Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sinteza şi studiul clusterilor homo- şi heteronucleari ai fierului cu acizii di- şi tricloroacetici


Autor: Denis Prodius
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.01 - Chimie anorganică
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Constantin Turtă
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Chimie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 aprilie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.79 Mb / în română

Teza

CZU 541.49+546.723’40’650+ +537.621+543.429.3+543.442.3

Adobe PDF document 5.15 Mb / în română
125 pagini

Cuvinte Cheie

oxo-carboxilaţii ai fierului, clusteri heteropolinucleari, analiza cu raze X, interacţiuni magnetice de schimb, Spectroscopia Mossbauer, stimulatorii a biosintezei

Adnotare

În lucrare sunt prezentate rezultatele ştiinţifice privind sinteza şi studiul clusterilor homo- şi heteronucleari ai fierului (III) cu acizii halogenoacetici (di- şi tricloroacetic). Sunt descrise metodele de obţinere a 26 combinaţii coordinative noi, proprietăţile şi structura cărora a fost stabilită prin următoarele metode fizice: IR-, RNG-specroscopia, termogravimetria, magnetochimia, RES, analiză roentgenostructurală.

Au fost elaborate proceduri noi de obţinere a carboxilaţiilor heterometalici trinucleari cu formula generală [Fe2MllO(CCl3COO)6(THF)n] (Mll = Mg, Ca, Sr, Ba) prin tratarea nitratului de fier(III) cu tricloroacetaţii metalelor bivalente. La interacţiunea nitratului de lantanid (III) cu tricloroacetatul heteronuclear al fierului [Fe2BaO(CCl3COO)6(THF)6] s-a obţinut un şir nou de carboxilaţi heterotetranucleari, cu componenţa [Fe3LnO2(CCl3COO)8(H2О)(THF)3]. S-a constatat că poate fi rezolvată problema de localizare poziţiei metalului M în fragmentul {Fe2MO} prin introducerea liganzilor monodentaţi cu afinitatea diversă faţă de ionii fierului şi metalului în sferă internă a clusterului.

Într-un interval larg de temperaturi au fost măsurate susceptibilităţile magnetice ale reprezentanţilor clasei de carboxilaţi homo- şi heteronucleari ai fierului (III). S-a demonstrat că proprietăţile lor magnetice anomale se datorează interacţiunii antiferomagnetice între ionii paramagnetici ai metalelor. În carboxilatul heterotetranuclear [Fe3EuO2(CCl3COO)8(H2О)(THF)3] se realizează interacţiune feromagnetică intermoleculară care se evidenţiază clar la temperaturi sub 10 K. S-a arătat că proprietatea de magnit molecular (MM) a clusterului oxo-carboxilat dodecanuclear cu fragmentul {Mn12O12} poate fi păstrată la schimbarea limitată a numărului total de electroni în sistemă: la substituirea a doi ioni de mangan(III) cu doi ioni de fier(III). S-a stabilit, că clusterii [Fe2M(Mn,Ni)O(CCl3COO)6(CH3OH)3] posedă proprietăţi de biostimulare a procesului de biosinteza a carotenoidelor şi de acumulare a biomasei în drojdii din genul Rhodotorula gracilis.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Combinaţii complexe ale fierului , metalelor tranziţionale (3d) şi lantanidice (4f) cu acizi halogenoacetici
 • 1.1. Combinaţii complexe (µ3-oxo) homo- şi heteronucleare ale metalelor de tip 3d cu acizi halogenoacetici
 • 1.2. Combinaţii heteronucleare (3d-4f) ale metalelor lantanidice cu acizi halogenoacetici
 • REZULTATE ŞI DISCUŢII

CAPITOLUL 2. Sinteza, structura şi proprietăţile di- şi tricloroacetaţilor polinucleari ai fierului
 • 2.1. Sinteza, structura şi proprietăţile di- şi tricloroacetaţilor polinucleari ai fierului cu metale de tip – 2s
 • 2.1.1. Tricloroacetaţii fierului cu metale de tip -2s (1-5)
 • 2.1.1.1. Studiul cu raze X
 • 2.1.1.2. Spectrele în IR, analiza termică, spectrele Mössbauer şi magnetismul
 • 2.1.2. Dicloroacetaţii fierului cu metale de tip – 2s (6-7)
 • 2.2. Sinteza, structura şi proprietăţile di- şi tricloroacetaţilor fierului cu metale de tip - 3d.
 • 2.2.1. Complexul homonuclear [Fe4O2(CCl3COO)8(THF)3(H2O)]·1,5THF (8)
 • 2.2.2. Tri- şi dicloroacetaţii heteronucleari ai fierului cu metale de tip – 3d
 • 2.2.2.1. [Fe2MO(CCl3COO)6(L1)3]·nSolv, unde M = Zn2+, Ni2+, Mn2+ (9-12)
 • 2.2.2.2. [Fe2CuO(CCl3COO)6(THF)3] (13)
 • 2.2.2.3. [Fe2MnO(HCCl2COO)6(THF)2(H2O)] (14)
 • 2.2.2.4. [Fe2Mn10O12(CH3COO)12(HCCl2COO)4(H2O)4]⋅4H2O (15)
 • 2.3. Sinteza, structura şi proprietăţile tricloroacetaţilor heterotetranucleari ai fierului cu metale de tip – f (lantanide)
 • 2.3.1. [Fe3EuO2(CCl3COO)8H2O(THF)3]⋅THF (16)
 • 2.3.2. [Fe3LnO2(CCl3COO)8H2O(THF)3]⋅nSolv, unde Ln = metale lantanide (17-26)
 • 2.3.3 Influenţa ionilor Fe3+ asupra caracteristicilor spectrelor – 4f de absorbţie şi luminescenţă ale tricloroacetaţilor tetranucleari cu nucleul {Fe3LnO2}
 • 2.4. Aspectul aplicativ al tricloroacetaţilor heteronucleari ai fierului.
 • 2.4.1. Tricloroacetaţii heterotrinucleari ai fierului, şi Mn(II) sau Ni(II) ca biostimulatori ai productivităţii unor tulpini de drojdii din genul Rhodotorula
 • PARTEA EXPERIMENTALĂ

CAPITOLUL 3. Metode de sinteză, analiză şi cercetare
 • 3.1. Metode de sinteză
 • 3.2. Sinteza carboxilaţilor investigaţi
 • 3.3. Metode utilizate în analiză şi cercetare