL
 • 3.1 Regimurile de răcire a laptelui și acumularea frigului natural și artificial.Cerințe tehnologice și restricții
 • 3. 2 Modele matematice și metode de calcul a procesului de răcire a laptelui într-un răcitor în flux cu amestecarea și fără amesticarea agentului frigorific în acumulatorul de frig
 • 3.3 Modele matematice și metode de calcul a procesului de răcire a laptelui într-un răcitor capacitiv cu amestecarea și fără amesticerea agentului frigorific în acumulatorul de frig
 • 3.4 Modelul matematic și metoda de calcul a procesului de acumulare de frig natural și artificial în acumulatorul de frig
 • Concluzii la capitolul 3

4. STUDIU REGIMURILOR DINAMICE, ENERGETICE SI DE AUTOMATIZARE ALE ECHIPAMENTELOR LINIILOR PENTRU PRELUCRAREA PRIMARĂ A LAPTELUI CU UTILIZAREA FRIGULUI NATURAL ȘI ARTIFICIAL ( PE EXEMPLUL REGIUNII DE NORD A RM)
 • 4.1 Cercetarea regimurilor dinamice a liniei tehnologice pentru prelucrarea laptelui cu consum redus de energie electrică
 • 4.2 Cercetarea regimurilor energetice a liniilor tehnologice pentru prelucrarea laptelui
 • 4.3 Investigarea daunelor în cazurile de refuz a sistemului utilajului electric al liniilor tehnologice pentru prelucrarea primară a laptelui
 • 4.4 Determinarea duratei de utilizare a instalațiilor cu frig natural pentru răcirea laptelui în perioada rece a anului la nordul RM
 • 4.5 Elaborarea schemelor structural- funcționale, grafurilor automate si algoritmelor de funcționare a instalațiilor sezoniere ecologice si instalațiilor combinate pe anul întreg cu utilizarea frigului natural și artificial
 • 4.6 Rezultatele evaluării indicilor de exploatare, tehnologici , energetici si perspectivele de utilizare ai instalațiilor cu frig natural si artificial
 • Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXA
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA PROPRIEI RĂSPUNDERI
CURRICULUM VITAE