Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iulie /

Arta de interpretare corală din Basarabia în proces de devenire (sf. sec. XIX – înc. sec. XX)


Autor: Tatiana Daniţă
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Irina Ciobanu-Suhomlin
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iulie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română

Teza

CZU 783.8:781.6(478).071.1

Adobe PDF document 9.16 Mb / în română
194 pagini


Cuvinte Cheie

arta de interpretare corală, evoluţia artei corale interpretative în Basarabia, mişcare corală, colective corale din Basarabia, dirijori de cor, interpretarea muzicii corale religioase, repertoriul coral religios, repertoriul coral laic, concert de muzică sacră, cor arhieresc

Adnotare

Studiul prezent este consacrat cercetării unei perioade istorice importante a evoluţiei artei de interpretare corală în Basarabia – stadiul de devenine, care până în prezent nu a găsit o elucidare adecvată în ştiiţa muzicologică a Republicii Moldova. Scopil lucrării - reconstituirea obiectivă a procesului de evoluţie, fără ezitări şi rupturi, a artei corale interpretative în contextul cultural-istoric din Basarabia de la sf. sec. al XIX-lea până la al II-lea război Mondial, precum şi scoaterea în evidenţă a activităţii artistice a celor mai notorii colective corale, ca piloni ce au stat la baza artei de interpretare corală profesionistă în Basarabia. Pentru prima dată se propune o descriere a activităţii artictice a colectivelor corale din instituţiile de învăţământ - corul Seminarului Teologic, corul Şcolii eparhiale de fete din Chişinău, corul Şcolii de cântăreţi, colectivele corale ale Seminarelor inferioare din Ismail şi Edineţ, corul profesorilor, organizat pe lângă cursurile de perfecţionare a învăţătorilor şcolilor primare, la fel ca şi activitatea artistică a unicului cor profesionist din Basarabia - Corul Arhieresc al Catedralei din Chişinău. Un volum semnificativ al prezentei lucrări cuprind paginile inedite consacrate activităţii dirijorilor de forţă ca Mihail Berezovschi, Mihail Bârcă, Alexandru Cristea, Alexandru Iacovlev ş.a.

Cercetarea a fost realizată în baza documentelor istorice, multe dintre care au fost introduse pentru prima dată în circuitul ştiinţific, dintre care menţionăm materialele de arhivă, presa periodică precum şi surse din arhiva personală a renumitului dirijor de cor, profesorulului Efim Bogdanovschi.

Recuperarea tradiţiei pierdute sau ignorate de mult timp care se soldează cu revizuirea imaginii integrale a fenomenului vizat - artei de interpretare corală din Basarabia, constituie problema abordată în cercetare, care anterior nu a fost soluţionată. Pentru primă dată se încearcă a reconstitui procesul de dezvoltare a artei de interpretare corală în Basarabia de la sf. sec. al XIX-lea – înc. sec. al XX-lea şi perioada interbelică, fiind determinate bazele muzicale corale, mecanismele de formare a practicii de interpretare corală autohtonă, tendinţele principale de evoluţie ale ei, etapele principale ale istoriei artei corale naţionale.

Lucrarea de faţă, reprezentând o pagină nouă în viziunea de ansamblu asupra artei de interpretare corală în Basarabia, de la sf. sec. al XIX-lea până în preajma războiului II mondial, ne permite a stabili concluzia de bază - existenţa în perioada cercetată a unui sistem bine organizat şi a unei activităţi intense a colectivelor corale în Basarabia.

Cuprins


Capitolul I. Reflecţii retrospective asupra evoluţiei artei de interpretare corală din Basarabia
 • I.1. Începuturile mişcării corale din Basarabia
 • I.2. Arta de interpretare corală între anii ’80 ai secolului al XIX-lea până în anul 1918
 • I.3. Evoluţia artei corale în perioada interbelică
.
Capitolul II. Mişcarea corală în instituţiile de învăţământ
 • II.1.Corul Seminarului Teologic din Chişinău
 • II.2. Corul Şcolii eparhiale de fete din Chişinău
 • II.3. Corul Şcolii de cântăreţi din Chişinău
 • II.4. Mişcarea corală în instituţiile de învăţământ din Ismail şi Edineţ
 • II.5. Cursurile de reciclare, organizate pentru învăţătorii şi învăţătoarele şcolilor primare din
 • Basarabia şi activitatea corului învăţătorilor de pe lângă aceste cursuri

Capitolul III. Tendinţe de interpretare corală profesionistă în Basarabia
 • III.1. Corul Arhieresc de la Catedrala din Chişinău sub conducerea părintelui Mihail Berezovschi
 • III.2. Turnee întreprinse de colective corale la Chişinău