Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Turtă Constantin, doctor habilitat, profesor universitarTurtă Constantin, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Chimie al AŞM
Abilitare:2 mai 2006, nr.625
Specialităţi abilitate: 02.00.01 - Chimie anorganică

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Sinteza nanoparticulelor oxizilor metalici din precursori clusteri ai fierului şi caracterizarea lor 02.00.01 IC conducător
conducător
Cazacu Maria
06.10.2016
D Sinteza, studiul derivaților ferocenului și porfirinei și a combinațiilor coordinative ale acestora cu metalele de tranziție (Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ru și Pd) 02.00.01 IC conducător 07.10.2015
D Sinteza şi studiul clusterilor homo- şi heteronucleari ai metalelor de tanziţie cu acizi carboxilici heterociclici 02.00.01 IC conducător 06.10.2010
D Sinteza şi studiul clusterilor homo- şi heteronucleari ai fierului cu acizii di- şi tricloroacetici 02.00.01 conducător 14.06.2007