Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Politici sociale practice în sfera muncii din Republica Moldova în condiţiile globalizării(analiză politologică)


Autor: Valentina Teosa
Gradul:doctor habilitat în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2007
Consultant ştiinţific: Valeriu Moşneaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 februarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română
Adobe PDF document0.48 Mb / în rusă

Teza

CZU 32:331 (478) (043.3) = 135.1

Adobe PDF document 1.96 Mb / în rusă
327 pagini


Cuvinte Cheie

globalizare, politică socială, politici sociale practice, model social, stat al bunăstării generale, politica dezvoltării, dezvoltare socială şi umană, programe internaţionale, capital uman, capital social, strategii politice, perioada de tranziţie, reformă, mecanism social, proces transformator, societate civilă, organizaţii neguvernamentale, instituţii politice, valori, tehnologii, resurse, actori, agenţi, structuri, sfera muncii, relaţii de muncă, resurse umane, sferă socială de muncă, resurse (ne-)productive, parteneriat social, tripartism, dialogul social, sistem multilateral al politicii sociale, responsabilitate socială corporativă, iniţiative sociale responsabile, asigurare socială, protecţie socială, contract social, contract colectiv de muncă

Adnotare

În disertaţie este realizată cercetarea teoretico-analitică politologică a politicii sociale din sfera muncii, abordată prin prisma unităţii interpretărilor moral-umanitare internaţionale din secolul al XXI-lea, practicilor social-europene şi a strategiilor naţionale ale reformelor sociale din perioada de tranziţie. Abordarea metodologică a investigaţiei a determinat dialectica cercetării obiectului de studiu, prin trecerea de la nivelul global la cel local şi de la nivelul local la cel global, ceea ce a permis stabilirea conţinutului fundamentului instituţional-axiologic şi a rolului politicilor sociale practice în domeniul relaţiilor de muncă drept factor al dezvoltării social-umanitare în condiţiile globalizării şi integrării muncii, precum şi ale democratizării relaţiilor şi mecanismelor social-politice de piaţă.

În acest context au fost evidenţiate direcţiile politice, principiile generale ale politicii globale de protecţie a muncii, analizate aspectele politice ale structurii trilaterale a parteneriatului social promovat de către Organizaţia Internaţională a Muncii şi de modelul social-european, considerat drept fundament politic al politicilor sociale practice din Republica Moldova.

Cercetarea dinamicii sociale şi politice în sfera muncii în perioada postcomunistă a dezvăluit particularităţile tranziţiei de la politicile sociale sovietice la modelul economiei de piaţă al politicilor sociale practice, a determinat etapele şi priorităţile politicilor sociale din perioada reformelor, vechile şi noile abordări de realizare a funcţiilor statului în procesul formării fundamentului instituţional –juridic al politicii din domeniul muncii şi a parteneriatului trilateral în contextul dialogului social din Republica Moldova.

Studierea experienţei politicilor sociale practice din domeniul muncii în Republica Moldova a determinat conţinutul multisemnificativ şi complex al mecanismelor democratice de realizare a acestora şi a demonstrat pe baza materialului factologic trecerea de la scopurile strategice la politici practice vis-a-vis de orientările sociale europene, a evidenţiat direcţiile, succesele şi problemele realizării vectorului european al politicii sociale din perioada reformelor democratice în contextul integrării europene.