Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Categoria funcţional-semantică a aspectualităţii în limba română


Autor: Tatiana Luchian
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.01 - Limba română
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Elena Constantinovici
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 septembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.20 Mb / în română

Teza

CZU 811.135.1’36(043.3)

Adobe PDF document 0.83 Mb / în română
150 pagini


Cuvinte Cheie

Aktionsart, aspect, aspectualitate, aspectualitate nonverbală, caracter paradigmatic, categorie funcţional-semantică, categorie lexico-gramaticală, clasă lexico-gramaticală, construcţii analitice, construcţii perifrastice, conţinut semantic, desfăşurarea acţiunii, distributiv, durata acţiunii, durativ, finitiv, gradul de realizare a acţiunii, imperfectiv, imperfectivare, mijloace derivative, mijloace lexicale, mijloace sintactice, modul (felul) acţiunii, momentan, multiplicativ, nuanţă aspectuală, nucleu, opoziţie aspectuală, pereche aspectuală, perfectiv, perfectivare, periferie, plan al conţinutului, plan al expresiei, prefix lexical, prefix vid, rezultativ, terminativ / aterminativ, timp verbal (gramatical), valoare aspectuală, verbe de aspect

Adnotare

Teza de doctorat, Categoria funcţional-semantică a aspectualităţii în limba română, reprezintă o cercetare lingvistică, în care s-a încercat o investigare amplă a conceptelor ţinînd de felurile acţiunii şi mijloacele prin care acestea sînt exprimate. S-a făcut o sinteză a conceptelor şi o reevaluare a acestora din perspectiva interpretărilor contemporane.

Problemele cercetate în teză sînt următoarele:
analiza conceptului de categorie funcţional-semantică; categoriile funcţional-semantice existente în limbă; specificul aspectualităţii româneşti; conceptul de aspect; verbele perfective / imperfective; cele mai importante moduri ale acţiunii şi mijloacele prin care acestea sînt exprimate.

La exprimarea felurilor de acţiune contribuie diferite elemente: temporalitatea internă a verbului, formele temporale, adverbele, locuţiunile adverbiale, locuţiunile verbale, sintagmele cu verbe semiauxiliare etc.

La exprimarea felului acţiunii contribuie mai multe mijloace care formează o categorie funcţional-semantică, a aspectualităţii.

În limba română nucleul categoriei funcţional-semantice nu este aspectul verbal gramaticalizat, aşa ca în limbile slave.

Majoritatea mijloacelor de exprimare a felurilor de acţiune sînt de ordin lexical-semantic: temporalitatea internă, adverbele, locuţiunile adverbiale, locuţiunile verbale, formaţiunile derivative (prefixele re-, răs-, răz- etc.), construcţii cu verbe semiauxiliare, mijloacele stilistice, formele timpurilor gramaticale.

Mai apropiate de nucleul categoriei funcţional-semantice a aspectualităţii sînt categoria gramaticală a timpului şi sensul aspectual al verbului, aceasta părînd oarecum denucleizată, în lipsa unei categorii gramaticale destinate doar pentru exprimarea aspectului.

În limba română nu aspectul este categoria prin care este redat modul acţiunii, ci categoria lexico-gramaticală, numită Aktionsart.

Este făcută o deosebire tranşantă între cele două noţiuni, aspect şi Aktionsart şi explicate mijloacele prin care sînt exprimate cele două categorii.

Lipsa unei forme speciale de exprimare a aspectului este compensată de o totalitate de mijloace apte să redea diverse moduri ale acţiunii, formînd o categorie mai extinsă, cea a aspectualităţii.

Cuprins


CAPITOLUL I Categoriile funcţional-semantice ale verbului în limba română
  • 1. Conceptul de categorie funcţional-semantică
  • 2. Categoria funcţional-semantică a aspectualităţii

CAPITOLUL II Aspectualitatea – categorie funcţional-semantică a verbului în limba română
  • 1. Specificul aspectualităţii în limba română
  • 2. Aspect şi perfectivitate / imperfectivitate verbală în limba română
  • 3. Aktionsart (felurile acţiunii) incoative, terminative, semelfactive, iterative, durative, momentane

CAPITOLUL III Mijloace de exprimare a aspectualităţii în limba română
  • 1. Temporalitatea internă (Semantica verbului)
  • 2. Locuţiuni verbale
  • 3. Adverbe şi locuţiuni adverbiale
  • 4. Timpurile gramaticale – indicatoare ale aspectualităţii