Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Reglementarea juridică a operaţiunilor de leasing financiar în Republica Moldova (aspecte comparate)


Autor: Cristina Martin
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Victor (decedat) Volcinschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 octombrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 347.453+347.73

Adobe PDF document 1.33 Mb / în română
223 pagini


Cuvinte Cheie

leasing, operaţiune de leasing, activitate de leasing, leasing financiar, leasing operaţional, tipurile leasingului, categorile leasingului, avantajele leasingului, esenţa leasingului, contract de leasing, subiecţii leasingului, societate de leasing, locator, locatar, vânzător, obiectul leasingului, formă a locaţiunii, formă a finanţării, vânzare-cumpărare în rate, rată de leasing, valoare reziduală, valoare de intrare, drept de opţiune, drept de răscumpărare, revendicare incontestabilă

Adnotare

Prezenta teză urmăreşte scopul de a analiza leasingul în toată complexitatea şi evoluţia, evidenţiind leasingul financiar, de a stabili natura juridică a acestuia şi de a determina locul leasingului în sistema dreptului civil.

Lucrarea reprezintă un amplu studiu al problematicii reglementării juridice a operaţiunilor de leasing, efectuat prin prisma actelor normative, a practicii aplicării lor şi a doctrinei. Este efectuată o vastă analiză comparativă a reglementărilor juridice naţionale în vigoare raportate la cele cunoscute în alte ţări, în special în Comunitatea Europeană.

În lucrare au fost elucidate cele mai importante aspecte juridice ale leasingului: definirea leasingului sub aspect economic şi juridic (ca instituţie juridică, ca act juridic şi ca raport juridic), determinarea esenţei şi caracterelor operaţiunilr de leasing, clasificarea şi analiza fiecărui tip şi categorii de leasing, evidenţierea caracterelor juridice, precum şi a avantajelor leasingului financiar, ca tip al leasingului, definirea contractului de leasing şi caracterizarea naturii juridice a acestuia, elucidarea elementelor contractului de leasing (obiectul, subiecţii, preţul, forma şi termenul), analiza drepturilor şi obligaţiilor părţilor în cadrul contractului de leasing, cercetarea riscurilor şi a garanţiilor de atenuare a consecinţelor acestora în derularea operaţiunilor de leasing financiar.

Studiul efectuat prezintă valoare din punct de vedere teoretic şi practic, deoarece pentru prima dată în literatura autohtonă este efectuată o analiză complexă a conceptelor ştiinţifice privind leasingul, a reglementărilor juridice şi a aplicaţiilor practice ale operaţiunilor de leasing în Moldova şi în străinătate. Este efectuată o profundă cercetare a lacunelor şi incertitudilor legale, precum şi a problemenlor actuale provocate de acestea în procesul de derulare a operaţiunilor de leasing financiar, de aplicare a lor în practică, în baza cărora au fost stabilite căile şi procedeele de soluţionare.

Cuprins


CAPITOLUL I. Noţiunea, esenţa, particularităţile şi clasificarea operaţiunilor de leasing
 • 1.1. Apariţia şi evoluţia operaţiunilor de leasing
 • 1.2. Noţiunea, esenţa şi caracterele operaţiunilor de leasing
 • 1.3. Clasificarea operaţiunilor de leasing
 • 1.4. Leasingul financiar – cel mai răspândit tip al operaţiunilor de leasing

CAPITOLUL II. Stabilirea, evoluţia şi perspectivele de dezvoltare a reglementărilor juridice cu privire la leasingul financiar
 • 2.1. Cadrul normativ cu privire la leasingul financiar în statele cu o evoluţie bogată a leasingului financiar
 • 2.2 Reglementarea juridică a leasingului financiar în Republica Moldova
 • 2.3. Unificarea reglementărilor juridice privind leasingul

CAPITOLUL III. Contractul ca formă juridică de realizare a operaţiunilr de leasing financiar
 • 3.1 Noţiunea, caracterele şi natura juridică a contractului de leasing
 • 3.2 Elementele contractului de leasing
 • 3.2.1 Subiectele contractului de leasing
 • 3.2.2 Obiectul contractului de leasing
 • 3.2.3 Preţul, forma şi termenul contractului de leasing
 • 3.3 Drepturile şi obligaţiile părţilor contractului de leasing