Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / august /

Impactul operaţiunilor cu valori mobiliare asupra randamentului financiar al băncilor


Autor: Iurie Ţîrdea
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Angela Secrieru
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 august 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 336.717.063:336.763(478)(043)

Adobe PDF document 0.93 Mb / în română
152 pagini


Cuvinte Cheie

valori mobiliare, instrumente financiare, ofertă publică, marketing emisional, randament financiar, rate de rentabilitate, calitatea activelor, risc, lichiditatea, suficienţa capitalului, competitivitate, operaţiuni investiţionale, activităţi profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare

Adnotare

Scopul şi obiectivele prezentei lucrări sunt determinate de necesitatea abordării ştiinţifice a impactului operaţiunilor cu valori mobiliare asupra activităţii băncilor comerciale în general, precum şi asupra indicatorilor ce caracterizează situaţia economică a băncii.

Teza este consacrată identificării particularităţilor operaţiunilor bancare cu valori mobiliare în Republica Moldova, ca premisă de sporire a randamentului financiar al băncilor, evaluării impactului operaţiunilor cu valori mobiliare asupra indicatorilor financiari ai băncilor, precum şi perfecţionării activităţii bancare pe piaţa valorilor mobiliare, ţinînd cont de tendinţele actuale declanşate în sectorul bancar şi cerinţele moderne de competitivitate.

În lucrare sunt analizate tendinţele actuale de dezvoltare a sistemului bancar în ţară şi peste hotare, precum şi determinate criteriile unei bănci concurente.

Teza analizează practica internaţională, precum şi legislaţia Republicii Moldova în domeniul activităţii băncilor pe piaţa valorilor mobiliare.

Sunt stabilite premisele subiective şi obiective pentru ca o bancă să adopte o decizie privind emisiunea valorilor mobiliare, precum şi determinate avantajele, oportunităţile, riscurile şi eficienţa emisiunii diferitor tipuri de valori mobiliare de către bănci.

Lucrarea dezvăluie activitatea băncilor pe piaţa valorilor mobiliare, inclusiv activitatea investiţională pe piaţa valorilor mobiliare corporative, de dealer primar pe piaţa valorilor mobiliare de stat, precum şi specificul desfăşurării activităţilor profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare de către bănci.

Se analizează riscurile bancare la efectuarea operaţiunilor cu valori mobiliare, precum şi se argumentează necesitatea efectuării de către bănci a activităţii pe piaţa valorilor mobiliare . Se determină impactul operaţiunilor cu valori mobiliare asupra indicatorilor principali ai băncii.

Teza are ca obiect de cercetare activitatea unor bănci din Republica Moldova; sistemul bancar şi piaţa valorilor mobiliare a Republicii Moldova.

Concluziile şi propunerile formulate determină semnificaţia practică a tezei. Implementarea recomandărilor propuse poate contribui la eficientizarea activităţii băncilor.

Abordările teoretice şi recomandările practice elucidate în teză au fost utilizate în activitatea unor bănci din ţară. Rezultatele cercetărilor sunt utilizate şi în procesul didactic.

Cuprins


CAPITOLUL I. Eficienţa activităţii bancare în ţările post-socialiste: argumentare teoretică şi identificarea particularităţilor
  • 1.1. Eficienţa activităţii bancare: concepte inerente, forma funcţională şi tehnici de evaluare
  • 1.2. Contribuţii la dezvoltarea unui sistem de indicatori de măsurare a eficienţei bancare prin prisma ratelor de rentabilitate
  • 1.3. Determinanţii eficienţei bancare în contextul tendinţelor actuale de pe pieţele financiare

CAPITOLUL II. Operaţiunile bancare cu valorile mobiliare în Republica Moldova - modalitate de sporire a randamentului financiar al băncilor
  • 2.1. Operaţiunile emisionale – premise, oportunitate şi eficienţă
  • 2.2. Operaţiunile investiţionale ale băncilor pe piaţa valorilor mobiliare
  • 2.3. Activităţi profesioniste ale băncilor pe piaţa valorilor mobiliare

CAPITOLUL III. Evaluarea eficienţei operaţiunilor cu valori mobiliare în sistemul bancar DIN Republica Moldova
  • 3.1. Consolidarea mediului operaţional de funcţionare a sistemului bancar pentru eficientizarea operaţiunilor cu valori mobiliare
  • 3.2. Riscurile legate de operaţiunile băncilor cu valorile mobiliare
  • 3.3. Impactul operaţiunilor cu valorile mobiliare asupra indicatorilor de performanţă ale băncii