Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sistemul educațional - factor de integrare a minorităților naționale în societatea israeliană. Politici educaționale


Autor: ALVAKILI Noha
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Ludmila Roşca
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 aprilie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.63 Mb / în română
Adobe PDF document0.59 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.014(569.4)(043.3)

Adobe PDF document 2.43 Mb / în engleză
185 pagini


Cuvinte Cheie

minorități, societatea beduină, societatea israeliană, sistem educațional, politică națională, autorități local

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea cuprinde: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografia și 4 anexe. Cele trei capitole includ 6 tabele și 16 figuri. Volumul tezei este de - 148 pagini, bibliografia selectivă cuprinde: 251 surse. Tezele principale au fost expuse în 17 articole științifice publicate în reviste recenzate din Republica Moldova, Israel, în volumele conferințelor științifice internaționale.

Domeniile de cercetare – științe politice.

Scopul cercetării: analiza problemelor integrării minorităților beduine în sistemul de învățământ din Israel, inclusiv în contextul internaționalizării învățământului universitar și al abordărilor politicii educaționale de către factorul de decizie.

Obiectivele investigației: revizuirea conceptului integrării sociale prin educație; revizuirea politicilor de integrare educațională a minorităților, așa cum este cazul în diferite țări; abordarea istoriografică a sistemului educațional israelian în contextul tratării minorităților; expunerea metodelor aplicate în studiul integrării educaționale ca factor național de promovare a populației minoritare; analiza politicilor educaționale sub aspectul extinderii spațiului și mediului educațional în rândul minorităților din Israel; analiza interdisciplinară în context economic-urban-ocupațional și cultural al efectelor integrării educaționale a reprezentanților societăților minoritare din Israel, cu accent pe societatea beduină; analiza modelelor de succes de integrare educațională a minorităților, inclusiv integrarea acestora în instituțiile de stat; elaborarea unui set de recomandări privind procesul de integrare informală și de succes a minorității beduine în sistemul de învățământ pentru a îmbunătăți integrarea acestora în societatea israeliană.

Problema științifică: Coordonarea activității factorilor guvernamentali, actualizarea permanentă a politicilor educaționale care vizează integrarea minorităților beduine în sistemul educational din Israel și în societatea israeliană. Asimilarea semnificației procesului de integrare a minorităților care în viitor va conduce la dezvoltarea durabilă a economiei izraeliene, la schimbarea imaginii statului pe arena internatională.

Noutatea științifică: este justificată de analiza modelelor de guvernare, standardizate în administrațiile locale, care adoptă decizii practicabile, și propun o politică cuprinzătoare organizată. Acestea se referă la investițiile guvernamentale și la crearea de infrastructuri fizice și umane pentru a crește integrarea minorităților beduine în sistemul educational din Israel. Procesul va consolida statutul societății beduine și va contribui la integrarea socio-economică a acesteia în societatea israeliană.

Semnificația teoretică a lucrării este justificată de propunerea unei politici inovatoare și de actualitate, bazată pe o analiză strategică multidimensională, abordând integrarea minorităților în societatea israeliană dintr-o perspectivă multianuală. Scopul politicii educaționale este de a defini factori fundamentali care să contribuie la o mai bună integrare a minorității beduine în sistemul educațional și de formare profesională din Israel.

Cuprins


1. INTEGRATIVE EDUCATION SYSTEMS, THEORIES AND MODELS
 • 1.1 MODERN THEORETIC APPROACHES FOR CULTURAL EDUCATIONAL INTEGRATION ESEARCH
 • 1.2 REVIEW OF THE FACTUAL APPROACH IN NATIONAL MINORITIES INTEGRATION
 • 1.3 THE EDUCATION SYSTEM IN ISRAEL, A HISTORICAL, AND POLITICAL PERSPECTIVES
 • 1.4 MODERN THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO INTEGRATED CULTURAL AND EDUCATIONAL RESEARCH
 • 1.5 CONCLUSIONS OF CHAPTER

2. ANALYSIS OF ARAB- BEDUIN MINORITY MEMBRES INTEGRATION IN THE EDUCATION SYSTEM IN ISRAEL
 • 2.1 CHANGES AND DEVELOPMENT OF THE MINORITY POPULATION IN ISRAEL, CIVIL – CULTURAL INTEGRATION IN POLITICAL - NATIONAL CONTEXT
 • 2.2 ANALYSIS OF PROCESSES IN INTEGRATING BEDOUIN SOCIETY INTO THE EDUCATION SYSTEM
 • 2.3 ANALYSIS OF THE BEDOUIN MINORITY SOCIETY CONTRIBUTION TO THE JEWISH MAJORITY SOCIETY IN ISRAEL IN EDUCATIONAL AND POLITICAL - ECONOMIC ASPECTS
 • 2.4 CONCLUSIONS OF CHAPTER 2

3. DEVELOPING THE MINORITY SOCIETY INTEGRATION ABILITY IN THE EDUCATION SYSTEM AS SOCIETY AND NATION DEVELOPING FACTOR
 • 3.1 APPLICATIVE MODELS FOR INTEGRATING MINORITY SOCIETIES IN COUNTRIES OVER THE WORLD
 • 3.2 IMPROVING POLICIES AND PROPOSING SOLUTION FOR BEDOUIN SOCIETY INTEGRATION IN THE EDUCATION SYSTEM IN ISRAEL
 • 3.3 IMPLEMENTING MODELS IN THE EDUCATION SYSTEM AS AN INTEGRATIVE FACTOR FOR BEDOUIN SOCIETY
 • 3.4 CONCLUSIONS CHAPTER 3

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
BIBLIOGRAPHY
APPENDIX
RESPONSIBILITY STATEMENT
CURRICULUM VITAE