Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iulie /

Genul de lied în creaţia compozitorului Gheorghe Dima


Autor: Anastasia Buruian
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Svetlana Ţîrcunova
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iulie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Teza

CZU 784.4:398(478)(043.3)

Adobe PDF document 5.07 Mb / în română
178 pagini


Cuvinte Cheie

Genul de lied în creatia compozitorilor români, creatia compozitorului Gheorghe Dima, muzica româneasca moderna, genul vocal, liedul romantic, lucrari vocale originale, prelucrari de cântece poporale, prelucrari de vechi cântece românesti, prelucrari de cântece bisericesti, balade, lieduri de expresie lirico-dramatica, lieduri de expresie satirica, interpretarea vocala, interpretarea pianistica, stilistica interpretarii musicale, analiza comparata

Adnotare

In lucrare se analizeaza creatia vocal-camerala a lui Gheorghe Dima, creatorul liedului românesc romantic. Cântecele acestui compozitor sunt aratate în contextul întregii culturi muzicale a României secolului al XIX-lea, în perspectiva istorica, în contextul activitatii de compozitor, interpret si pedagog a lui Gheorghe Dima. Se examineaza particularitatile genului si stilului muzicii vocal-camerale, se analizeaza principiile artistico-estetice ale compozitorului.

Teza contine de asemenea clasificarea liedurilor lui Gh.Dima în functie de textul poetic (pe versuri de poeti straini sau români, versuri populare) si de continutul expresiv-emotional (lirico-dramatic, satiric etc.). Separat se analizeaza prelucrarile de melodii populare cu diferite aplecari catre gen.

Un loc important în teza li se acorda problemelor de interrpetare a pieselor vocal-camerale ale lui Gh.Dima. In mod deosebit se abordeaza problemele legate de tehnica vocala, atunci când este vorba de interpretare într-un anumit ambitus si cu un anumit tip de voce. Se dau recomandari pentru intonarea expresiva a melodiei, însusirea dificultatilor ritmice, dinamice si agogice, dupa forma muzicala, care se reliefeaza firesc din punctul de vedere al dramaturgiei. Se analizeaza si factura partidei de pian, evidentiindu-se relatia dintre melodia vocala si sustinerea instrumentala.

In încheierea capitolului de baza al tezei se propune analiza comparata a doua lieduri de Gh.Dima, în diferite abordari interpretative.

Teza este completata de o ampla lista bibliografica si enumerarea completa a lucrarilor compozitorului.

Cuprins


Capitolul I. Dimensiunile stilistice ale genului de lied în creatia lui Gheorghe Dima
 • I.1. Gheorghe Dima, personalitate complexa a epocii sale
 • I.1.1. Gheorghe Dima în peisajul cultural al epocii sale
 • I.1.2. Gheorghe Dima, interpret si pedagog al cântului
 • I.2. Gheorghe Dima, întemeietor al liedului românesc
 • I.2.1. Apartenenta genuistica
 • I.2.2. Permanente estetice în genul de lied
 • I.3. Liedurile lui Gheorghe Dima
 • I.3.1. Lucrarile originale pe versuri de poeti straini
 • I.3.2. Lucrarile originale pe versuri de poeti români
 • I.3.2.1. Liedurile de expresie lirico-dramatica
 • I.3.2.2. Liedurile de expresie satirica
 • I.3.2.3. Baladele
 • I.3.2.4. Ciclul de lieduri „Din lumea copiilor”
 • I.3.3. Prelucrarile de „cântece poporale”
 • I.3.3.1. Prelucrarile de „vechi cântece românesti”
 • I.3.3.2. Prelucrarile de cântece bisericesti si liedurile cu subiect religios

Capitolul II. Stilistica interpretarii liedurilor lui Gheorghe Dima
 • II.1. Particularitati tehnice în interpretarea vocala
 • II.1.1. Ambitusul si tipul de voce
 • II.1.2. Melodia
 • II.1.3. Ritmul si metrul
 • II.1.4. Formele muzicale, dinamica, tempo-ul si agogica
 • II.2. Particularitati tehnice în interpretarea pianistica
 • II.2.2. Scriitura pianistica
 • II.3. Modalitati de particularizare a expresiei artistice în interpretare
 • II.3.1. Problematica interpretarii muzicale
 • II.3.1. Relatia text – muzica
 • II.3.2. Relatia voce – pian
 • II.3.3. Model de analiza comparata a unor lieduri de Gheorghe Dima