Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Reglementarea internaţională a drepturilor copilului


Autor: Carolina Ciugureanu-Mihailuţă
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Nicolae Osmochescu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 341.231.14(043.2)

Adobe PDF document 1.34 Mb / în română
186 pagini


Cuvinte Cheie

Reglementare internaţională, izvoare internaţionale, standarde internaţionale, principii de drept internaţional, mecanism internaţional de protecţie, garantarea internaţională a drepturilor copilului, Comitetul pentru Drepturile Copilului, Fondul O.N.U. pentru Copii, tipologia drepturilor copilului, protecţia specială a copilului, interesul superior al copilului, responsabilităţi, copii în situaţii extrem de dificile, intervenţia comunităţii, cooperare internaţională

Adnotare

Scopul de bază al investigaţiei cuprinse în cadrul acestei lucrări vizează analiza aprofundată a instituţiei protecţiei drepturilor copilului prin prisma reglementărilor internaţionale şi a concep-ţiilor, ipotezelor, afirmaţiilor doctrinare ale specialiştilor privind cauzele apariţiei fenomenului, natura juridică, domeniul de manifestare practică, fenomenele juridice şi de altă natură ce influenţează această instituţie.

Reglementarea pe plan internaţional a drepturilor copilului a semnificat încununarea unei lupte pentru recunoaşterea copilului ca om, ca persoană cu drepturi depline. Acest moment a deschis o nouă pagină în istoria drepturilor omului: realizarea în viaţă a tuturor drepturilor recunoscute copilului, unirea eforturilor pentru a putea oferi copilului o viaţă mai bună.

Tratarea acestui subiect de maximă importanţă a început cu examinarea unor aspecte care, la prima vedere, păreau a fi arhicunoscute, dar care, de fapt, prin natura lor, s-au dovedit a fi puţin studiate. Lucrarea de faţă vine să completeze, în parte, aceste lacune, să clarifice o serie de controverse legate de statutul juridic al copilului.

Aportul nostru, în acest sens, constituie un nou model de tratare a problemei vizate, care cuprinde argumente privind necesitatea instituirii unor mecanisme distincte de protecţie a copilului şi a drepturilor acestuia, pornind de la standardele internaţionale general recunoscute.

Complexitatea fenomenului cercetat, condiţionat în special de precaritatea condiţiei copilăriei, a determinat efectuarea unei analize ştiinţifice multilaterale, interdisciplinare a acestuia, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic.

Întregul spectru de cercetări efectuate în cadrul prezentei teze se bazează pe următoarea idee fundamentală: în lume există o diversitate de copilării, ceea ce impune reglementarea, analiza, respectarea drepturilor copilului şi nu a drepturilor copiilor

Cuprins


CAPITOLUL I. Generalităţi privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale copilului
  • 1.1. Instituţia drepturilor şi libertăţilor copilului în contextul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
  • 1.2. Izvoarele internaţionale şi principiile ce reglementează drepturile şi libertăţile fundamentale ale copilului
  • 1.3. Mecanismul internaţional de protecţie şi garantare a drepturilor copilului

CAPITOLUL II. Tipologia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale copilului
  • 2.1. Problema clasificării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale copilului.
  • 2.2. Aspecte generale privind drepturile şi libertăţile civile şi social-politice ale copilului
  • 2.3. Elemente ale drepturilor social-economice şi culturale ale copilului
  • 2.4. Principii, drepturi şi garanţii speciale acordate copiilor aflaţi în dificultate sau unor categorii speciale de copii

CAPITOLUL III. Reglementarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale copilului în Republica Moldova
  • 3.1. Cadrul general de reglementare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale copilului în Republica Moldova
  • 3.2. Obligaţiile Republicii Moldova faţă de Comitetul pentru Drepturile Copilului
  • 3.3. Activitatea Fondului O.N.U. pentru Copii în Republica Moldova