Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / mai /

Activitatea imunoreglatoare a preparatului BioR în tratamentul tuberculozei pulmonare


Autor: Albina Brumaru
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.36 - Diagnostic de laborator; imunologie şi alergologie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Serghei Ghindă
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Consultant ştiinţific: Constantin Iavorschi
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 mai 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Teza

CZU 616-002.5:615.3

Adobe PDF document 0.95 Mb / în română
120 pagini


Cuvinte Cheie

Imunologie clinică, imunomodulator BioR, imunosupresie, imunostimulare, antigene, reactivitate imună, rezistenŃă naturală, imunodiagnostica, tuberculoză pulmonară

Adnotare

Studiul prezintă rezultatele si analiza acţiunii imunomodulatorului de generaţie nouă BioR capsule 5mg asupra reactivităţii imunologice si rezistenţei naturale la bolnavi de tuberculoză a aparatului respirator.

Au fost investigaţi 207 bolnavi de sex si vîrste diferite si 50 persoane sănătoase (martorul de laborator).

Preparatul BioR capsule 5mg, utilizat în caz de infecţie tuberculoasă, se manifestă ca un adaptogen si desfăsoară o activitate imunocorectoare complexă asupra indicilor dereglaţi ai reactivităţii imunologice si rezistenţei naturale.

Activitatea imunocorectoare a preparatului BioR este realizată prin acŃiunea sa asupra metabolismului celulelor imunocompetente: normalizează schimbul energetic al limfocitelor si funcŃiile oxido-reducătoare ale enzimelor neutrofilelor.

În caz de infecŃie tuberculoasă, preparatul BioR exercită o acţiune imunocorectoare de o intensitate mai înaltă, faţă de preparatul adaptogen autohton PIMI-stimulin-3, ceea ce permite al utiliza pentru eficientizarea terapiei antituberculoase.

Intensitatea acţiunii imunocorectoare a preparatului BioR, în caz de infecţie tuberculoasă depinde de starea iniţială a indicilor reactivităţii imunologice si rezistenţei naturale si de gradul de afectare a indicelui concret, în dependenţă de care se prescriu una, două sau trei cure de tratament.

Preparatul BioR exercită o acţiune imunocorectoare asupra indicilor dereglaŃi ai reactivităţii imunologice si rezistenţei naturale la bolnavii de tuberculoză pulmonară cu sensibilitate la medicamente si la bolnavii de tuberculoză pulmonară cu rezistenţă la medicamente la medicamente. Utilizarea preparatului imunocorector de generaţie nouă BioR în tratamentul complex al tuberculozei pulmonare contribuie la ameliorarea calităţii terapiei aplicate prin reducerea duratei majorităţii acuzelor si simptomelor de intoxicare.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Probleme ale corecłiei imunităłii si rezistenłei naturale a organismului în caz de tuberculoză pulmonară

CAPITOLUL 2. Materiale si metode de investigare

CAPITOLUL 3. Studiul acłiunii imunomodulatoare a preparatului bior asupra reactivităłii imunologice si rezistenłei naturale a organismului la bolnavi cu tuberculoză pulmonară

CAPITOLUL 4. Studiul acłiunii modulatoare a preparatului BioR la administrarea în decursul a mai multe cure de tratament

CAPITOLUL 5. Studiul acłiunii imunocorectoare a preparatului bior la bolnavii de tuberculoză pulmonară cu rezistenłă sau sensibilitate la medicamente