Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Monitoringul electrofiziologic în procesul de diagnosticare, tratament chirurgical şi recuperare al bolnavilor cu meningioame spinale


Autor: Moh’d Ali Al-Khalaf
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.28 - Neurochirurgie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Grigore Zapuhlih
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Mihai Gavriliuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 aprilie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 616.832-006.328-07-089

Adobe PDF document 2.12 Mb / în română
112 pagini


Cuvinte Cheie

Monitoringul electrofiziologic, meningioame spinale, electroneurografia, potenţialele evocate somato-senzoriale, electromiografia

Adnotare

Meningioamele spinale provoacă leziuni ale măduvei spinării la orice nivel al ei. Tratamentul chirurgical al meningioamelor spinale este indicat în orice fază de evoluţie a lor, independent de manifestările clinice, imagistice şi electrofiziologice. Scopul intervenţiei chirurgicale este rezecţia completă a tumorii cu păstrarea intactă a rădăcinilor nervoase, vaselor sanguine şi măduvei. Manifestările clinice produse de meningioamele spinale sunt în mare măsură reversibile postoperator.

Studiul dat este bazat pe cercetarea a 3 loturi de pacienţi: lotul 1 de bază format din 35 de pacienţi cu meningioame spinale, lotul 2 format din 12 bolnavi cu neurinoame medulare, lotul 3 format din 10 bolnavi cu epindimoame ale măduvei spinării şi 25 voluntari sănătoşi.

Domeniul tehnicilor de diagnostic şi prognostic evolutiv a meningioamelor spinale în perioada pre- şi postoperatorie, aparţine în eclusivitate examenului electrofiziologic, care cuprinde electromiografia, electroneurografia, potenţialele evocate somato-senzoriale şi care permite stabilirea nivelului, gradului şi, uneori, chiar şi a modului de afectare a măduvei spinării.

Metodele de diagnostic imagistic sunt determinante în elaborarea tacticii tratamentului chirurgical al meningioamelor spinale. A fost elaborată tactica chirurgicală diferenţiată în procesul de înlăturare a meningioamelor spinale în funcţie de localizarea lor pe traiectul longitudinal şi secţiunea transversă a măduvei spinării, care permite chirurgului să determine tipul şi volumul abordului pentru extirparea tumorii, metoda de monitorizare electrofiziologică.

Cuprins


Capitolul I . Revista literaturii
  • 1.1. Descrierea clinică a meningioamelor spinale
  • 1.2. Diagnosticul imagistic al meningioamelor măduvei spinării
  • 1.3. Aspectele chirurgicale contemporane în tratamentul meningioamelor spinale
  • 1.4. Posibilităţile şi valoarea examenului electrofiziologic în diagnosticul şi monitoringul meningioamelor spinale

Capitolul II. Pacienţi şi metode de cercetare

Capitolul III. Rezultatele studiului clinic al pacienţilor cu meningioame spinale
  • 3.1. Caracteristica clinică generală a pacienţilor
  • 3.2. Caracteristica generală a loturilor
  • 3.3. Particularităţile clinice de instalare şi evoluţie ale sindroamelor neurologice în meningioamele spinale

Capitolul IV. Importanţa metodelor electrofiziologice în diagnosticul şi evaluarea meningioamelor spinale

Capitolul V. Rezultatele tratamentului chirurgical

Capitolul VI . Discuţii şi interpretarea rezultatelor